Näyttöön saattaa tulla virhesanomia selattaessa tai yritettäessä tehdä ASP.NET-sovelluksen virheenkorjaus tietoturvapäivityksen 887219 (MS05-004) asentamisen jälkeen

Artikkeleiden käännökset Artikkeleiden käännökset
Artikkelin tunnus: 894670 - Näytä tuotteet, joita tämä artikkeli koskee.
Laajenna kaikki | Kutista kaikki

Tällä sivulla

Yhteenveto

Kun olet asentanut tietoturvapäivityksen MS05-004 ja selaat sitten tai yrität tehdä joidenkin ASP.NET-sovellusten virheenkorjauksen, saatat kohdata virheitä. Tässä artikkelissa on kuvaus eri virhesanomista, joita saattaa tulla näyttöön. Artikkelissa on myös ratkaisuja näihin ongelmiin.

Oire

Kun olet asentanut tietoturvapäivityksen MS05-004 ja yrität sitten selata tai tehdä sellaisen Microsoft ASP.NET -sovelluksen virheenkorjauksen, jossa URL-osoitteen lopussa on kenoviiva (\), jokin seuraavankaltaisista virhesanomista saattaa tulla näyttöön:
Resurssia ei löydy.
Kuvaus: HTTP 404. Etsimäsi resurssi (tai jokin sen riippuvuus) on saatettu poistaa, sen nimi on saattanut muuttua, tai se ei ole juuri nyt käytettävissä. Tarkista seuraava URL-osoite ja varmista, että se on oikein kirjoitettu.

Virhe yritettäessä suorittaa projekti: Virheenkorjausta WWW-palvelimessa ei voi aloittaa. ASP.NETin tai ATL-palvelimen virheenkorjausta ei voitu käynnistää. Varmista, että ASP.NET tai ATL-palvelin on asennettuna palvelimessa oikein.

Syy

Ongelman ilmenee, jos Microsoftin IIS-palveluiden metakannassa määritetty URL-osoite päättyy kenoviivaan.

Ratkaisu

Voit ratkaista tämän ongelman poistamalla ongelmaan liittyvälle WWW-sovellukselle määritetyn URL-osoitteen lopussa olevan kenoviivan IIS-metakannasta. Voit tehdä tämän jollakin seuraavista tavoista:

Tapa 1: Käytä IIS-palveluiden hallintaa

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita tekstikenttään cmd ja valitse sitten OK.
 2. Etsi %systemroot%\system32\inetsrv-kansio.
 3. Avaa IIS-palveluiden hallinta kirjoittamalla komentokehotteessa inetmgr.
 4. Napsauta hiiren kakkospainikkeella WWW-sivustoa, jonka URL-osoitetta haluat muuttaa, ja valitse sitten Ominaisuudet.
 5. Jos kyseinen sovellus on WWW-sivuston alla oleva näennäiskansio, valitse Kansio-välilehti ja poista sitten Paikallinen polku -tekstiruudussa määritetyn polun lopussa oleva kenoviiva.

  Jos kyseinen sovellus on WWW-sivuston alla oleva juurikansio, valitse Kotikansio-välilehti ja poista sitten Paikallinen polku -tekstiruudussa määritetyn polun lopussa oleva kenoviiva.
 6. Valitse Käytä ja valitse sitten OK.

Tapa 2: Käytä .vbs-komentosarjaa

 1. Luo .vbs-komentosarja käyttämällä seuraavaa mallikoodia:
  
  Option Explicit
  
  Dim objWebService, objWebSite
  Dim objSite, objArgs, strServer
  Dim WshNetwork
  
  Set objArgs = WScript.Arguments
  
  If objArgs.Length = 1 Then
  	strServer = objArgs(0)
  ElseIf objArgs.Length = 0 Then
  	Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network")
  	strServer = WshNetwork.ComputerName
  Else
  	WScript.Echo "Usage: CScript ModifyVDir.vbs [servername]"
  	WScript.Quit
  End If
  WScript.Echo "Connecting to " & strServer
  
  Set objWebService = GetObject("IIS://" & strServer & "/W3SVC")
  
  For Each objWebSite in objWebService
  	Set objSite = GetObject(objWebSite.AdsPath)
  	If objSite.Class = "IIsWebServer" Then
  		WScript.Echo objSite.AdsPath
  		EnumVDir objSite, 1
  	End If
  Next
  
  WScript.Echo "Done processing."
  
  Sub EnumVDir(objVDir, i)
  	Dim objSubVDir, objDir
  	Dim strNewPath
  	
  	For Each objSubVDir in objVDir
  		If objSubVDir.Class = "IIsWebVirtualDir" Then
  			Set objDir = GetObject(objSubVDir.AdsPath)
  			
  			If ((Right(objDir.Path, 1) = "\") and (Right(objDir.Path, 2) <> ":\")) Then
  				WScript.Echo Space(i*3) & objDir.AdsPath
  				WScript.Echo Space(i*3) & "Path = " & objDir.Path
  
  				strNewPath = Left(objDir.Path, Len(objDir.Path) - 1)
  				WScript.Echo Space(i*3) & "New Path = " & strNewPath
  					
  				objDir.Put "Path", strNewPath
  				objDir.SetInfo
  			End If
  			
  			EnumVDir objDir, i + 1
  		End If
  	Next
  End Sub
  
  
 2. Suorita .vbs-komentosarja komentoriviltä. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita tekstikenttään cmd ja valitse sitten OK.
  2. Kirjoita komentokehotteessa cscript [tiedostonimi.vbs].

   Huomautus Tiedostonimi on .vbs-komentosarjasi nimen paikkamerkki.
  3. Sulje komentokehote kirjoittamalla exit.

Enemmän tietoa

Kun olet asentanut tämän tietoturvapäivityksen, ASP.NET tekee entistä tarkemmat kelvollisuustarkistukset sekä fyysisille poluille että pyydetyille näennäispoluille.

Suositukset

Saat lisätietoja tästä tietoturvapäivityksestä MS05-004 napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
887219 MS05-004: ASP.NET-polunvahvistamisen heikkous saattaa mahdollistaa luvattoman käytön

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 894670 - Viimeisin tarkistus: 6. huhtikuuta 2009 - Versio: 2.7
Artikkelin tiedot koskevat seuraavia tuotteita:
 • Microsoft ASP.NET 1.1
 • Microsoft ASP.NET 1.0
 • Microsoft .NET Framework 1.0
 • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 1
 • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2
 • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3
 • Microsoft .NET Framework 1.1
 • Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1
Hakusanat: 
kbhttp404 kbdev kbasp kbtshoot kberrmsg kbprb KB894670

Anna palautetta

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com