Güvenlik güncelleştirmesi 887219'u (MS05-004) yükledikten sonra bir ASP.NET uygulamasına gözatmaya veya uygulamada hata ayıklamaya çalıştığınızda hata iletileri alabilirsiniz

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 894670 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

™zet

Güvenlik güncelleştirmesi MS05-004'ü yükledikten sonra, bazı ASP.NET uygulamalarına gözatmaya veya uygulamalarda hata ayıklamaya çalıştığınızda hatalarla karşılaşabilirsiniz. Bu makalede, alabileceğiniz farklı hata iletileri açıklanır. Bu sorunlara yönelik çözümler de sağlanır.

Belirtiler

Güvenlik güncelleştirmesi MS05-004'ü yükledikten sonra, URL'sinin sonunda ters eğik çizgi (\) bulunan bir Microsoft ASP.NET uygulamasına gözatmaya veya uygulamada hata ayıklamaya çalıştığınızda aşağıdaki hata iletilerinden birini alabilirsiniz:
Kaynak bulunamadı.
Açıklama: HTTP 404. Aradığınız kaynak (veya bağımlı olduklarından biri) kaldırılmış, adı değiştirilmiş veya geçici olarak kullanılamaz durumda olabilir. Lütfen aşağıdaki URL'yi gözden geçirin ve doğru yazıldığından emin olun.

Projeyi çalıştırmaya çalışırken hata oluştu: Web sunucusunda hata ayıklama başlatılamıyor. ASP.NET veya ATL Sunucu Hata Ayıklama başlatılamadı. ASP.NET veya ATL sunucusunun sunucuda yüklü olduğunu doğrulayın.

Neden

Sorun, Microsoft Internet Information Services (IIS) meta tabanında belirtilen URL'nin sonunda bir ters eğik çizgi varsa oluşur.

Çözüm

Bu sorunu gidermek için, IIS meta tabanında etkilenen Web uygulaması için belirtilen URL'nin sonundaki ters eğik çizgiyi kaldırın. Bunu yapmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.

Yöntem 1: IIS Yöneticisi'ni kullanma

 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, cmd yazın ve sonra Tamam'ı tıklatın.
 2. %systemroot%\system32\inetsrv dizinini bulun.
 3. Komut istemine inetmgr yazıp, IIS Yöneticisi'ni açın.
 4. Değiştirmek istediğiniz Web sitesinin URL'sini sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i tıklatın.
 5. Etkilenen uygulama, Web sitesinin altındaki bir sanal dizinse, Dizin sekmesini tıklatın ve ardından Yerel yol metin kutusunda belirtilen yolun sonundaki ters eğik çizgiyi kaldırın.

  Etkilenen uygulama Web sitesinin kök dizinindeyse, Giriş Dizini sekmesini tıklatın ve Yerel yol metin kutusunda belirtilen yolun sonundaki ters eğik çizgiyi kaldırın.
 6. Uygula'yı ve sonra Tamam'ı tıklatın.

Yöntem 2: .vbs komut dosyası kullanma

 1. Aşağıdaki kod örneğini kullanarak bir .vbs komut dosyası oluşturun:
  
  Option Explicit
  
  Dim objWebService, objWebSite
  Dim objSite, objArgs, strServer
  Dim WshNetwork
  
  Set objArgs = WScript.Arguments
  
  If objArgs.Length = 1 Then
  	strServer = objArgs(0)
  ElseIf objArgs.Length = 0 Then
  	Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network")
  	strServer = WshNetwork.ComputerName
  Else
  	WScript.Echo "Kullanım: CScript ModifyVDir.vbs [sunucuadı]"
  	WScript.Quit
  End If
  WScript.Echo "Sunucuya bağlanıyor: " & strServer
  
  Set objWebService = GetObject("IIS://" & strServer & "/W3SVC")
  
  For Each objWebSite in objWebService
  	Set objSite = GetObject(objWebSite.AdsPath)
  	If objSite.Class = "IIsWebServer" Then
  		WScript.Echo objSite.AdsPath
  		EnumVDir objSite, 1
  	End If
  Next
  
  WScript.Echo "İşlem tamamlandı."
  
  Sub EnumVDir(objVDir, i)
  	Dim objSubVDir, objDir
  	Dim strNewPath
  
  	For Each objSubVDir in objVDir
  		If objSubVDir.Class = "IIsWebVirtualDir" Then
  			Set objDir = GetObject(objSubVDir.AdsPath)
  
  			If ((Right(objDir.Path, 1) = "\") and (Right(objDir.Path, 2) <> ":\")) Then
  				WScript.Echo Space(i*3) & objDir.AdsPath
  				WScript.Echo Space(i*3) & "Path = " & objDir.Path
  
  				strNewPath = Left(objDir.Path, Len(objDir.Path) - 1)
  				WScript.Echo Space(i*3) & "Yeni Yol = " & strNewPath
  
  				objDir.Put "Path", strNewPath
  				objDir.SetInfo
  			End If
  
  			EnumVDir objDir, i + 1
  		End If
  	Next
  End Sub
  
  
 2. .vbs komut dosyasını komut satırından çalıştırın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, cmd yazın ve sonra Tamam'ı tıklatın.
  2. Komut isteminde cscript [dosya_adı.vbs] yazın.

   Not Burada dosya_adı, .vbs komut dosyanızın adı için yer tutucudur.
  3. Komut istemini kapatmak için, exit yazın.

Daha fazla bilgi

Bu güvenlik güncelleştirmesi uygulandıktan sonra, ASP.NET, hem fiziksel yolların hem de istenen sanal yolların doğruluğunu daha sıkı denetler.

Referanslar

MS05-004 güvenlik güncelleştirmesi hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
887219 MS05-004: ASP.NET yol doğrulama güvenlik açığı yetkisiz erişime izin verebilir

Özellikler

Makale numarası: 894670 - Last Review: 3 Aralık 2007 Pazartesi - Gözden geçirme: 2.7
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft ASP.NET 1.1
 • Microsoft ASP.NET 1.0
 • Microsoft .NET Framework 1.0
 • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 1
 • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2
 • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3
 • Microsoft .NET Framework 1.1
 • Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1
Anahtar Kelimeler: 
kbhttp404 kbdev kbasp kbtshoot kberrmsg kbprb KB894670

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com