คอมพิวเตอร์ของคุณไม่พบไดรฟ์ซีดีหรือไดรฟ์ดีวีดีหลังจากคุณลบรูปภาพดิจิทัล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 894730 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

หลังจากคุณลบรูปภาพดิจิทัลของ Microsoft จากคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ของคุณไม่พบไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดี

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากรีจิสทรีคีย์บางอย่างจะถูกแก้ไขในรีจิสทรีเมื่อคุณลบรูปภาพดิจิทัล

การหลีกเลี่ยงปัญหา

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณแก้ไข แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

หมายเหตุเนื่องจากมี Microsoft Windows หลายรุ่น ขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปนี้อาจจะแตกต่างกันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีนี้ ดูเอกสารของผลิตภัณฑ์เพื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ใน Microsoft Windows XP ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ลบรายการรีจิสทรีที่ถูกปรับเปลี่ยน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ชนิดregeditแล้ว คลิกตกลง.
  2. ในบานหน้าต่างนำทาง ค้นหา และคลิ กที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\ {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 }
  3. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกUpperFilters.
  4. บนแก้ไขเมนู คลิกการลบ.
  5. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันการลบ คลิก"ใช่".
  6. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกLowerFilters.
  7. บนแก้ไขเมนู คลิกการลบ.
  8. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันการลบ คลิก"ใช่".
  9. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
  10. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

   หมายเหตุถ้าคุณสังเกตเห็นการสูญเสียฟังก์ชันการทำงานในเฉพาะ โปรแกรมเช่นในซอฟต์แวร์การบันทึกซีดีหลังจากที่คุณเอาออกนั้นUpperFiltersและLowerFiltersค่ารีจิสทรี ติดตั้งซอฟต์แวร์นั้นอีกครั้ง หากเกิดปัญหานี้อีกครั้ง ติดต่อผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์สำหรับวิธีใช้
 2. เอาโปรแกรมควบคุมที่มีอยู่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิก'แผงควบคุม'.
  2. ถ้าแผงควบคุมในมุมมองประเภท คลิกประสิทธิภาพการทำงานและการบำรุงรักษาแล้ว คลิกระบบ.

   ถ้าแผงควบคุมในมุมมองคลาสสิก คลิกสองครั้งระบบ.
  3. คลิกฮาร์ดแวร์แท็บ จากนั้นคลิกตัวจัดการอุปกรณ์.
  4. ขยายไดรฟ์ดีวีดี/ซีดีรอมคลิกขวาที่อุปกรณ์ซีดีและดีวีดี จากนั้น คลิกถอนการติดตั้ง.
  5. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันว่า คุณต้องการเอาอุปกรณ์ออก คลิกตกลง.
  6. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
หมายเหตุหลังจากที่คอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มระบบใหม่ ไดรเวอร์จะสามารถติดโดยอัตโนมัติสิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณแก้ไข แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

หมายเหตุเนื่องจากมี Microsoft Windows หลายรุ่น ขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปนี้อาจจะแตกต่างกันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีนี้ ดูเอกสารของผลิตภัณฑ์เพื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ใน Windows Vista ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ลบรายการรีจิสทรีที่ถูกปรับเปลี่ยน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงาน
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่ม'เริ่ม'
   คลิกโปรแกรมทั้งหมดคลิกเบ็ดเตล็ดแล้ว คลิกเรียกใช้.
  2. ชนิดregeditแล้ว คลิกตกลง.

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   รับสิทธิ์การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้
   หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับการใช้รหัสผ่านผู้ดูแล หรือการยืนยัน พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกอนุญาตให้.
  3. ในบานหน้าต่างนำทาง ค้นหา และคลิ กที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\ {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 }
  4. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกUpperFilters.
  5. บนแก้ไขเมนู คลิกการลบ.
  6. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันการลบ คลิก"ใช่".
  7. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกLowerFilters.
  8. บนแก้ไขเมนู คลิกการลบ.
  9. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันการลบ คลิก"ใช่".
  10. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
  11. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

   หมายเหตุถ้าคุณสังเกตเห็นการสูญเสียฟังก์ชันการทำงานในเฉพาะ โปรแกรมเช่นในซอฟต์แวร์การบันทึกซีดีหลังจากที่คุณเอาออกนั้นUpperFiltersและLowerFiltersค่ารีจิสทรี ติดตั้งซอฟต์แวร์นั้นอีกครั้ง หากเกิดปัญหานี้อีกครั้ง ติดต่อผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์สำหรับวิธีใช้
 2. เอาโปรแกรมควบคุมที่มีอยู่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงาน
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่ม'เริ่ม'
   แล้ว คลิก'แผงควบคุม'.
  2. คลิกระบบและการบำรุงรักษาคลิกระบบแล้ว คลิกตัวจัดการอุปกรณ์.

   ถ้าแผงควบคุมในมุมมองคลาสสิก คลิกสองครั้งระบบแล้ว คลิกตัวจัดการอุปกรณ์.
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   รับสิทธิ์การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้
   หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับการใช้รหัสผ่านผู้ดูแล หรือการยืนยัน พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกอนุญาตให้.
  3. ใน Device Manager ขยายไดรฟ์ดีวีดี/ซีดีรอมคลิกขวาที่อุปกรณ์ซีดีและดีวีดี จากนั้น คลิกถอนการติดตั้ง.
  4. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันว่า คุณต้องการเอาอุปกรณ์ออก คลิกตกลง.
  5. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
หมายเหตุหลังจากที่คอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มระบบใหม่ ไดรเวอร์จะสามารถติดโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 894730 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Digital Image Suite 10
 • Microsoft Digital Image Standard 2006
 • Microsoft Digital Image Suite 2006 Trial Edition
 • Microsoft Digital Image Suite 2006
Keywords: 
kbtshoot kbmt KB894730 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:894730

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com