วิธีการค้นหาโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่เข้ากันได้สำหรับคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows เวอร์ชั่น 64 บิต

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 895612 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการค้นหาโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่เข้ากันได้สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows เวอร์ชั่น 64 บิต ข้อมูลในบทความนี้อาจเป็นประโยชน์ถ้าคุณไม่สามารถขอรับโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่มีลายเซ็น WHQL จากผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ หรือ จากการปรับปรุงเว็บไซต์ Microsoft Windows นอกจากนี้บทความนี้ยังให้วิธีที่คุณสามารถใช้ได้ถ้าคุณต้องการให้โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนบนคอมพิวเตอร์ของคุณที่กำลังเรียกใช้ Windows เวอร์ชั่น 64 บิต

หมายเหตุ เมื่อต้องการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows เวอร์ชั่น 64 บิต คุณต้องมีโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ 64 บิต คุณไม่สามารถใช้โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์รุ่น 32 บิตบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows เวอร์ชั่น 64 บิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการค้นหาโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่เข้ากันได้สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณที่กำลังเรียกใช้ Windows เวอร์ชั่น 64 บิต

เราขอแนะนำว่า คุณเยี่ยมศูนย์ที่ Windows Vista ความเข้ากันได้เพื่อค้นหาการเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ 64 บิตล่าสุดก่อน ฐานข้อมูลของประกอบด้วยหลักพันของเครื่องพิมพ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และคุณสามารถค้นหาได้อย่างง่ายดาย โดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ หมายเลข หรือตราสินค้า

แวะไป ศูนย์ความเข้ากันได้ของ Windows Vista.

ถ้าคุณไม่พบโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้ทำตามวิธีการเหล่านี้ตามลำดับดังนี้

วิธีที่ 1: การค้นหาสำหรับโปรแกรมควบคุมที่ได้รับการสนับสนุนที่รวมอยู่ในระบบปฏิบัติการ Windows 64 บิต

ค้นหาโปรแกรมควบคุมที่ได้รับการสนับสนุนที่รวมอยู่ในระบบปฏิบัติการ Windows 64 บิต ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows เวอร์ชั่น 64 บิต คลิก เริ่มชี้ไปที่ การตั้งค่าแล้ว คลิก เครื่องพิมพ์และโทรสาร.
 2. คลิกสองครั้ง เพิ่มเครื่องพิมพ์.
 3. คลิก ถัดไปแล้ว ทำ ตามคำแนะนำบนหน้าจอ

วิธีที่ 2: ค้นหาแบบ WHQL เซ็นชื่อโปรแกรมควบคุมใน Windows Update เว็บไซต์ Microsoft

ค้นหาสำหรับการ Windows ฮาร์ดแวร์คุณภาพ Labs (WHQL) เซ็นชื่อโปรแกรมควบคุมใน Windows Update เว็บไซต์ Microsoft เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิก เริ่มคลิก Windows Updateแล้ว ทำ ตามคำแนะนำในการเว็บไซต์ Windows Update

วิธีที่ 3: ค้นหา WHQL การรับรองโปรแกรมควบคุมบนเว็บไซต์ของผู้ผลิตเครื่องพิมพ์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการค้นหาโปรแกรมควบคุมที่มีลายเซ็น WHQL บนเว็บไซต์ของผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ ติดต่อผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ของคุณ

วิธีที่ 4: การค้นหาโปรแกรมควบคุมที่ไม่ใช่ WHQL เซ็นชื่อ

สิ่งสำคัญ เราไม่แนะนำโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่ไม่ใช่ WHQL เซ็นชื่อได้เนื่องจากไม่มีความเข้ากันได้ของ Microsoft ทดสอบผลลัพธ์เกี่ยวกับคุณภาพของโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์เหล่านี้

เรียกอีกอย่างว่าโปรแกรมควบคุมที่ไม่ใช่ WHQL เซ็นชื่อมีโปรแกรมควบคุมที่ไม่ได้ลงทะเบียน โปรแกรมควบคุมที่อยู่ WHQL เซ็นชื่อหรือที่เรียกว่ามีโปรแกรมควบคุมที่ถูกเซ็นชื่อ ค้นหาใด ๆ หนึ่งของที่ตั้งสำหรับโปรแกรมควบคุมที่มีลายเซ็นที่ไม่ใช่ WHQL สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณต่อไปนี้:
 • เว็บไซต์ของผู้ผลิตเครื่องพิมพ์
 • โปรแกรมควบคุมรุ่นเบต้าบนเว็บไซต์ของผู้ผลิตเครื่องพิมพ์
 • ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เว็บไซต์

วิธีการเลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่เข้ากันได้หากคุณไม่พบโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ

จำลองชนิดของเครื่องพิมพ์และลักษณะการทำงานทางกายภาพของเครื่องพิมพ์มีค่าคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ที่สำคัญ ลักษณะการทำงานทางกายภาพของเครื่องพิมพ์มีสิ่งต่าง ๆ เช่นโหมดการดูเพล็กซ์และหมายเลขของถาด จำลองเครื่องพิมพ์ที่สำคัญที่สุดของค่าคุณสมบัติเหล่านี้เครื่องพิมพ์ที่สองอยู่

จำลองเครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์จำลองอธิบายชนิดของการเข้ารหัสที่ Windows ใช้ในการส่งต่อข้อมูลหน้าไปยังเครื่องพิมพ์ บางครั้งเครื่องพิมพ์ emulations ถูกอ้างถึงเป็นภาษาที่พิมพ์ คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows เวอร์ชั่น 64 บิต ที่ต้องส่งข้อมูลหน้าในภาษาหรือจำลองที่เครื่องพิมพ์สามารถเข้าใจ ถ้าคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows เวอร์ชั่น 64 บิต ไม่ได้ใช้การจำลองแบบถูกต้อง งานพิมพ์จะไม่ decipherable งาน

ไม่มีตัวเลขขนาดเล็กของภาษาของเครื่องพิมพ์หรือ emulations ที่ใช้กันทั่วไป ต่อไปนี้คือ รายการของภาษาเครื่องพิมพ์ที่พบบ่อยที่สุดหรือ emulations:
 • โพสคริปต์ ตัวแปร: PostScript ระดับ 1, PostScript ระดับ 2, PostScript ระดับ 3 .
 • PCL - PCL =ภาษาควบคุมหน้า PCL 5 - ตัวแปรรวม PCL5c, c =สี PCL5e ที่อี =สูง และ 6 PCL ที่เรียกอีก อย่างว่า PCL XL และ PCL 4 ซึ่งจะใช้เฉพาะในบางอุปกรณ์เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ขีดจำกัดด้านล่าง
 • KPDL – ใช้ โดย Kyocera พิมพ์เลเซอร์ คล้ายกับ PostScript 2
 • RPDL – ใช้ โดยเครื่องพิมพ์ Ricoh
 • HP/GL และ HP/GL2 – ใช้ โดยบาง plotters
 • CaPSL – ภาษาเก่า ใช้ในอุปกรณ์บางอย่างของ Canon เลเซอร์ที่เก่ากว่า
 • ของ canon แบบขยายโหมด – ใช้ในเครื่องพิมพ์ Jet ฟองของ Canon รุ่นเก่า
 • Epson EscP/2 – ใช้ในพอร์ตอนุกรมของเครื่องพิมพ์และเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตเก่าจาก Epson บางอย่าง
 • Epson Esc/หน้า – ใช้ในเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Epson จำนวนมาก
 • สคริปต์ Epson – ใช้ในเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Epson บางรุ่น
 • เครื่องพิมพ์แบบดอทเมทริกซ์ - Epson24, Epson9, IBMProprint, Oki9 หรือ Oki24 ที่ใช้บ่อย
หมายเหตุ มีหลายภาษาเพิ่มเติมที่ใช้กันทั่วไปเครื่องพิมพ์ในตลาดเอเชียตะวันออก นี่คือได้เนื่องจากบางภูมิภาคเอเชียตะวันออกจำเป็นต้องมีแบบอักษรที่ซับซ้อนมากขึ้น

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตสมัยใหม่ไม่สามารถใช้ชุดของภาษาของเครื่องพิมพ์ นี่คือได้เนื่องจากการควบคุมของหมึกที่แม่นยำโดยปกติแล้วจะเป็นปัญหาความเข้ากันได้

เมื่อต้องการตรวจสอบจำลองใด สนับสนุนเครื่องพิมพ์ของคุณ ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสามารถพิมพ์เพจที่มีข้อมูล พิมพ์หน้ารายละเอียดนี้ ตัวอย่าง เครื่องพิมพ์บางเครื่องมีเมนูที่มีการ พิมพ์การตั้งค่าคอนฟิก คำสั่งที่คุณสามารถใช้เพื่อขอรับข้อมูลของเครื่องพิมพ์
 • ดูข้อมูลจำเพาะของเครื่องพิมพ์ บนเว็บไซต์ของผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ หรือ ในคู่มือของเครื่องพิมพ์
หมายเหตุ เครื่องพิมพ์บางรุ่นสนับสนุนการจำลองเครื่องพิมพ์มากกว่าหนึ่งชนิด

