แก้ไขปัญหารีเลย์จดหมาย ใน Exchange Server 2003 และ ใน Exchange 2000 Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 895853 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

คุณสามารถกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server 2003 หรือ Microsoft Exchange 2000 Server เป็นสับเปลี่ยนเป็นจดหมาย ดังนั้น จดหมายที่ส่งไป ยังโดเมนอื่น หรือ จากโดเมนอื่น สามารถส่งต่อไปยังปลายทาง โดยคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange ของคุณ อย่างไรก็ตาม บางปัญหาอาจเกิดขึ้นได้ถ้าคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange ของคุณหรือบัญชีผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange ของคุณถูกกำหนดค่าเป็นสับเปลี่ยนการเปิดจดหมาย นอกจากนี้ บางปัญหาอาจเกิดขึ้นได้หากรีเลย์จดหมายถูกกำหนดค่าอย่างไม่ถูกต้อง

คอมพิวเตอร์อัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกกำหนดค่าเป็นรีเลย์เปิดจดหมายคุณสามารถใช้เพื่อส่งไม่พึงประสงค์เชิงพาณิชย์เมล เรียกอีก อย่างหนึ่งเป็นสแปม ถ้าเซิร์ฟเวอร์จดหมายอื่น ๆ ระบุคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange ของคุณเป็นเซิร์ฟเวอร์อีเมลของทางการค้าที่ไม่พึงประสงค์ตัว คอมพิวเตอร์ที่มี Exchange ของคุณอาจเพิ่มการบล็อกรายการ ดังนั้น คุณอาจพบปัญหาเมื่อคุณได้ส่งจดหมายไปยังโดเมนอื่น เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange ของคุณดังนั้นที่ไม่สับเปลี่ยนการเปิดจดหมาย แล้ว คุณต้องเอาคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange ของคุณจากรายการแบบบล็อก

ถ้าคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange ของคุณไม่ผิดสับเปลี่ยนจดหมายเปิด บัญชีผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange ของคุณสามารถใช้เพื่อส่งอีเมทางการค้าที่ไม่พึงประสงค์ ดังนั้น คุณต้องป้องกันผู้อื่นจากการใช้งานบัญชีถูกโจมตี

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับอาการต่าง ๆ ของปัญหารีเลย์จดหมาย และประกอบด้วยขั้นตอนการแก้ไขการกำหนดค่าของคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange ของคุณ

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายต่อไปนี้:
 • วิธีการแก้ปัญหาการส่งทอดจดหมายออกใน Exchange Server 2003 และใน Exchange 2000 Server
 • วิธีการป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ที่มี Exchange ของคุณกำลังใช้เป็นรีเลย์เปิดจดหมาย
 • วิธีการตั้งค่าโดเมน SMTP สำหรับจดหมายจดหมายและการส่งทอดขาเข้าในอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราแลกเปลี่ยนให้บริการจดหมายแบบธรรมดาจดหมายถ่ายโอนโพรโทคอล (SMTP) แบบเต็ม เซิร์ฟเวอร์ SMTP ในอัตราแลกเปลี่ยนสามารถใช้เพื่อรับจดหมาย และเมลสับเปลี่ยน ไปยังคอมพิวเตอร์ Exchange อื่นบนเครือข่ายของคุณ หรือไป ยังเซิร์ฟเวอร์ SMTP อื่นบนอินเทอร์เน็ตได้ รีเลย์จดหมายอนุญาตให้ไคลเอ็นต์จดหมาย Exchange เมื่อต้องการส่งจดหมายไปยังผู้ใช้ในองค์กรอื่น ถ้าคุณไม่สามารถสับเปลี่ยนจดหมาย คอมพิวเตอร์ที่มี Exchange สามารถรับเท่านั้น และส่งจดหมายสำหรับผู้ใช้ที่อยู่ในโดเมนจดหมายเดียวกันเป็นคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange

เมื่อนั้น relays จดหมายคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange สามารถส่งจดหมายที่ส่งไปถึงจดหมายโดเมนอื่นที่ไม่ใช่โดเมนของตนเอง ลักษณะการทำงานนี้ช่วยให้การแลกเปลี่ยนจดหมายส่งต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายภายใน หรือภายนอก SMTP ใด ๆ

