Du kan få feilmeldinger når du blar gjennom eller feilsøker et ASP.NET-program etter å ha installert sikkerhetsoppdatering 887219 (MS05-004)

Artikkeloversettelser Artikkeloversettelser
Artikkel-ID: 894670 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Vis alt | Skjul alt

På denne siden

Sammendrag

Når du har installert sikkerhetsoppdatering MS05-004 og deretter blar gjennom eller feilsøker et ASP.NET-program, kan du oppleve feil. Denne artikkelen beskriver de forskjellige feilmeldingene du kan få. Den inneholder også løsninger på problemene.

Symptom

Når du har installert sikkerhetsoppdatering MS05-004, og deretter blar gjennom eller feilsøker et Microsoft ASP.NET-program der URL-adressen inneholder en etterfølgende omvendt skråstrek (\), kan du få en av følgende feilmeldinger:
Finner ikke ressursen.
Beskrivelse: HTTP 404. Ressursen du leter etter (eller en av dens avhengigheter), kan være fjernet, fått navnet endret eller er midlertidig utilgjengelig. Kontroller at URL-adressen nedenfor er riktig.

Error while trying to run project: Unable to start debugging on the web server. Could not start ASP.NET or ATL Server Debugging. Verify that the ASP.NET or ATL server is currently installed on the server.

Årsak

Problemet oppstår hvis URL-adressen som er angitt i metabasen Microsoft Internet Information Services (IIS), inneholder en etterfølgende omvendt skråstrek.

Løsning

Du kan løse dette problemet ved å fjerne den etterfølgende omvendte skråstreken i IIS-metabasen for URL-adressen som er angitt for det påvirkede webprogrammet. Bruk en av følgende metoder for å gjøre dette.

Metode 1: Bruke IIS-behandling

 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn cmd, og klikk deretter OK.
 2. Finn katalogen %systemroot%\system32\inetsrv.
 3. Skriv inn inetmgr ved ledeteksten for å åpne IIS-behandling.
 4. Høyreklikk webområdet for URL-adressen du vil endre, og klikk deretter Egenskaper.
 5. Hvis det påvirkede programmet er en virtuell katalog under webområdet, kan du klikke kategorien Katalog og deretter fjerne den etterfølgende omvendte skråstreken fra banen som er angitt i tekstboksen Lokal bane.

  Hvis det påvirkede programmet er i rotmappen til webområdet, kan du klikke kategorien Hjemmekatalog og deretter fjerne den etterfølgende omvendte skråstreken fra banen som er angitt i tekstboksen Lokal bane.
 6. Klikk Bruk og deretter OK.

Metode 2: Bruke et VBS-skript

 1. Bruk følgende kodeeksempel til å opprette et VBS-skript:
  
  Option Explicit
  
  Dim objWebService, objWebSite
  Dim objSite, objArgs, strServer
  Dim WshNetwork
  
  Set objArgs = WScript.Arguments
  
  If objArgs.Length = 1 Then
  	strServer = objArgs(0)
  ElseIf objArgs.Length = 0 Then
  	Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network")
  	strServer = WshNetwork.ComputerName
  Else
  	WScript.Echo "Usage: CScript ModifyVDir.vbs [servername]"
  	WScript.Quit
  End If
  WScript.Echo "Connecting to " & strServer
  
  Set objWebService = GetObject("IIS://" & strServer & "/W3SVC")
  
  For Each objWebSite in objWebService
  	Set objSite = GetObject(objWebSite.AdsPath)
  	If objSite.Class = "IIsWebServer" Then
  		WScript.Echo objSite.AdsPath
  		EnumVDir objSite, 1
  	End If
  Next
  
  WScript.Echo "Done processing."
  
  Sub EnumVDir(objVDir, i)
  	Dim objSubVDir, objDir
  	Dim strNewPath
  	
  	For Each objSubVDir in objVDir
  		If objSubVDir.Class = "IIsWebVirtualDir" Then
  			Set objDir = GetObject(objSubVDir.AdsPath)
  			
  			If ((Right(objDir.Path, 1) = "\") and (Right(objDir.Path, 2) <> ":\")) Then
  				WScript.Echo Space(i*3) & objDir.AdsPath
  				WScript.Echo Space(i*3) & "Path = " & objDir.Path
  
  				strNewPath = Left(objDir.Path, Len(objDir.Path) - 1)
  				WScript.Echo Space(i*3) & "New Path = " & strNewPath
  					
  				objDir.Put "Path", strNewPath
  				objDir.SetInfo
  			End If
  			
  			EnumVDir objDir, i + 1
  		End If
  	Next
  End Sub
  
  
 2. Kjør VBS-skriptet fra kommandolinjen. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
  1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn cmd, og klikk deretter OK.
  2. Ved ledeteksten skriver du inn cscript [file_name.vbs].

   Obs!  file_name er en plassholder for navnet VBS-skriptet.
  3. Skriv exit for å lukke ledeteksten.

Mer informasjon

Når du har brukt denne sikkerhetsoppdateringen, utfører ASP.NET strengere kontroller av gyldigheten til både fysiske baner og forespurte virtuelle baner.

Referanser

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsoppdateringen MS05-004, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
887219 MS05-004: Sikkerhetsproblem ved ASP.NET-banevalidering kan tillate uautorisert tilgang

Egenskaper

Artikkel-ID: 894670 - Forrige gjennomgang: 7. april 2009 - Gjennomgang: 2.7
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft ASP.NET 1.1
 • Microsoft ASP.NET 1.0
 • Microsoft .NET Framework 1.0
 • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 1
 • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2
 • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3
 • Microsoft .NET Framework 1.1
 • Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1
Nøkkelord: 
kbhttp404 kbdev kbasp kbtshoot kberrmsg kbprb KB894670

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com