อาจมีความแตกต่างในลักษณะที่ผู้ผลิตของเครื่องพิมพ์บางรายตีความ emulations ของเครื่องพิมพ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น คุณอาจจะต้องป้องกันไม่ให้ปัญหาความเข้ากันได้ถ้าคุณใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จากผู้ผลิตเดียวกันกับเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุนการจำลองเครื่องพิมพ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุน PostScript ระดับ 3 เป็นการจำลองการพิมพ์เริ่มต้น ค้นหารายชื่อของโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่มากับ Windows เวอร์ชั่น 64 บิต คุณสามารถทำการค้นหาคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นจากผู้ผลิตเดียวกันกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้การจำลองพิมพ์เดียวกันนั้น เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ เมื่อคุณใช้วิธีการต่อไปนี้ จะมีพิมพ์งานพิมพ์แบบท้องถิ่น และงานพิมพ์ถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังเส้นทางเครือข่ายแล้ว ถ้าคุณใช้ขั้นตอนนี้ คุณไม่ได้รับการปรับปรุงเครื่องพิมพ์จากเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์เมื่อคุณปรับปรุงโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์บนเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์
 1. ตรวจสอบถ้าโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณจะอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows เวอร์ชั่น 64 บิต หรือไม่ คุณยังสามารถแวะไปเว็บไซต์ Windows Update หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ ถ้าคุณไม่พบโปรแกรมควบคุมที่ถูกต้อง ดำเนินต่อไปยังขั้นตอนถัดไป
 2. เข้าสู่ระบบไปยังคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows เวอร์ชั่น 64 บิต โดยใช้แอคเคาท์ที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแล
 3. ในเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่จริง ใช้เมนูอุปกรณ์การพิมพ์หน้าการตั้งค่าคอนฟิก หน้าการตั้งค่าคอนฟิกการพิมพ์โดยทั่วไปจะแสดงรายการ emulations ที่เครื่องพิมพ์ที่ได้รับการสนับสนุน ตัวอย่างเช่น หน้าการตั้งค่าคอนฟิกอาจแสดง PostScript, PCLXL หรือ PCL เป็น emulations ของเครื่องพิมพ์ที่ได้รับการสนับสนุนโดยอัตโนมัติ
 4. บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows เวอร์ชั่น 64 บิต คลิก เริ่มชี้ไปที่ การตั้งค่าแล้ว คลิก เครื่องพิมพ์และโทรสาร.
 5. คลิกสองครั้ง เพิ่มเครื่องพิมพ์.
 6. คลิก ถัดไป.
 7. คลิก เครื่องพิมพ์ท้องถิ่นคลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจหา และติดตั้งโดยอัตโนมัติ กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิก ถัดไป.
 8. คลิก สร้างพอร์ตใหม่แล้ว คลิก พอร์ตบนเครื่อง ถัดไป ชนิดของพอร์ต.
 9. ในการ ชื่อพอร์ต กล่องโต้ตอบกล่อง พิมพ์เส้นทางของเครื่องพิมพ์ โดยใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้:
  \\พิมพ์ชื่อเซิร์ฟเวอร์\ชื่อเครื่องพิมพ์
 10. คลิก ถัดไป.
 11. ในการ ติดตั้งซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ หน้า คลิกผู้ผลิตที่ถูกต้องภายใต้การ ผู้ผลิต คอลัมน์ ให้คลิกชื่อของเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุนการจำลองพิมพ์เดียวกันเป็นเครื่องพิมพ์ของคุณ คลิก ถัดไปแล้ว คลิก เสร็จสิ้น. ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีเครื่องพิมพ์ HP LaserJet แบบที่สนับสนุนการจำลองการลงรายการบัญชีสคริปต์ (PS) ลองหาตำแหน่งที่ตั้งอื่นของ HP LaserJet รุ่นของเครื่องพิมพ์ที่มีหมายเลขรุ่นที่คล้ายกัน และที่สนับสนุนการจำลอง PS ครั้ง
 12. ในเครื่องพิมพ์และโทรสาร ให้คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่คุณเพิ่ม และจากนั้น คลิก คุณสมบัติ.
 13. คลิก ทั่วไป แท็บ และคลิก พิมพ์หน้าทดสอบ.
 14. ถ้ามีพิมพ์หน้าทดสอบได้อย่างถูกต้อง คุณได้พบโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่ตรงกัน ถ้าหน้าทดสอบไม่สามารถอ่าน คุณต้องการค้นหาโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์อื่น หรือลองจำลองอีกชนิด