คุณต้องระมัดระวังเมื่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange ของคุณ นี่คือการได้เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange ของคุณอาจถูกใช้สับเปลี่ยนกับจดหมาย โดยผู้ใช้ไม่ ผู้ใช้เหล่านี้อาจส่งเมลไปยังเซิร์ฟเวอร์ SMTP อัตราแลกเปลี่ยนในการกระจายไม่พึงประสงค์เชิงพาณิชย์เมล เรียกอีก อย่างหนึ่งเป็นสแปม การคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง ซึ่งอาจมีผลเสียต่อในแบนด์วิดท์ที่พร้อมใช้งานสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ นอกจากนี้ อาจทำให้คอมพิวเตอร์ที่มี Exchange ของคุณถูกเพิ่มไปยังรายการ "หลุมดำ" ของ relays เปิดจดหมาย ถ้าคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange ของคุณถูกเพิ่มลงในรายการ เซิร์ฟเวอร์จดหมายอื่น ๆ อาจไม่ยอมรับจดหมายจากโดเมนของคุณ

อาการของปัญหารีเลย์จดหมาย

มีอย่างน้อยหนึ่งอาการดังต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อคุณประสบปัญหารีเลย์จดหมาย

คลิกที่นี่เพื่อขยาย หรือยุบรายการสาเหตุที่เป็นไปได้ของ Ndr ที่ประกอบด้วยรหัสข้อผิดพลาด 5.0.0, 5.7.1 หรือ 5.7.3


คลิกที่นี่เพื่อขยาย หรือยุบรายการ


สามารถทำให้เกิดเหตุการณ์ 1701, 1709, 1710, 4001 และ 7004

คลิกที่นี่เพื่อขยาย หรือยุบรายการถ้าคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange ของคุณถูกกำหนดค่าเป็นสับเปลี่ยนการเปิดจดหมายที่ส่งทางอีเมลทางการค้าที่ไม่พึงประสงค์

ถ้าเซิร์ฟเวอร์จดหมายอื่น ๆ รายการคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange ของคุณเป็นเซิร์ฟเวอร์ส่งข้อความที่ส่งทางอีเมลทางการค้าที่ไม่พึงประสงค์ คุณอาจพบอย่างน้อยหนึ่งอาการดังต่อไปนี้:
 • คุณไม่สามารถส่งจดหมายได้เมื่อต้องการเพิ่มจำนวนโดเมน
 • อีเมลทางการค้าที่ไม่ได้ร้องขอในคิวจดหมายของคุณ และตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ของคุณแลกเปลี่ยนส่งอีเมลทางการค้าที่ไม่พึงประสงค์
 • โดเมนระยะไกลจะแจ้งให้คุณได้รับอีเมลของทางการค้าที่ไม่ได้ร้องขอจากคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange ของคุณ
 • คุณได้รับ Ndr ที่ประกอบด้วยรหัสข้อผิดพลาด 5.0.0 หรือ 5.7.1
 • เหตุการณ์ 7004 และ 4001 ถูกบันทึกไว้ในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange ของคุณถูกกำหนดค่าเป็นสับเปลี่ยนการเปิดจดหมาย อีกทางหนึ่งคือ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าบัญชีผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange ของคุณได้ถูกโจมตี และถูกใช้เป็นสับเปลี่ยนเป็นจดหมาย


ต้องแก้ไขปัญหานี้ คลิกที่นี่เพื่อขยาย หรือลดขนาดขั้นตอน


หากรีเลย์จดหมายจากบัญชีผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange เป็นที่ไม่ถูกกำหนดค่าเป็นสับเปลี่ยนการเปิดจดหมาย

ตรวจสอบว่า บัญชีผู้ใช้ในการแลกเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ส่งพิสูจน์ลได้จดหมาย

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิที่นี่เพื่อขยาย หรือลดขนาดขั้นตอน

Pบัญชีผู้ใช้จากการรับรองความถูกต้องกับคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange เพื่อส่งจดหมาย relayed revent

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิที่นี่เพื่อขยาย หรือลดขนาดขั้นตอน


วิธีการตั้งค่าโดเมน SMTP สำหรับจดหมายขาเข้า และจดหมายสับเปลี่ยน

คุณอาจต้องการการยอมรับจดหมายอย่างน้อยหนึ่งประเภทสินค้าดังต่อไปนี้โดเมน SMTP อินเทอร์เน็ต:
 • โดเมนที่อยู่ภายในองค์กรของคุณแลกเปลี่ยน
 • โดเมนที่ไม่ได้อยู่ในองค์กรของคุณแลกเปลี่ยน
 • โดเมนที่ใช้ร่วมกันระหว่างองค์กรของคุณแลกเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ SMTP อื่น

โดเมนที่อยู่ภายในองค์กรของคุณแลกเปลี่ยน

เมื่อต้องการยอมรับเมลจากโดเมนที่อยู่ภายในองค์กรของคุณแลกเปลี่ยน สร้างนโยบายผู้รับที่มีอยู่ที่คล้ายกับต่อไปนี้:
SMTP: @โดเมน.Domain_Root
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างนโยบายผู้รับ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
249299 วิธีการตั้งค่าคอนฟิกนโยบายผู้รับในการแลกเปลี่ยน

