หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย 885250 (MS05-011) คุณอาจไม่สามารถดูเนื้อหาของโฟลเดอร์ย่อยบนเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันโดยการใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 896427 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) หรือ Microsoft Windows Server 2003 คุณใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อดูเนื้อหาของโฟลเดอร์ย่อยบนเครือข่ายใช้ร่วมกัน:
 • คุณใช้การdirคำสั่งบรรทัดคำสั่งเพื่อดูเนื้อหาของโฟลเดอร์ย่อยบนเครือข่ายใช้ร่วมกัน
 • คุณสามารถใช้ Microsoft Windows Explorer เพื่อดูเนื้อหาของโฟลเดอร์ย่อยบนเครือข่ายใช้ร่วมกัน
เมื่อคุณใช้วิธีการใด คุณไม่สามารถดูเนื้อหาของโฟลเดอร์ย่อย หรือคุณสามารถดูรายชื่อแฟ้มบางส่วนเท่านั้น นอกจากนี้ แฟ้มบางแฟ้มจะไม่สามารถดู เมื่อคุณพยายามที่จะดูไฟล์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่พบแฟ้ม
หมายเหตุ:อาการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นหากคุณพยายามที่จะแสดงโฟลเดอร์รากของเครือข่ายใช้ร่วมกัน

การทำงานอื่น ๆ ที่คุณอาจเห็น

เมื่อคุณพบอาการที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" คุณอาจพบลักษณะการทำงานต่อไปนี้เช่นกัน
 • ผู้ใช้โดเมนที่เข้าสู่ระบบของไคลเอนต์ที่ใช้ Windows XP ไม่สามารถโหลดโปรไฟล์ของตนข้ามเขต ผู้ใช้เหล่านี้ถูกล็อกอิน โดยใช้โปรไฟล์ชั่วคราว windows XP อาจบันทึกข้อความต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่างในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์:

  รหัสเหตุการณ์: 1509
  รหัสเหตุการณ์ดิบ: 1509
  บันทึก Nr: 224
  ประเภท: ไม่มี
  แหล่งที่มา: Userenv
  คำอธิบาย: Windows ไม่สามารถสำเนา \\domainname.net\users\Profile\username\Application Data\Microsoft\ แฟ้มไปยังตำแหน่งที่ตั้ง C:\Documents และ Data\Microsoft\ Settings\username\Application สาเหตุของข้อผิดพลาดนี้มีปัญหาเครือข่ายหรือสิทธิ์การรักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอ หากปัญหานี้ยังคงมีอยู่ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ รายละเอียด - เซิร์ฟเวอร์ที่ระบุไม่สามารถทำการดำเนินการที่ร้องขอ

  ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  แหล่งของเหตุการณ์: Userenv
  ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
  รหัสเหตุการณ์: 1521
  คำอธิบาย: Windows ไม่สามารถหาตำแหน่งที่ตั้งของสำเนาเซิร์ฟเวอร์ของโปรไฟล์ข้ามเขตของคุณ และพยายามที่จะเข้าสู่คุณ มีโลคัลโปรไฟล์ของคุณ การเปลี่ยนแปลงส่วนกำหนดค่าจะถูกคัดลอกไปยังเซิร์ฟเวอร์ไม่เมื่อออกจากคุณระบบ สาเหตุของข้อผิดพลาดนี้มีปัญหาเครือข่ายหรือสิทธิ์การรักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอ หากปัญหานี้ยังคงมีอยู่ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ รายละเอียด - Windows ไม่พบเส้นทางเครือข่าย ตรวจสอบว่า เส้นทางเครือข่ายถูกต้อง และคอมพิวเตอร์ปลายทางไม่ว่าง หรือเปิดปิด หาก Windows ยังไม่สามารถหาเส้นทางเครือข่าย กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 • แฟ้ม Userenv.log อาจประกอบด้วยข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  USERENV RecurseDirectory: Adding F:\Profile\username\Application Data\Identities\{1B28C879-03B9-4263-B0E7-E82D7EA7FAD6}\ to the list of directories
  USERENV RecurseDirectory: Adding F:\Profile\username\Application Data\Identities\ to the list of directories
  USERENV RecurseDirectory: FindFirstFile failed. Error = 58
  USERENV ReportError: Impersonating user.
  USERENV GetShareName: WNetGetConnection initially returned error 2250
  หมายเหตุ:ข้อผิดพลาด 58 จะเท่ากับข้อความข้อผิดพลาด "ERROR_BAD_NET_RESP เซิร์ฟเวอร์ที่ระบุไม่สามารถทำการดำเนินการที่ร้องขอได้" ข้อผิดพลาดถึง 2250 จะเท่ากับข้อความข้อผิดพลาด "ERROR_NOT_CONNECTED เชื่อมต่อเครือข่ายนี้ไม่มี"