เคล็ดลับสำหรับการค้นหาโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่เข้ากันได้

คุณอาจสามารถใช้ชื่อของเครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณสามารถใช้เพื่อค้นหาโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่เข้ากันได้ ตัวอย่างเช่น ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PS LBP-2460 ของ Canon สำหรับเครื่องพิมพ์ Beam เลเซอร์ของ Canon และชุด 2460 พิมพ์จำนวนหน้าต่อนาที 24 หน้า โดยใช้การจำลอง PS ถ้าเครื่องพิมพ์ประกอบด้วย PS2 ในชื่อ ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึง PostScript ระดับ 2 PS3 ในชื่อของอุปกรณ์อ้างอิงถึงโดยทั่วไปให้เป็น PostScript ระดับ 3 สำหรับเครื่องพิมพ์บางรุ่น ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์มี vเวอร์ชั่น emulator PostScript ที่ใช้เครื่องพิมพ์ ในชื่อเรื่อง ตัวอย่างเช่น v51.4 ของ Canon LBP-8III บวก PS-1 ใช้ภาษา PS1 เวอร์ชั่น 51.4 สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป เกือบ 80% ของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ของเครือข่ายใช้ PostScript หรือ PCL เป็นภาษาหลักของตน นี้ 80%, PCL5 เป็นชนิด PCL ที่ใช้กันมากที่สุด และ PostScript ระดับ 2 เป็นชนิด PS กันมากที่สุด

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ส่วนบุคคลบางเครื่องจะน้อยกว่ามาตรฐาน โดยทั่วไป PostScript ระดับ 3 จะเป็นชุดรหัสของ PostScript ระดับ 2 ดังนั้น ถ้าคุณมีเครื่องพิมพ์ที่สามารถเข้าใจ PostScript ระดับ 3 และโปรแกรมควบคุมที่ใช้ PostScript ระดับ 2 การทดสอบการพิมพ์อาจ decipherable ในทำนองเดียวกัน PCL6/XL ยึด PCL5e และขึ้นอยู่กับ PCL5 PCL5e

วิธีการที่ตรงกับลักษณะการทำงานทางกายภาพของเครื่องพิมพ์แบบที่ไม่สนับสนุน

ถ้าคุณเลือกเครื่องพิมพ์ที่คล้ายกันใน Add Printer Wizard บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows เวอร์ชั่น 64 บิต คุณต้องพิจารณาถึงลักษณะการทำงานทางกายภาพของเครื่องพิมพ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการพิมพ์แบบสองด้านบนเอกสารของคุณ โปรแกรมควบคุมที่เข้ากันได้ที่คุณเลือกต้องสนับสนุนพิมพ์แบบสองด้าน

เรื่องอื่น ๆ ที่ควรพิจารณาคือ ความพร้อมใช้งาน ของกระดาษอินพุต และ หาถาดพุและการวางแนวของกระดาษสำหรับการป้อนค่าเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์มีวิธีที่แตกต่างกันเมื่อต้องการเลือกการพิมพ์แบบสองด้าน ด้วยการทำให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จากผู้ผลิตเดียวกันเป็นเครื่องพิมพ์ของคุณ คุณเพิ่มโอกาสของคุณ เพล็กซ์ที่ถูกใช้ในแบบเดียวกับผ่านช่วงทั้งหมดของอุปกรณ์ นอกจากนี้ ถ้าคุณเลือกรุ่นของเครื่องพิมพ์ที่มีหมายเลขชุดรูปแบบที่คล้ายกัน คุณเพิ่มโอกาสว่าโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่เข้ากัน

การตัดสินค้าจากคลังที่คุณอาจพบเมื่อคุณใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่เข้ากันได้

ถ้าคุณเลือกเครื่องพิมพ์ที่เข้ากันได้ คุณอาจพบปัญหาความเข้ากัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ คุณต้องค้นหาโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่ใช้การจำลองพิมพ์เดียวกัน ทำการจำลองพิมพ์เดียวกันโดยทั่วไปให้ดูให้แน่ใจว่า จะพิมพ์เอกสาร legibly อย่างไรก็ตาม คุณอาจไม่ได้ที่ต้องการดูเพล็กซ์คุณลักษณะพร้อมใช้งาน

