คุณได้รับข้อความแสดงข้อ "ข้อผิดพลาด 2902 ภายในเกิดข้อผิดพลาด"ข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือข้อความข้อผิดพลาดการ"ติดตั้งล้มเหลว"เมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุง Office 2003 บนคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง 3.0 ตัวติดตั้ง Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 895975 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

When you install a Microsoft Office 2007 or Microsoft Office 2003 update on a computer that has Microsoft Windows Installer 3.0 installed, one of the following symptoms may occur:
 • If you install the Office 2003 update from the Office Download Center, you receive the following error message:
  Error 2902. ข้อผิดพลาดภายในเกิดขึ้น
  (ixfAssemblyCopy) Contact your Information Technology department for assistance.
  เมื่อคุณคลิกตกลง, you then receive the following error message:
  The update cannot be applied.
 • If you install the Office 2003 update from Office Update Web site, you receive the following error message:
  Installation unsuccessful.
Additionally, the following text appears in the update log file:
MSI (s) (40:80) [20:32:24:923]: Product: Microsoft Office Professional Edition 2003 -- Error 2902. ข้อผิดพลาดภายในเกิดขึ้น (ixfAssemblyCopy ) Contact your Information Technology department for assistance.

Error 2902. ข้อผิดพลาดภายในเกิดขึ้น (ixfAssemblyCopy ) Contact your Information Technology department for assistance.
If you installed the Office 2003 update from the Office Download Center, the update log file is located in the following folder:
ไดรฟ์: \Documents และ Settings\user_name\Local Settings\Temp\ohotfix
If you installed the Office 2003 update from the Office Update Web site, the update log file is located in the following folder:
ไดรฟ์: \Documents และ Settings\user_name\Local Settings\Temp\OfficeUpdate

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้::
 • You installed the Microsoft .NET Framework 1.1 after you installed Office.
 • Windows Installer 3.0 is installed.

  To determine the version of the Windows Installer that is installed on the computer, follow these steps:
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:%WINDIR%ในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
  2. คลิกสองครั้งSystem32โฟลเดอร์
  3. คลิกขวาmsiexec.exeแฟ้ม แล้วคลิกคุณสมบัติ.
  4. ในการรุ่นtab, determine the version of the Windows Installer that you have installed.
  หมายเหตุ:หากคุณพิมพ์Msiexec.exe /?ในการOPENbox in step 1 and then clickตกลงto determine the version of the Windows Installer that is installed, you may receive the following error message:
  Incorrect command line parameters
  This issue may occur if Msiexec.exe version 2.00.3790.0 is installed on the computer.

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ Then, try to install the Office 2003 update again.

Method 1: Install Windows Installer 3.1

For more information about how to install Windows Installer 3.1, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
893803Windows Installer 3.1 (v2) is available

Method 2: Repair your Office 2003 installation

To repair your Office 2003 installation, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก.
 2. ภายใต้โปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในขณะนี้, click the version of Microsoft Office 2003 that you are using, and then clickเปลี่ยนแปลง.
 3. ภายใต้ตัวเลือกโหมดการบำรุงรักษาในการMicrosoft Office Setupกล่องโต้ตอบ คลิกติดตั้งใหม่ หรือซ่อมแซมแล้ว คลิกถัดไป.
 4. ภายใต้Reinstall or Repair OfficeคลิกDetect and Repair errors in my Office installationคลิกเพื่อเลือกนั้นRestore my Start Menu Shortcutsกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกติดตั้ง.
For more information about how to repair or reinstall your Office 2003 installation, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
821593How to install or repair and reinstall Office 2003 programs and features

Method 3: Install the Microsoft .NET Framework 1.1 before you install Office

Before you install Office, install the Microsoft .NET Framework 1.1.

We recommend that you download the Microsoft .NET Framework 1.1 from the following Microsoft Windows Update Web site:
http://windowsupdate.microsoft.com

Method 4: Launch the Custom Maintenance Wizard

The Custom Maintenance Wizard is available for download from the Office 2003 Resource Kit Web site.

For system administrators

If you are a system administrator, and you have to update your client computers, use one of the following methods:
 • Use the Custom Maintenance Wizard.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  308263How to create a Custom Maintenance Wizard file for updating installation options after you deploy a custom installation of Office
  1. Select the MSI file to be modified in step 2 of the wizard.
  2. In step 3 of the wizard, choose eitherCreate a new CMW fileหรือOpen an existing CMW file.
  3. In step 4 of the wizard, provide a location for the new CMW file to be created.

   หมายเหตุ:You only need to provide a location if you are creating a new file.
  4. In step 6, under each installed application that is listed, set the .NET Programmability Support feature toRun from my computer. Several Microsoft Office applications will not have this option, such as Microsoft Office InfoPath and Microsoft Office OneNote.
  5. Click the Finish button to exit the wizard.
 • Use the DisableFlyWeightPatching system policy.

  For more information about the DisableFlyWeightPatching system policy, visit the following Microsoft Web site:
  http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa368300.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 895975 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
Keywords: 
kbsetup kbtshoot kbprb kbmt KB895975 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:895975

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com