ค่าของคีย์ย่อย NoDriveTypeAutoRun ถูกรีเซ็ตค่าการเริ่มต้นเดิม บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 895108 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณเปลี่ยนด้วยตนเองnodrivetypeautorunค่าของคีย์ย่อย โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี
 • คุณสามารถเพิ่มคอมพิวเตอร์ในโดเมน Active Directory
กระบวนการnodrivetypeautorunค่าของคีย์ย่อยรีเซ็ตเป็นหนึ่งในค่าเริ่มต้นเดิมต่อไปนี้:

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ระบบปฏิบัติการ:ค่าเริ่มต้น:
Microsoft Windows Server 20030x95
Microsoft Windows XP:0x91
Microsoft Windows 20000x95

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ยกเลิกการปิดการเล่นอัตโนมัตินโยบายที่กำหนดสิ่งที่เลือกในสภาพแวดล้อมของโดเมน Active Directory เป็นดังนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:gpedit.mscแล้ว คลิกตกลง.
 2. ขยายการกำหนดค่าผู้ใช้ขยายแม่แบบการดูแลระบบแล้ว ขยายระบบ:.
 3. คลิกสองครั้งปิดการเล่นอัตโนมัตินโยบาย:
 4. เลือกที่ปิดใช้งานคลิกนำไปใช้แล้ว คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:ใน Windows 2000 ตั้งค่านโยบายที่มีชื่อปิดการเล่นอัตโนมัติ.

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อการnodrivetypeautorunค่าของคีย์ย่อยถูกรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นดั้งเดิมอย่างใดอย่างหนึ่ง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณเพิ่มเข้าไปยัง Active Directory โดเมนสามารถใช้ ฟังก์ชันที่จะปิดการเล่นอัตโนมัตินโยบายการตั้งค่าการสนับสนุน

กระบวนการปิดการเล่นอัตโนมัติการตั้งค่านโยบายจะขึ้นอยู่กับการต่อไปนี้รีจิสทรีคีย์และค่าคู่
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

คีย์ชื่อ: NoDriveTypeAutoRun
ชนิดคีย์: REG_DWORD

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 895108 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbmt KB895108 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:895108

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com