ภาพรวมของข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้สำหรับโปรแกรม 32 บิตบนเวอร์ชัน 64 บิตของ Windows Server 2003 และ Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 896456 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

รุ่น 64 บิต ของ Microsoft Windows Server 2003 และ ของ Microsoft Windows XP ใช้ Microsoft Windows - 32 - ในระบบย่อย - Windows - 64 (WOW64) เพื่อที่เรียกใช้โปรแกรม 32 บิต โดยไม่มีการปรับเปลี่ยน รุ่น 64 บิต ของ Windows Server 2003 และ Windows XP ไม่ให้การสนับสนุนสำหรับไบนารี 16 บิตหรือโปรแกรมควบคุม 32 บิต โปรแกรมต่าง ๆ ที่ขึ้นอยู่กับไบนารี 16 บิตหรือโปรแกรมควบคุม 32 บิต ไม่สามารถเรียกใช้บนเวอร์ชัน 64 บิต ของ Windows Server 2003 หรือ Windows XP นอกจากผู้ผลิตโปรแกรมแสดงการปรับปรุงสำหรับโปรแกรม

อาจมีข้อควรพิจารณาที่ส่งผลต่อความเข้ากันได้ของโปรแกรมหรือประสิทธิภาพ คุณสามารถระบุว่า โปรแกรมจะมีปัญหาความเข้ากันได้หรือประสิทธิภาพ โดยการทดสอบโปรแกรมบนเวอร์ชัน 64 บิต ของ Windows Server 2003 หรือ Windows XP อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

บทความนี้อธิบายบางข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้สำหรับการเรียกใช้โปรแกรม 32 บิตบนเวอร์ชัน 64 บิต ของ Windows Server 2003 และ Windows XP บทความนี้ไม่เปรียบเทียบการแบบ 32 บิต และ 64 บิตรุ่น ของ Windows Server 2003 และ Windows XP หรือระบบปฏิบัติการ 64 บิตที่แตกต่างกัน บทความนี้อนุมานว่า คุณเข้าใจความแตกต่างระหว่างไบนารี 32 บิตและ 64 บิตการไบนารี

แม้ว่าใช้ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้ที่อธิบายไว้ในบทความนี้ให้เป็นรุ่น 64 บิต ของ Windows Server 2003 และ Windows XP บทความนี้เป็นหลักเขียนสำหรับ Microsoft Windows Server 2003 Service Pack รุ่น (SP1) 1 มีฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญแตกที่มีอยู่แล้ว Windows Server 2003 SP1 และเวอร์ชัน 64 บิตรุ่นก่อนหน้าของ Windows Server 2003 จะจดบันทึกไว้โดยเฉพาะ

บทนำ

x 64-รุ่นที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 และ ของ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition จะได้รับการออกแบบเพื่อที่เรียกใช้โปรแกรม 64 บิตท้องถิ่น นอกจากนี้ x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional x64 Edition ใช้ระบบย่อยการ WOW64 เพื่อเรียกใช้โปรแกรม 32 บิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

เรียกใช้โปรแกรม 32 บิต

ระบบย่อยการ WOW64 ช่วยให้โปรแกรม 32 บิตจะรัน โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนในแบบ x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional x64 Edition ระบบย่อยการ WOW64 ไม่นี้ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมแบบ 32 บิตบน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional x64 Edition สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบย่อยการ WOW64 ให้ดูที่หัวข้อ "การเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์แบบ 32 บิต" ในส่วนของ Windows 64-บิตของเอกสารประกอบ SDK แพลตฟอร์มของ Microsoft เมื่อต้องการดูเอกสารนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa384249.aspx

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรม

ระบบย่อยการ WOW64 สร้างสภาพแวดล้อมแบบ 32 บิตบน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional x64 Edition บางโปรแกรม 32 บิตอาจทำงานช้าลงบนระบบปฏิบัติการเหล่านี้ไม่ใช่ที่พวกเขาต้องการในรุ่น 32 บิต ของ Windows Server 2003 และ Windows XP ตัวอย่างเช่น โปรแกรม 32 บิตอาจรันช้าลงใน Windows XP Professional x64 Edition เกินกว่าที่คุณต้องการใน Microsoft Windows XP Professional อีกวิธีหนึ่งคือ บางโปรแกรม 32 บิตที่จำเป็นต้องมีล็อตหน่วยความจำอาจมีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional x64 Edition เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากหน่วยความจำกายภาพมากกว่ารุ่น 32 บิต ของ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional ที่ไม่ใช่สนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional x64 Edition

