A 887219-es számú biztonsági frissítés (MS05-004) telepítése után hibaüzenetek jelenhetnek meg böngészés közben vagy az ASP.NET-alkalmazások hibáinak keresésekor

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 894670 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

Összefoglaló

Amikor az MS05-004 jelű biztonsági frissítés telepítését követően tallóz az ASP.NET-alkalmazások között, vagy azok hibaelhárításával próbálkozik, problémát tapasztalhat. Ebben a cikkben a megjelenő hibaüzenetek leírását találja. A cikk megoldást is tartalmaz a problémákhoz.

A jelenség

Miután telepítette az MS05-004 jelű biztonsági frissítést, majd tallóz a Microsoft ASP.NET azon alkalmazásai között, amelyek URL-címe fordított perjellel (\) kezdődik, vagy megpróbálkozik azok hibaelhárításával, az alábbihoz hasonló hibaüzenetek egyike jelenhet meg:
Az erőforrás nem található.
Leírás: HTTP 404. A keresett erőforrás (vagy függőségeinek valamelyike) nem létezik. Elképzelhető, hogy az erőforrást eltávolították, megváltozott a neve, vagy átmenetileg nem érhető el. Győződjön meg arról, hogy helyesen adta meg a következő URL-címet.

Hiba a projekt futtatásakor: A webkiszolgálón nem lehet elindítani a hibakeresést. Az ASP.NET vagy az ATL-kiszolgáló hibakeresésének elindítása nem sikerült. Győződjön meg arról, hogy az ASP.NET vagy az ATL-kiszolgáló jelenleg telepítve van a kiszolgálón.

Oka

A probléma akkor jelentkezik, ha a Microsoft Internet Information Services (IIS) metabázisában megadott URL-cím fordított perjellel kezdődik.

A megoldás

A probléma megoldásához törölje a fordított perjelet az IIS metabázisában az érintett webalkalmazáshoz megadott URL-cím elejéről. Ehhez válasszon az alábbi módszerek közül.

1. módszer: Az IIS-kezelő használata

 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a cmd parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 2. Keresse meg a %systemroot%\system32\inetsrv könyvtárat.
 3. Az IIS-kezelő megnyitásához a parancssorba írja be az inetmgr parancsot.
 4. Kattintson a jobb gombbal arra a webhelyre, amelynek URL-címét módosítani szeretné, majd válassza a Tulajdonságok parancsot.
 5. Ha az érintett alkalmazás a webhely alatt található virtuális könyvtár, kattintson a Könyvtár fülre, és a Helyi elérési út mezőben megadott elérési út elejéről törölje a fordított perjelet.

  Ha az érintett alkalmazás a webhely gyökérkönyvtára, kattintson a Kezdőkönyvtár fülre, és a Helyi elérési út mezőben megadott elérési út elejéről törölje a fordított perjelet.
 6. Kattintson az Alkalmaz, majd az OK gombra.

2. módszer: .vbs parancsfájl használata

 1. Ha .vbs parancsfájlt szeretne létrehozni, használja az alábbi mintakódot:
  
  Option Explicit
  
  Dim objWebService, objWebSite
  Dim objSite, objArgs, strServer
  Dim WshNetwork
  
  Set objArgs = WScript.Arguments
  
  If objArgs.Length = 1 Then
  	strServer = objArgs(0)
  ElseIf objArgs.Length = 0 Then
  	Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network")
  	strServer = WshNetwork.ComputerName
  Else
  	WScript.Echo "Usage: CScript ModifyVDir.vbs [servername]"
  	WScript.Quit
  End If
  WScript.Echo "Connecting to " & strServer
  
  Set objWebService = GetObject("IIS://" & strServer & "/W3SVC")
  
  For Each objWebSite in objWebService
  	Set objSite = GetObject(objWebSite.AdsPath)
  	If objSite.Class = "IIsWebServer" Then
  		WScript.Echo objSite.AdsPath
  		EnumVDir objSite, 1
  	End If
  Next
  
  WScript.Echo "Kész!"
  
  Sub EnumVDir(objVDir, i)
  	Dim objSubVDir, objDir
  	Dim strNewPath
  	
  	For Each objSubVDir in objVDir
  		If objSubVDir.Class = "IIsWebVirtualDir" Then
  			Set objDir = GetObject(objSubVDir.AdsPath)
  			
  			If ((Right(objDir.Path, 1) = "\") and (Right(objDir.Path, 2) <> ":\")) Then
  				WScript.Echo Space(i*3) & objDir.AdsPath
  				WScript.Echo Space(i*3) & "Path = " & objDir.Path
  
  				strNewPath = Left(objDir.Path, Len(objDir.Path) - 1)
  				WScript.Echo Space(i*3) & "New Path = " & strNewPath
  					
  				objDir.Put "Path", strNewPath
  				objDir.SetInfo
  			End If
  			
  			EnumVDir objDir, i + 1
  		End If
  	Next
  End Sub
  
  
 2. Futtassa a .vbs parancsfájlt a parancssorból. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
  1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a cmd parancsot, majd kattintson az OK gombra.
  2. A parancssorba írja be a következő parancsot: cscript [fájl_neve.vbs].

   Megjegyzés: Afájl_neve a .vbs parancsfájl nevének helyőrzője.
  3. A parancssor bezárásához írja be az exit parancsot.

További információ

A biztonsági frissítés telepítése után az ASP.NET szigorúbban ellenőrzi a fizikai elérési utak és a kért virtuális elérési utak érvényességét.

Hivatkozások

Az MS05-004 jelű biztonsági frissítésről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
887219 MS05-004: Az ASP.NET elérésiút-érvényesítési eljárása illetéktelen hozzáférést tehet lehetővé

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 894670 - Utolsó ellenőrzés: 2009. április 10. - Verziószám: 2.7
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft ASP.NET 1.1
 • Microsoft ASP.NET 1.0
 • Microsoft .NET Framework 1.0
 • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 1
 • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2
 • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3
 • Microsoft .NET-keretrendszer 1.1
 • Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1
Kulcsszavak: 
kberrmsg kbtshoot kbhttp404 kbprb kbdev kbasp KB894670
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com