Při procházení nebo ladění aplikace ASP.NET po instalaci aktualizace zabezpečení 887219 (MS05-004) se mohou zobrazit chybové zprávy

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 894670 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Pokud nainstalujete aktualizaci zabezpečení MS05-004 a pak procházíte aplikace ASP.NET nebo se je pokoušíte ladit, může dojít k chybám. Tento článek popisuje různé chybové zprávy, které se mohou zobrazit. Poskytuje rovněž řešení těchto problémů.

Příznaky

Pokud nainstalujete aktualizaci zabezpečení MS05-004 a pak procházíte nebo se pokoušíte ladit aplikaci ASP.NET, kde adresa URL obsahuje koncové zpětné lomítko (\), může se zobrazit jedna z následujících chybových zpráv:
Prostředek nelze najít.
Popis: HTTP 404. Hledaný prostředek (nebo některá z jeho závislých součástí) byl možná odebrán, přejmenován nebo dočasně není k dispozici. Zkontrolujte následující adresu URL, zda je správně zadaná.

Chyba při pokusu o spuštění produktu: Nepodařilo se spustit ladění na webovém serveru. Nelze spustit ladění serveru ASP.NET nebo ATL. Ověřte, zda je na serveru nainstalován server ASP.NET nebo ATL.

Příčina

K těmto potížím dojde, pokud adresa URL zadaná v metabázi služby IIS obsahuje koncové zpětné lomítko.

Řešení

Chcete-li tyto potíže vyřešit, odstraňte v metabázi IIS koncové lomítko u adresy URL, která je zadána pro příslušnou webovou aplikaci. Použijte jednu z následujících metod.

Metoda 1: Použití Správce služby IIS

 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte adresář %systemroot%\system32\inetsrv.
 3. Na příkazovém řádku zadejte inetmgr. Bude spuštěn Správce služby IIS.
 4. Klikněte pravým tlačítkem na web, pro který chcete změnit adresu URL, a pak klikněte na příkaz Vlastnosti.
 5. Je-li ovlivněnou aplikací virtuální adresář umístěný na webu, klikněte na kartu Adresář a pak z cesty, která je uvedena v textovém poli Místní cesta, odstraňte koncové zpětné lomítko.

  Je-li ovlivněná aplikace umístěna v kořenovém adresáři webu, klikněte na kartu Domovský adresář a pak z cesty, která je uvedena v textovém poli Místní cesta, odstraňte koncové zpětné lomítko.
 6. Klikněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK.

Metoda 2: Použití skriptu VBS

 1. K vytvoření skriptu VBS použijte následující ukázku kódu:
  
  Option Explicit
  
  Dim objWebService, objWebSite
  Dim objSite, objArgs, strServer
  Dim WshNetwork
  
  Set objArgs = WScript.Arguments
  
  If objArgs.Length = 1 Then
  	strServer = objArgs(0)
  ElseIf objArgs.Length = 0 Then
  	Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network")
  	strServer = WshNetwork.ComputerName
  Else
  	WScript.Echo "Použití: CScript ModifyVDir.vbs [název_serveru]"
  	WScript.Quit
  End If
  WScript.Echo "Připojování k serveru " & strServer
  
  Set objWebService = GetObject("IIS://" & strServer & "/W3SVC")
  
  For Each objWebSite in objWebService
  	Set objSite = GetObject(objWebSite.AdsPath)
  	If objSite.Class = "IIsWebServer" Then
  		WScript.Echo objSite.AdsPath
  		EnumVDir objSite, 1
  	End If
  Next
  
  WScript.Echo "Zpracování hotovo."
  
  Sub EnumVDir(objVDir, i)
  	Dim objSubVDir, objDir
  	Dim strNewPath
  	
  	For Each objSubVDir in objVDir
  		If objSubVDir.Class = "IIsWebVirtualDir" Then
  			Set objDir = GetObject(objSubVDir.AdsPath)
  			
  			If ((Right(objDir.Path, 1) = "\") and (Right(objDir.Path, 2) <> ":\")) Then
  				WScript.Echo Space(i*3) & objDir.AdsPath
  				WScript.Echo Space(i*3) & "Path = " & objDir.Path
  
  				strNewPath = Left(objDir.Path, Len(objDir.Path) - 1)
  				WScript.Echo Space(i*3) & "New Path = " & strNewPath
  					
  				objDir.Put "Path", strNewPath
  				objDir.SetInfo
  			End If
  			
  			EnumVDir objDir, i + 1
  		End If
  	Next
  End Sub
  
  
 2. Spusťte skript VBS z příkazového řádku. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a potom klikněte na tlačítko OK.
  2. Na příkazovém řádku zadejte příkaz cscript [název_souboru.vbs].

   Poznámka:název_souboru je zástupný symbol pro název skriptu VBS.
  3. Okno příkazového řádku zavřete zadáním příkazu exit.

Další informace

Po instalaci této aktualizace zabezpečení provádí technologie ASP.NET přísnější kontroly platnosti fyzických cest i požadovaných virtuálních cest.

Odkazy

Další informace o aktualizaci zabezpečení MS05-004 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
887219 MS05-004: Chyba zabezpečení ověření cesty technologie ASP.NET umožňuje neoprávněný přístup

Vlastnosti

ID článku: 894670 - Poslední aktualizace: 10. dubna 2009 - Revize: 2.7
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft ASP.NET 1.1
 • Microsoft ASP.NET 1.0
 • Microsoft .NET Framework 1.0
 • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 1
 • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2
 • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3
 • Microsoft .NET Framework 1.1
 • Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1
Klíčová slova: 
kbhttp404 kbdev kbasp kbtshoot kberrmsg kbprb KB894670

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com