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างในการจัดการหน่วยความจำระหว่าง Windows รุ่น 64 บิต และ 32 บิต ให้ดูที่หัวข้อ "ช่องว่างที่อยู่เสมือน" ในหัวข้อเกี่ยวกับการจัดการหน่วยความจำของเอกสารประกอบ SDK แพลตฟอร์มของ Microsoft เมื่อต้องการดูเอกสารนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa366912.aspx

ข้อจำกัดของระบบย่อยการ WOW64

ระบบย่อยการ WOW64 ไม่สนับสนุนโปรแกรมดังนี้:
 • โปรแกรมที่คอมไพล์สำหรับระบบปฏิบัติการ 16 บิต
 • โปรแกรมโหมดเคอร์เนลที่คอมไพล์สำหรับระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต

โปรแกรม 16 บิต

x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional x64 Edition ไม่สนับสนุนโปรแกรม 16 บิตหรือคอมโพเนนต์ของโปรแกรม 16 บิต The software emulation that is required to run 16-bit programs on the x64-based version of Windows Server 2003 or of Windows XP Professional x64 Edition would significantly decrease the performance of those programs.

A 16-bit installer is frequently used to install and configure a 32-bit program. Additionally, some 32-bit programs require 16-bit components to run correctly. Although 32-bit programs that require 16-bit components might run correctly after they are installed, you cannot use the 16-bit installer to install a 32-bit program. Programs that require 16-bit components cannot run on x64-based versions of Windows Server 2003 and of Windows XP Professional x64 Edition.

If a 32-bit program that requires 16-bit components tries to run a 16-bit file or component, the 32-bit program will log an error message in the System log. The operating system will then let the 32-bit program handle the error.

To determine whether a program requires a 16-bit component, install and run the program. If the program generates an error message, contact the manufacturer of the program for an update that is compatible with the x64-based versions of Windows Server 2003 and of Windows XP Professional x64 Edition.

32-bit drivers

The x64-based versions of Windows Server 2003 and of Windows XP Professional x64 Edition do not support 32-bit drivers. All hardware device drivers and program drivers must be compiled specifically for the x64-based version of Windows Server 2003 and of Windows XP Professional x64 Edition.

If a 32-bit program tries to install a 32-bit driver on a computer that is running an x64-based version of Windows Server 2003 SP1 or of Windows XP Professional x64 Edition, the installation of the driver fails. When this behavior occurs, the x64-based version of Windows Server 2003 SP1 or of Windows XP Professional x64 Edition reports an error to the 32-bit program.

If a 32-bit program tries to register a 32-bit driver for automatic startup on a computer that is running an x64-based version of Windows Server 2003 or of Windows XP Professional x64 Edition, the bootstrap loader on the computer recognizes that the 32-bit driver is not supported. The x64-based version of Windows Server 2003 or of Windows XP Professional x64 Edition does not start the 32-bit driver, but does start the other registered drivers.

To determine whether a program requires a 32-bit driver, install and run the program. If the program generates an error message, contact the manufacturer of the program for an update that is compatible with the x64-based versions of Windows Server 2003 and of Windows XP Professional x64 Edition.

Additional considerations

Registry and file redirection

The WOW64 subsystem isolates 32-bit binaries from 64-bit binaries by redirecting registry calls and some file system calls. The WOW64 subsystem isolates the binaries to prevent a 32-bit binary from accidentally accessing data from a 64-bit binary. For example, a 32-bit binary that runs a .dll file from the %systemroot%\System32 folder might accidentally try to access a 64-bit .dll file that is not compatible with the 32-bit binary. To prevent this, the WOW64 subsystem redirects the access from the %systemroot%\System32 folder to the %systemroot%\SysWOW64 folder. This redirection prevents compatibility errors because it requires the .dll file to be specifically designed to work with 32-bit programs.

