Na installatie van beveiligingsupdate 887219 (MS05-004) ontvangt u foutberichten als u bladert door of fouten oplost in een ASP.NET-toepassing

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 894670 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

Er treden mogelijk fouten op wanneer u bladert of wanneer u probeert fouten op te sporen in sommige ASP.NET-toepassingen nadat u beveiligingsupdate MS05-004 hebt geïnstalleerd. In dit artikel worden de verschillende foutberichten beschreven die mogelijk worden weergegeven. Daarnaast voorziet dit artikel in oplossingen voor deze problemen.

Symptomen

Er treden nadat u beveiligingsupdate MS05-004 hebt geïnstalleerd mogelijk fouten op wanneer u bladert of wanneer u probeert fouten op te sporen in een Microsoft ASP.NET-toepassing waarvan de URL een afsluitende backslash (\) bevat:
De bron kan niet worden gevonden.
Beschrijving: HTTP 404. De bron die u zoekt (of een van de bijbehorende afhankelijkheden) kan niet worden verwijderd of is tijdelijk niet beschikbaar of de bronnaam is gewijzigd. Controleer de volgende URL en ga na of deze correct is gespeld.

Er is een fout opgetreden bij het uitvoeren van het project: Kan de foutopsporing op de webserver niet starten. Kan de foutopsporing op de ASP.NET- of ATL-server niet starten. Controleer of de ASP.NET- of ATL-server momenteel op de server is geïnstalleerd.

Oorzaak

Dit probleem treedt op als de URL die in de Microsoft Internet Information Services-metabase (IIS) is opgegeven, wordt gevolgd door een backslash.

Oplossing

Verwijder de backslash uit de IIS-metabase voor de URL die is gespecificeerd voor de desbetreffende webtoepassing om het probleem op te lossen. U kunt hiertoe een van de volgende methoden gebruiken.

Methode 1: IIS-beheer gebruiken

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
 2. Ga naar de map %hoofdmap van systeem%\system32\inetsrv.
 3. Typ inetmgr achter de opdrachtprompt om IIS-beheer te openen.
 4. Klik met de rechtermuisknop op de website voor de URL die u wilt wijzigen en klik op Eigenschappen.
 5. Klik op het tabblad Map en verwijder de backslash achter de URL uit het pad dat is opgegeven in het tekstvak Lokaal pad als de desbetreffende toepassing zich in een virtuele map onder de website bevindt.

  Klik op het tabblad Basismap en verwijder de backslash achter de URL uit het pad dat is opgegeven in het tekstvak Lokaal pad als de desbetreffende toepassing zich in de hoofdmap van de website bevindt.
 6. Klik op Toepassen en vervolgens op OK.

Methode 2: Een VBS-script gebruiken

 1. Gebruik de volgende voorbeeldcode om een VBS-script te maken:
  
  Option Explicit
  
  Dim objWebService, objWebSite
  Dim objSite, objArgs, strServer
  Dim WshNetwork
  
  Set objArgs = WScript.Arguments
  
  If objArgs.Length = 1 Then
  	strServer = objArgs(0)
  ElseIf objArgs.Length = 0 Then
  	Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network")
  	strServer = WshNetwork.ComputerName
  Else
  	WScript.Echo "Usage: CScript ModifyVDir.vbs [servername]"
  	WScript.Quit
  End If
  WScript.Echo "Connecting to " & strServer
  
  Set objWebService = GetObject("IIS://" & strServer & "/W3SVC")
  
  For Each objWebSite in objWebService
  	Set objSite = GetObject(objWebSite.AdsPath)
  	If objSite.Class = "IIsWebServer" Then
  		WScript.Echo objSite.AdsPath
  		EnumVDir objSite, 1
  	End If
  Next
  
  WScript.Echo "Done processing."
  
  Sub EnumVDir(objVDir, i)
  	Dim objSubVDir, objDir
  	Dim strNewPath
  	
  	For Each objSubVDir in objVDir
  		If objSubVDir.Class = "IIsWebVirtualDir" Then
  			Set objDir = GetObject(objSubVDir.AdsPath)
  			
  			If ((Right(objDir.Path, 1) = "\") and (Right(objDir.Path, 2) <> ":\")) Then
  				WScript.Echo Space(i*3) & objDir.AdsPath
  				WScript.Echo Space(i*3) & "Path = " & objDir.Path
  
  				strNewPath = Left(objDir.Path, Len(objDir.Path) - 1)
  				WScript.Echo Space(i*3) & "New Path = " & strNewPath
  					
  				objDir.Put "Path", strNewPath
  				objDir.SetInfo
  			End If
  			
  			EnumVDir objDir, i + 1
  		End If
  	Next
  End Sub
  
  
 2. Voer het VBS-script uit vanaf de opdrachtregel. Volg hiertoe de volgende stappen:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
  2. Typ de volgende opdracht achter de opdrachtprompt cscript [bestandnaam.vbs].

   Opmerkingbestandsnaam is een tijdelijke aanduiding voor de naam van uw VBS-script.
  3. Typ exit om het opdrachtpromptvenster te sluiten.

Meer informatie

Nadat u deze beveiligingsupdate hebt toegepast, voert ASP.NET strengere controles uit met betrekking tot de geldigheid van fysieke paden en opgevraagde virtuele paden.

Referenties

Als u meer informatie wilt over beveiligingsupdate MS05-004, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
887219 MS05-004: Het beveiligingsprobleem met het valideren van het ASP.NET-pad kan leiden tot toegang door onbevoegden

Eigenschappen

Artikel ID: 894670 - Laatste beoordeling: dinsdag 7 april 2009 - Wijziging: 2.7
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft ASP.NET 1.1
 • Microsoft ASP.NET 1.0
 • Microsoft .NET Framework 1.0
 • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 1
 • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2
 • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3
 • Microsoft .NET Framework 1.1
 • Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1
Trefwoorden: 
kbhttp404 kbdev kbasp kbtshoot kberrmsg kbprb KB894670

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com