Ett felmeddelande kan visas när du bläddrar i eller försöker felsöka ett ASP.NET-program efter att du har installerat säkerhetsuppdatering 887219 (MS05-004)

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 894670 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

När du har installerat säkerhetsuppdateringen MS05-004 och du bläddrar i eller försöker felsöka vissa ASP.NET-program får du felmeddelanden. I den här artikeln beskrivs de olika felmeddelandena du kan få. Här finns också lösningar på problemen.

Symptom

När du har installerat säkerhetsuppdateringen MS05-004 och sedan bläddrar i eller försöker felsöka ett Microsoft ASP.NET-program där webbadressen slutar med ett omvänt snedstreck, får du ett av följande felmeddelanden:
Resursen kan inte hittas.
Beskrivning: HTTP 404. Resursen du söker (eller ett av dess beroenden) kan ha flyttats, bytt namn eller är tillfälligt otillgänglig. Granska följande webbadress och se till att den är korrekt.

Fel vid försök att köra projektet: Det gick inte att starta felsökningen på webbservern. Det gick inte att starta felsökning av ASP.NET eller ATL-servern. Se till att ASP.NET eller ATL-servern är installerat på servern.

Orsak

Problemet uppstår om webbadressen som anges i IIS-metabasen (Microsoft Internet Information Services) innehåller ett omvänt snedstreck på slutet.

Lösning

Du löser problemet genom att ta bort det omvända snedstrecket i webbadressen till det berörda programmet i IIS-metabasen. Använd någon av följande metoder.

Metod 1: Använd IIS-hanteraren

 1. Klicka på Start, Kör, skriv cmd och klicka på OK.
 2. Leta reda på katalogen %systemroot%\system32\inetsrv.
 3. Skriv inetmgr i kommandotolken för att öppna IIS-hanteraren.
 4. Högerklicka på webbplatsen för webbadressen som ska ändras och sedan på Egenskaper.
 5. Om programmet i fråga är en virtuell katalog under webbplatsen klickar du på fliken Katalog och tar bort det avslutande omvända snedstrecket från sökvägen som anges i textrutan Lokal sökväg.

  Om programmet i fråga är webbplatsens rotkatalog klickar du på fliken Arbetskatalog och tar bort det avslutande omvända snedstrecket från sökvägen som anges i textrutan Lokal sökväg.
 6. Klicka på Verkställ och sedan på OK.

Metod 2: Använd ett .vbs-skript

 1. Skapa ett .vbs-skript med hjälp av följande kodexempel:
  
  Option Explicit
  
  Dim objWebService, objWebSite
  Dim objSite, objArgs, strServer
  Dim WshNetwork
  
  Set objArgs = WScript.Arguments
  
  If objArgs.Length = 1 Then
  	strServer = objArgs(0)
  ElseIf objArgs.Length = 0 Then
  	Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network")
  	strServer = WshNetwork.ComputerName
  Else
  	WScript.Echo "Usage: CScript ModifyVDir.vbs [servernamn]"
  	WScript.Quit
  End If
  WScript.Echo "Connecting to " & strServer
  
  Set objWebService = GetObject("IIS://" & strServer & "/W3SVC")
  
  For Each objWebSite in objWebService
  	Set objSite = GetObject(objWebSite.AdsPath)
  	If objSite.Class = "IIsWebServer" Then
  		WScript.Echo objSite.AdsPath
  		EnumVDir objSite, 1
  	End If
  Next
  
  WScript.Echo "Done processing."
  
  Sub EnumVDir(objVDir, i)
  	Dim objSubVDir, objDir
  	Dim strNewPath
  	
  	For Each objSubVDir in objVDir
  		If objSubVDir.Class = "IIsWebVirtualDir" Then
  			Set objDir = GetObject(objSubVDir.AdsPath)
  			
  			If ((Right(objDir.Path, 1) = "\") and (Right(objDir.Path, 2) <> ":\")) Then
  				WScript.Echo Space(i*3) & objDir.AdsPath
  				WScript.Echo Space(i*3) & "Path = " & objDir.Path
  
  				strNewPath = Left(objDir.Path, Len(objDir.Path) - 1)
  				WScript.Echo Space(i*3) & "New Path = " & strNewPath
  					
  				objDir.Put "Path", strNewPath
  				objDir.SetInfo
  			End If
  			
  			EnumVDir objSite, 1
  		End If
  	Next
  End Sub
  
  
 2. Kör .vbs-skriptet från kommandoraden. Gör så här:
  1. Klicka på Start, Kör, skriv cmd och klicka på OK.
  2. Skriv följande i kommandotolken cscript [filnamn.vbs].

   Obs! filnamn är platshållaren för namnet på .vbs-skriptet.
  3. Stäng kommandotolken genom att skriva exit.

Mer Information

När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen utför ASP.NET strängare valideringskontroller av både fysiska sökvägar och begärda virtuella sökvägar.

Referenser

Om du vill veta mer om säkerhetsuppdateringen MS05-004 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
887219 MS05-004: Säkerhetsproblem vid ASP.NET-sökvägsvalidering möjliggör otillåten åtkomst

Egenskaper

Artikel-id: 894670 - Senaste granskning: den 7 april 2009 - Revision: 2.7
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft ASP.NET 1.1
 • Microsoft ASP.NET 1.0
 • Microsoft .NET Framework 1.0
 • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 1
 • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2
 • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3
 • Microsoft .NET Framework 1.1
 • Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1
Nyckelord: 
kbhttp404 kbdev kbasp kbtshoot kberrmsg kbprb KB894670

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com