For more information about file system and registry redirection, see the "Running 32-bit Applications" topic in the 64-Bit Windows section of the Microsoft Platform SDK documentation. To view this document, visit the following Microsoft Web site:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa384249.aspx
ระบบย่อยการ WOW64 เรียกไบนารีการแบบ 32 บิตที่เปลี่ยนเส้นทางโดยไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงไบนารี 32 บิต อย่างไรก็ตาม คุณอาจพบหลักฐานของการเปลี่ยนเส้นทางนี้เมื่อคุณทำงานบางอย่าง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์บรรทัดคำสั่งสคริปต์ที่พร้อมรับคำสั่ง 64 บิต บรรทัดคำสั่งอาจไม่สามารถเข้าถึงโปรแกรม 32 บิตในโฟลเดอร์'แฟ้มโปรแกรม' ระบบย่อยการ WOW64 เปลี่ยนเส้นทาง และการติดตั้งโปรแกรม 32 บิตในโฟลเดอร์แฟ้มโปรแกรม (x86) การเข้าถึงโฟลเดอร์ที่ถูกต้อง คุณต้องเปลี่ยนบรรทัดคำสั่งสคริปต์ อีกวิธีหนึ่งคือ คุณต้องพิมพ์บรรทัดคำสั่งสคริปต์ที่พร้อมรับคำสั่ง 32 บิต พรอมต์คำสั่ง 32 บิตเปลี่ยนเส้นทางการเรียกระบบแฟ้มไปยังไดเรกทอรี 32 บิตถูกต้องโดยอัตโนมัติ

เริ่มการทำงานพร้อมรับคำสั่ง 32 บิต ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 • คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:%WINDIR%\SysWoW64\cmd.exeแล้ว คลิกตกลง.

ตรวจสอบรุ่น

บางโปรแกรม 32 บิตตรวจสอบข้อมูลรุ่นของระบบปฏิบัติการ โปรแกรม 32 บิตจำนวนมากที่ทำการตรวจสอบนี้ไม่รู้จัก x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP Professional x 64 Edition เป็นระบบปฏิบัติการที่เข้ากัน เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น 32 บิตโปรแกรมจะสร้างข้อผิดพลาดในการตรวจสอบรุ่น และจากนั้น ปิด หากลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้น ติดต่อผู้ผลิตโปรแกรม 32 บิตสำหรับการปรับปรุงที่เข้ากันได้กับ x 64 ตามรุ่น ของ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional x64 Edition

Microsoft .NET Framework

โปรแกรมที่คอมไพล์ ด้วย Framework Microsoft .NET จะเรียกใช้เป็นโปรแกรม 32 บิตในระบบย่อย WOW64 หากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • โปรแกรมมีชุด ILONLY บิตในข้อมูลส่วนหัว
 • โปรแกรมคอมไพล์ ด้วย Microsoft .NET Framework 1.1
ถ้าโปรแกรมไม่มีชุด ILONLY บิตในข้อมูลส่วนหัว หรือ ถ้าโปรแกรมคอมไพล์ ด้วย Microsoft .NET Framework รุ่น 2.0 โปรแกรมจะรันเป็นโปรแกรม 64 บิตดั้งเดิม

opengl

x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional x64 Edition ไม่รวมการขับกราฟิก OpenGL ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับโปรแกรมควบคุมที่เข้ากันได้กับ x 64 ตามรุ่น ของ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional x 64 Edition

Microsoft Management Console (MMC)

x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional x64 Edition ใช้รุ่น 64 บิตของ Microsoft Management Console (MMC) เพื่อที่เรียกใช้สแน็ปอินต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องเป็นครั้งคราวให้รุ่น 32 บิตของ MMC ที่เรียกใช้สแน็ปอินในระบบย่อย WOW64 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำงาน ของ MMC บน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional x64 Edition ให้ดูที่หัวข้อ "ทำงานแบบ 32 บิต และ 64 บิตสแนปอินใน Windows 64 บิต" ในส่วนใช้ 2.0 MMC ของเอกสารประกอบ SDK แพลตฟอร์มของ Microsoft เมื่อต้องการดูเอกสารนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa815172.aspx

ข้อควรพิจารณา itanium

ในส่วนต่อไปนี้อธิบายถึงข้อควรพิจารณาการและข้อจำกัดที่ระบุเฉพาะโปรแกรม 32 บิตที่เรียกใช้บนที่ใช้ Itanium รุ่น ของ Microsoft Windows Server 2003 และ ของ Microsoft Windows XP สั้น ๆ