โดเมนที่ไม่ได้อยู่ในองค์กรของคุณแลกเปลี่ยน

เมื่อต้องการยอมรับเมลจากโดเมนที่ไม่ได้อยู่ในองค์กรของคุณแลกเปลี่ยน สร้างตัวเชื่อมต่อ SMTP ผิด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิกตัวเชื่อมต่อ SMTP ผิด ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
265293 วิธีการกำหนดค่า ตัวเชื่อมต่อ SMTP ในอัตราแลกเปลี่ยน 200 x

โดเมนที่ใช้ร่วมกันระหว่างองค์กรของคุณแลกเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ SMTP อื่น

เมื่อต้องการยอมรับเมลจากโดเมนที่ใช้ร่วมกันระหว่างองค์กรของคุณแลกเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ SMTP อื่น ตั้งค่าตัวเชื่อมต่อ SMTP ผิด เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนในส่วน "โดเมนที่ไม่อยู่ในองค์กรของคุณแลกเปลี่ยน" อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเพิ่มโดเมนของนโยบายผู้รับเพื่อให้ผู้ใช้ของคุณสามารถได้รับจดหมายจากอยู่ ล้างข้อมูลกล่องกาเครื่องหมายนี้ Exchange ที่รับผิดชอบการนำส่งจดหมายทั้งหมดไปยังที่อยู่นี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้โดเมน SMTP ร่วมกับระบบจดหมายอื่น คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
321721 วิธีการใช้ร่วมกันอยู่ SMTP ช่องว่าง ใน Exchange 2000 Server หรือใน Exchange Server 2003

วิธีการแก้ปัญหา Ndr ที่ประกอบด้วยรหัสข้อผิดพลาด 5.7.1 หรือ 5.7.3

รหัสข้อผิดพลาด 5.7.1 และ 5.7.3 และแอพลิเคชันล็อกเหตุการณ์ 1709, 1710 หรือ 1701 เกิดภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ สถานการณ์สมมติต่อไปนี้อธิบายเงื่อนไขเหล่านี้ และอธิบายถึงวิธีการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง Ndr และแอพลิเคชันบันทึกเหตุการณ์

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุ Ndr ที่ประกอบด้วยรหัสข้อผิดพลาด 5.7.1 อาจประกอบด้วยข้อความต่อไปนี้:

"ผู้ริเริ่มไม่มีสิทธิ์ในการส่งข้อความ"

ข้อความนี้เป็นระยะ ๆ ได้เนื่องจากมีการทำเครื่องหมายว่า ผู้ส่งมีปัญหาสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม เหตุผลที่เกิดขึ้นจริงสำหรับ NDR นี้คือ โดเมนระยะไกลได้ห้ามโดเมนที่ส่งจดหมายจากอีเม relayingสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
262354 ความเข้าใจผิดใน NDR เมื่อส่งไปยังโดเมนระยะไกลที่ไม่อนุญาตให้รีเลย์

สถานการณ์สมมติที่ 1: คอมพิวเตอร์ที่มีการรับรองความถูกต้องไม่สามารถสับเปลี่ยนจดหมาย

ถ้าไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่รับรองเพื่อสับเปลี่ยนโดยไม่คำนึงถึงรายการด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้วบนเซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP คุณอาจได้รับ Ndr ที่ประกอบด้วยรหัสข้อผิดพลาด 5.7.1 เมื่อต้องการเลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่รับรองเพื่อสับเปลี่ยนโดยไม่คำนึงถึงรายการด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

คลิกที่นี่เพื่อขยาย หรือลดขนาดขั้นตอน


สถานการณ์สมมติที่ 2: การเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อไปยังเซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP ถูกปิดการใช้งาน

ถ้าไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อคุณอาจได้รับ Ndr ที่ประกอบด้วยรหัสข้อผิดพลาด 5.7.1 เมื่อต้องการเลือกกล่องกาเครื่องหมายการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

คลิกที่นี่เพื่อขยาย หรือลดขนาดขั้นตอน


สถานการณ์สมมติที่ 3: คุณลักษณะ DNS ถูกกำหนดค่าอย่างไม่ถูกต้อง

ถ้าลักษณะการทำงานของ DNS ถูกกำหนดค่าอย่างไม่ถูกต้อง คุณอาจได้รับ Ndr ที่ประกอบด้วยรหัสข้อผิดพลาด 5.7.1 หรือ 5.7.3 นอกจากนี้ เหตุการณ์ 1701, 1709 หรือ 1710 อาจถูกบันทึกในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ การแก้ไขปัญหาการกำหนดค่า DNS ให้แน่ใจว่า ที่ถ่ายจดหมาย (MX) จะบันทึกชี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์เสมือนของ SMTP ที่ถูกต้อง ถ้าลักษณะการทำงานของ DNS ถูกกำหนดค่าอย่างไม่ถูกต้อง ความพยายามในการเชื่อมต่อ SMTP ขาเข้าอาจเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP ไม่ถูกต้องโดยการสุ่ม

