เมื่อคุณใช้เครื่องมือการเตรียมระบบและแฟ้ม Sysprep.inf เพื่อปรับปรุงโปรแกรมควบคุมในรูปแบบ Microsoft Windows XP เครื่องมือการตรวจสอบลายเซ็นของแฟ้มอาจรายงานว่า โปรแกรมควบคุมบางตัวจะไม่เซ็นชื่อแบบดิจิทัล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 894871 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณใช้เครื่องมือการเตรียมระบบ (Sysprep.exe) และแฟ้ม Sysprep.inf เพื่อปรับปรุงโปรแกรมควบคุมในรูปแบบ Microsoft Windows XP และคุณใช้เครื่องมือการตรวจสอบลายเซ็นของแฟ้ม (Sigverif.exe) เพื่อตรวจสอบว่า แฟ้มระบบบนคอมพิวเตอร์ที่มีการเซ็นชื่อแบบดิจิทัล Sigverif.exe อาจรายงานว่า โปรแกรมควบคุมบางตัวจะไม่เซ็นชื่อแบบดิจิทัล ปัญหานี้อาจทำให้บางครั้งเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมควบคุมในระหว่างการเริ่มต้นใช้งาน

ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นหากคุณเพิ่มโปรแกรมควบคุม ด้วยการรวมเส้นทางของโปรแกรมควบคุมในแบบOEMPnPDriversPathส่วนของไฟล์ Unattend.txt ปัญหานี้ยังไม่เกิดขึ้นหากโปรแกรมควบคุมที่ได้รับการปรับปรุงด้วยตนเอง

การแก้ไข

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
รุ่น 32 บิตของ Windows XP
  Date     Time  Version      Size  File name
  -----------------------------------------------------------
  21-Apr-2005 18:23 5.1.2600.1670   537,088 Msobmain.dll   
  21-Apr-2005 18:23 5.1.2600.1670   941,568 Syssetup.dll   
  21-Apr-2005 18:15 5.1.2600.2659   563,712 Msobmain.dll   
  21-Apr-2005 18:15 5.1.2600.2659   985,600 Syssetup.dll  
  25-Feb-2005 03:53 6.1.22.4     371,936 Updspapi.dll 
Windows XP รุ่น 64 บิต
  Date     Time  Version       Size File name    Platform
  -----------------------------------------------------------------------
  21-Apr-2005 22:01 5.1.2600.1670  1,811,456 Syssetup.dll  IA-64
  21-Apr-2005 22:01 5.1.2600.1670   941,568 Wsyssetup.dll  x86
  25-Feb-2005 03:50 6.1.22.4     639,712 Updspapi.dll  IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 894871 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix kbqfe kbhotfixserver kbmt KB894871 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:894871

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com