ถ้าคุณพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี และคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่เข้ากันได้ที่ใช้การจำลองพิมพ์เดียวกัน คุณสามารถพิมพ์เอกสาร decipherable โดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม โปรตุเกสสีข้อความอาจไม่ได้ถูกรักษาไว้ ซึ่งหมายความ ว่า เอกสารเช่นรูปถ่ายอาจไม่สามารถพิมพ์มีคุณภาพสูงรูป

ถ้าคุณพิมพ์ไปยังอุปกรณ์เครื่องพิมพ์แบบดอทเมทริกซ์ และคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่เข้ากันได้ที่ใช้การจำลองพิมพ์เดียวกัน คุณอาจพบอาการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 • แบบอักษรบางแบบในงานพิมพ์ของคุณอาจปรากฏขึ้นแตกต่างจากที่คุณคาดหวัง
 • เครื่องพิมพ์อาจพิมพ์ช้าลงเนื่องจากโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ได้เมื่อต้องการวาดแบบอักษรที่เป็นบิตแมปก่อนที่สามารถเริ่มการพิมพ์
ดังกล่าวอาจเป็นเรื่องยากให้ตรงกับเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ตกับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่เข้ากัน กฎที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ประเภทอื่น ๆ จะใช้ได้กับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตนั้น นี่คือเนื่องจาก มีหลายชนิดแตกต่างกันของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตในท้องตลาด

หมายเหตุ ติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่มีลายเซ็น WHQL ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตรงกับเครื่องพิมพ์ของคุณเฉพาะเสมอก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

วิธีการค้นหาโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่เข้ากันได้สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณที่กำลังเรียกใช้ Windows เวอร์ชั่น 64 บิต

เมื่อต้องการค้นหาโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่เข้ากันได้สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณที่กำลังเรียกใช้ Windows เวอร์ชั่น 64 บิต ใช้วิธีการต่อไปนี้ตามลำดับดังนี้ [แทรกเนื้อหาหลังจากค้น "เพื่อหาโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่เข้ากันได้สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณที่กำลังเรียกใช้ Windows เวอร์ชั่น 64 บิต"] ขอแนะนำให้คุณเข้าเยี่ยมชมศูนย์ Windows Vista ความเข้ากันได้เพื่อค้นหาการเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ 64 บิตล่าสุดก่อน ฐานข้อมูลของประกอบด้วยหลักพันของเครื่องพิมพ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และคุณสามารถค้นหาได้อย่างง่ายดาย โดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ หมายเลข หรือตราสินค้า ถ้าคุณไม่สามารถค้นหารูป ทำตามวิธีการเหล่านี้ตามลำดับดังนี้


ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับ Microsoft Windows รุ่นที่ใช้ x64

ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ให้การสนับสนุนทางเทคนิคและความช่วยเหลือสำหรับ Windows รุ่นที่ใช้ x64 ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ให้การสนับสนุนเนื่องจาก Windows รุ่นที่ใช้ x64 ไม่ถูกรวมอยู่ในฮาร์ดแวร์ของคุณ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณอาจปรับแต่งการติดตั้ง Windows ด้วยองค์ประกอบเฉพาะ คอมโพเนนต์เฉพาะอาจรวมถึงไดรเวอร์อุปกรณ์เฉพาะ หรืออาจรวมถึงการตั้งค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ Microsoft จะให้การช่วยเหลือที่สมเหตุผลหากคุณต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิคกับ Windows รุ่นใช้ x64 อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตของคุณโดยตรง ผู้ผลิตของคุณคือผู้ที่มีการสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนฮาร์ดแวร์

สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/editions.mspx
เมื่อต้องการดูศูนย์กลางความเข้ากันได้ Windows 7 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: http://www.microsoft.com/windows/compatibility/windows-7/default.aspx 

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์และคำแนะนำ มุมมองต่อไปนี้ "การเลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ด้านขวา" ไวท์เปเปอร์เว็บไซต์ของ Microsoft:
http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/library/41249604-bd14-41a2-b3e1-67f3a7685e831033.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 895612 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 กุมภาพันธ์ 2556 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
Keywords: 
kbtshoot kbhowto kbmt KB895612 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:895612

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com