สถานการณ์สมมติที่ 4: ไม่มีนโยบายผู้รับตรงกับที่อยู่พร็อกซีที่ไม่มี

ถ้าผู้ใช้ในองค์กรที่มีที่อยู่อีเมลที่ตรงกับนโยบายผู้รับที่มีอยู่ในองค์กร ผู้ส่งที่ส่งจดหมายไปยังผู้ใช้เหล่านี้อาจได้รับ Ndr ที่ประกอบด้วยรหัสข้อผิดพลาด 5.7.1 หรือ 5.7.3 นอกจากนี้ เหตุการณ์ 1707, 1709 หรือ 1710 อาจถูกบันทึกในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ โดยทั่วไป อยู่พร็อกซีของผู้ใช้ในองค์กรที่ควรตรงกับนโยบายผู้รับอย่างน้อยหนึ่งในองค์กร

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุ คำว่า "ที่อยู่พร็อกซี" อ้างถึงโดเมน SMTP ที่อยู่ภายในองค์กรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างนโยบายผู้รับใหม่หรือวิธีการปรับปรุงนโยบายผู้รับที่มีอยู่ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
319065 วิธีการทำงานร่วมกับบริการการปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนของผู้รับ

สถานการณ์จำลอง 5: เซิร์ฟเวอร์ปลายทางต้องมีการรับรองความถูกต้องเพิ่มเติม

ถ้าเซิร์ฟเวอร์ปลายทางไม่สามารถรับรองความถูกต้องแบบไม่ระบุชื่อ คุณอาจได้รับ Ndr ที่ประกอบด้วยรหัสข้อผิดพลาด 5.7.3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ส่งไคลเอ็นต์หรือเซิร์ฟเวอร์ส่งสามารถรับรองไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุ รหัสข้อผิดพลาด 5.7.3 อาจเกิดขึ้นได้นอกจากนี้เมื่อเซิร์ฟเวอร์ปลายทางไม่สามารถค้นหาผู้รับ

สถานการณ์ที่ 6: ไม่ได้ปรับปรุงกฎการเผยแพร่ของ SMTP 2000 เซิร์ฟเวอร์ ISA

ถ้าคุณใช้ ISA Server 2000 และไม่มีการปรับปรุงกฎการเผยแพร่ของ SMTP คุณอาจได้รับ Ndr ที่ประกอบด้วยรหัสข้อผิดพลาด 5.7.1 หรือ 5.7.3 นอกจากนี้อาจบันทึกเหตุการณ์ 1701, 1709 หรือ 1710 ในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าคุณใช้ ISA Server 2000 และเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • มีเปลี่ยนอยู่ IP ภายนอกของเซิร์ฟเวอร์ ISA
 • อยู่ IP ของกฎการเผยแพร่ของ SMTP ไม่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงการที่อยู่ IP ภายนอกใหม่ของเซิร์ฟเวอร์ ISA
 • ไม่มีเริ่มบริการ Isactrl หลังจากที่มีการปรับปรุงอยู่ IP ของกฎการเผยแพร่ของ SMTP

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสับเปลี่ยนจดหมาย Exchange คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
304897 ลักษณะการทำงานของการส่งทอด SMTP ใน Windows 2000, Windows XP และ เซิร์ฟเวอร์ Exchange
313395 วิธีการตรวจสอบข้อจำกัดการส่งทอดสำหรับการเชื่อมต่อ SMTP ที่ไม่ระบุชื่อ และกรองข้อความอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ใน Exchange 2000 Server
319356 วิธีการป้องกันไม่ให้อีเมล์โฆษณาใน Exchange 2000 Server
324958 วิธีการเปิด SMTP relaying และล้างข้อมูลคิว SMTP เซิร์ฟเวอร์ Exchange ใน Windows Small Business Server บล็อก
310356 วิธีการป้องกันไม่ให้สับเปลี่ยนจดหมายในเซิร์ฟเวอร์ IIS 5.0 SMTP ใน Windows 2000
257538 วิธีการขอรับข้อมูลเพิ่มเติมจากจดหมายทางอินเทอร์เน็ตหรืออีเมล์โฆษณา

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 895853 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
Keywords: 
kbtshoot kbhowtomaster kbmt KB895853 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:895853

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com