วิธีเปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์สำหรับ Office XP Office 2003 และสำหรับระบบ Office 2007

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 895456 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณไม่สามารถเปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์สำหรับ Microsoft Office XP, Microsoft Office 2003 หรือสำหรับระบบ Microsoft Office 2007 โดยไม่เอาโปรแกรม Microsoft Office ออกก่อนแล้วติดตั้งใหม่

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้

ข้อสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


หมายเหตุ ถ้าคุณพยายามเปิดโปรแกรม Office ใดๆ หลังจากที่ทำตามขั้นตอนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับข้อความที่พร้อมท์ให้คุณใส่หมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนเหล่านี้

ให้เราช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคุณ โดยไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้หน่อย" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหา จากนั้น คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง Fix it


Fix this problem
Microsoft Fix it 50755หมายเหตุ
 • โซลูชันแก้ไขปัญหาทำสำเนารีจิสทรีของคุณ แฟ้มสำรองข้อมูลจะอยู่ในโฟลเดอร์ "C:\bak" ที่มีชื่อเหมือนกับ "Backup_For_KB895456_OfficeVersionNumber.reg" คุณสามารถคลิกสองครั้งที่แฟ้ม .reg เพื่อจัดเก็บการตั้งค่ารีจิสทรีก่อนหน้านี้หากหมายเลขผลิตภัณฑ์ใหม่ของคุณไม่ทำงาน
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • หากคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ให้บันทึกโซลูชันแก้ไขปัญหาลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดีหรือดีวีดี แล้วเรียกใช้โซลูชันบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

จากนั้นไปที่หัวข้อ "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

 1. ปิดโปรแกรม Office ทั้งหมด
 2. คลิกที่ เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง
 3. ค้นหาและคลิกคีย์ย่อยดังต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows และ Office ของคุณ:

  ระบบOffice 2007
  รุ่น 32 บิต
  HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Office\12.0\Registration


  Office 2003
  HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Office\11.0\Registration


  Office XP
  HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Office\10.0\Registration
  ระบบOffice 2007
  รุ่น 64 บิต
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\12.0\Registration


  Office 2003
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\11.0\Registration


  Office XP
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\10.0\Registration
 4. การส่งออก
  Registration
  คีย์ย่อย

  คุณสามารถสำรองค่าต่างๆ ภายใต้
  Registration
  คีย์ย่อยได้ ในกรณีที่หมายเลขผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่สามารถใช้งานได้ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิกขวาที่
   Registration
   คีย์ย่อย แล้วคลิก ส่งออก
  2. ในรายการ บันทึกใน ให้ระบุตำแหน่งที่จะบันทึกรายการลงทะเบียน
  3. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม พิมพ์ชื่อสำหรับแฟ้ม .reg ที่คุณต้องการส่งออก แล้วคลิก บันทึก

  หมายเหตุ ในขั้นตอน 4a ถึง 4c คุณได้สร้างสำเนาสำรองของ
  Registration
  คีย์ย่อย คุณสามารถคืนค่าการตั้งค่ารีจิสทรีของ
  Registration
  คีย์ย่อยได้ โดยการคลิกสองครั้งที่แฟ้ม .reg ที่คุณได้บันทึกไว้ในขั้นตอน 4c เนื้อหาของแฟ้ม .reg จะถูกส่งออกไปยัง รีจิสทรี โดยอัตโนมัติ
 5. ภายใต้
  Registration
  คีย์ย่อย อาจจะมีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน (GUID) หลายตัวซึ่งเป็นอักขระที่ผสมกันทั้งตัวอักษรและตัวเลข โดย GUID แต่ละตัวจะระบุเฉพาะเจาะจงแต่ละโปรแกรมติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

  คลิกที่ GUID จากนั้นให้ดูรุ่นของ Office ที่แสดงอยู่ในบานหน้าต่างขวาของ
  Productname
  รายการรีจิสทรี หลังจากที่คุณพบ GUID ที่มีรุ่นของโปรแกรม Office ของคุณแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิกขวาที่
   DigitalProductID
   รายการรีจิสทรี คลิก ลบ แล้วคลิก ตกลง
  2. คลิกขวาที่
   ProductID
   รายการรีจิสทรี คลิก ลบ แล้วคลิก ตกลง

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการระบุ GUID ที่ถูกต้องสำหรับรุ่นของชุดหรือโปรแกรม Office ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
   928516 คำอธิบายแบบแผนลำดับเลขสำหรับ GUID ของรหัสผลิตภัณฑ์สำหรับชุดและโปรแกรม Office 2007
   832672 คำอธิบายแบบแผนลำดับเลขสำหรับ GUID ของรหัสผลิตภัณฑ์ใน Office 2003
   302663 คำอธิบายแบบแผนลำดับเลขสำหรับ GUID ของรหัสผลิตภัณฑ์ในโปรแกรม Office XP
 6. ปิด 'ตัวแก้ไขรีจิสทรี'
 7. เปิดโปรแกรม Office เช่น Microsoft Word เมื่อคุณได้รับข้อความที่พร้อมท์ให้คุณใส่หมายเลขผลิตภัณฑ์ ให้พิมพ์หมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง แล้วคลิก ตกลง

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ หากปัญหาได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณสิ้นสุดขั้นตอนในส่วนนี้แล้ว ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • เรายินดีรับคำติชมของคุณ หากต้องการส่งคำติชม หรือรายงานปัญหาใดๆ พร้อมกับการแก้ไขปัญหานี้ โปรดเขียนข้อคิดเห็นไว้ที่บล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่ง อีเมล มาให้เรา

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 895456 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 8.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbtshoot kbregistry kbfixme kbmsifixme KB895456

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com