  ปัญหานี้จะเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้::
  • คุณได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวเปลี่ยนเส้นทางการปรับปรุง 885250 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ตัวเปลี่ยนเส้นทาง การปรับปรุง 885250 ได้อธิบายไว้ในการบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยการ Microsoft MS05-11
  • เปิดใช้งานบนโพรไฟล์ผู้ใช้ที่ใช้ร่วมกันของเซิร์ฟเวอร์ส่วนกำหนดค่าค่าสถานะต่อไปนี้:
   shi1005_flags_allow_namespace_caching

สาเหตุ

อาการนี้เกิดขึ้นหากเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมด:
 • คุณได้รับการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 885250 (MS05-011), หรือคุณได้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ตัวเปลี่ยนเส้นทางที่ใหม่กว่า
 • ข้อมูลรีจิสทรีต่อไปนี้เป็นจริงสำหรับระบบปฏิบัติการที่คุณกำลังใช้:
  • Windows XP::
   • เซิร์ฟเวอร์ที่คุณกำลังเชื่อมต่อกับการใช้ Microsoft Windows XP และค่ารายการรีจิสทรีต่อไปนี้มีการตั้งค่าเป็น 1 บนเซิร์ฟเวอร์:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem\NtfsDisable8dot3NameCreation
    ค่าชนิด: DWORD
    ค่าข้อมูล: 1

    หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้น ค่าสำหรับรายการรีจิสทรีนี้ถูกกำหนดเป็น 0 (ศูนย์)
  • Windows Server 2003
   • เซิร์ฟเวอร์ที่คุณกำลังเชื่อมต่อกับการใช้ Microsoft Windows Server 2003 และค่ารายการรีจิสทรีต่อไปนี้มีการตั้งค่าเป็น 1 บนเซิร์ฟเวอร์นี้:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters\NoAliasingOnFileSystem
    ค่าชนิด: DWORD
    ค่าข้อมูล: 1

    หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้น ค่าสำหรับรายการรีจิสทรีนี้ถูกกำหนดเป็น 0 (ศูนย์)
 • คุณพยายามดูเนื้อหาของโฟลเดอร์ย่อยที่อยู่ในโฟลเดอร์รากของเครือข่ายใช้ร่วมกัน

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุง

เมื่อต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงนี้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ เยี่ยมชมของเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft

ไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่มี Windows XP Service Pack 1 หรือ Windows XP Service Pack 2 ติดตั้ง

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=BC720723-7DFA-4225-B586-1D6BF07A9E0A

ไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่มี Windows Server 2003 ติดตั้ง

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=3DCDDACB-239B-4D56-932E-8493B51C19A5

Client computers that have Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems or Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-based Systems installed

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=E9CE2EB1-570D-43BD-B6C1-255850724DAC

ข้อกำหนดเบื้องต้น

To apply this update on a computer that is running Windows XP, you must have Service Pack 1 or Service Pack 2 installed.

หมายเหตุ:There are no prerequisites for installing this update on a computer that is running Windows Server 2003.

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมปรับปรุง

การปรับปรุงนี้ไม่ได้แทนปรับปรุงอื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงที่เป็นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
Windows XP with Service Pack 1, Windows XP with Service Pack 2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Cscdll.dll5.1.2600.159992,16028-Oct-200401:29x86SP1SP1QFE
Mrxsmb.sys5.1.2600.1762431,61615-Oct-200500:31x86SP1SP1QFE
Rdbss.sys5.1.2600.1599170,11212-Oct-200416:22x86SP1SP1QFE
Mrxsmb.sys5.1.2600.2778451,71217-Oct-200523:51x86SP2SP2GDR
Mrxsmb.sys5.1.2600.2778452,86417-Oct-200523:54x86SP2SP2QFE
Windows Server 2003 รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มสาขาบริการ
Mrxsmb.sys5.2.3790.428394,24019-Oct-200523:37x86RTMGDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.428395,77619-Oct-200523:45x86RTMQFE
Rdbss.sys5.2.3790.221158,20812-Oct-200400:29x86RTMQFE
windows Server 2003, Edition ไซต์องค์กรสำหรับระบบที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มสาขาบริการ
Mrxsmb.sys5.2.3790.4281,122,81619-Oct-200508:25IA-64RTMGDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.4281,125,37619-Oct-200508:45IA-64RTMQFE
Rdbss.sys5.2.3790.221464,89611-Oct-200409:30IA-64RTMQFE

หมายเหตุ:เมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2 หรือ บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows server 2003 คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบการติดตั้งเมื่อต้องการดูว่า แฟ้มที่กำลังถูกปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างน้อยหนึ่งได้ก่อนหน้านี้ถูกปรับปรุง โดยโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft If you have previously installed a hotfix to update one of these files, the installer copies the RTMQFE files to your computer. Otherwise, the installer copies the RTMGDR files to your computer.For more information about the contents of Windows XP Service Pack 2 and Windows Server 2003 software update packages, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
824994คำอธิบายของเนื้อหาของแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows XP Service Pack 2 และ Windows Server 2003

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐาน ที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 896427 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
Keywords: 
kbwinserv2003sp2fix kbqfe kbhotfixserver atdownload kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix kbmt KB896427 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:896427

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com