สถาปัตยกรรม Intel ประมวล 32 บิตเลเยอร์ (IA 32 EL)

ที่ใช้ Itanium รุ่น ของ Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) และ ของ Microsoft Windows XP ใช้เลเยอร์การปฏิบัติงาน Intel สถาปัตยกรรม 32 บิต (IA 32 EL) เพื่อสนับสนุนโปรแกรม 32 บิต ในการใช้ Itanium เวอร์ชันก่อนหน้า ของ Microsoft Windows Server 2003 และ Windows XP โปรแกรมเหล่านี้ถูกสนับสนุน โดยระบบย่อยการ WOW64 ระบบย่อยการ WOW64 ใช้ฮาร์ดแวร์พิเศษใน CPU x 86 การเรียกใช้คำแนะนำสำหรับโปรแกรม 32 บิต อย่างไรก็ตาม EL IA 32 แปล x 86 คำแนะนำสำหรับโปรแกรม 32 บิตลงในคำแนะนำ comparable สำหรับรุ่นที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2003 และ Windows XP EL IA 32 แปลคำสั่ง 86 x สำหรับโปรแกรม 32 บิตในโหมด 64 บิตเนทิฟ และจากนั้น ทำให้ระบบย่อย WOW64 ที่เรียกใช้โปรแกรม 32 บิตบนฮาร์ดแวร์ CPU ที่ใช้ Itanium

เรียกใช้โปรแกรม 32 บิตบนฮาร์ดแวร์ที่ใช้ Itanium CPU จะเป็นเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรม 32 บิต คุณอาจพบประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าค่าผลิตบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อ EL IA 32 แปลคำแนะนำระหว่างชุดคำสั่ง 32 บิต และ 64 บิต EL IA 32 ยังมีคุณลักษณะหลายอย่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรม 32 บิต ตัวอย่างเช่น EL IA 32 สามารถแคชคำแนะนำที่มีอยู่ถูกแปล ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรม 32 บิตที่กำลังเรียกใช้อยู่

For more information about the IA-32 EL, visit the following Intel Web site:

http://www.intel.com/cd/software/products/asmo-na/eng/219773.htmMicrosoft provides third-party contact information to help you find technical support. This contact information may change without notice. Microsoft does not guarantee the accuracy of this third-party contact information.

การจัดการหน่วยความจำ

On the Itanium-based versions of Microsoft Windows Server 2003 and of Windows XP, the following memory manager features are not supported for 32-bit programs:
 • Scatter/gather Input/Output (IO)
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  160606Performance Enhancements for SQL Server Under Windows NT
 • Address Windowing Extensions (AWE)
 • Notifications of memory page modifications
32-bit programs that require these features cannot run on the Itanium-based versions of Windows Server 2003 and of Windows XP. You must run a 64-bit version of the program.

If a 32-bit program that requires these memory management features generates an error, contact the manufacturer of the program for an update that is compatible with the Itanium-based versions of Windows Server 2003 and of Windows XP.

Graphics support

The following table shows the graphics solutions that are supported for 32-bit binaries that run on the Itanium-based versions of Windows Server 2003 and of Windows XP.
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Graphics SolutionSoftware AcceleratedHardware Accelerated
DDrawใช่ไม่มี
D3D3ไม่มีไม่มี
D3D5ไม่มีไม่มี
D3D6ไม่มีไม่มี
D3D7ไม่มีไม่มี
D3D8ไม่มีไม่มี
D3D9ไม่มีไม่มี
openglใช่ใช่
In instances where graphics hardware acceleration is not supported, binaries that require graphics hardware acceleration will not run as 32-bit binaries on the Itanium-based versions of Windows Server 2003 and of Windows XP. Additionally, 32-bit binaries that extensively use graphics will experience decreased performance when hardware acceleration is not supported.

If a 32-bit program requires DirectX hardware acceleration, contact the manufacturer of the program for an update that is compatible with the Itanium-based versions of Windows Server 2003 and of Windows XP.

x64 Considerations

The x64-based versions of Windows Server 2003 and of Windows XP Professional x64 Edition support 32-bit instructions and 64-bit instructions. The WOW64 subsystem can run 32-bit programs in native 64-bit mode by switching the native mode of the processor. Separate hardware or software layers are not required. You may not experience decreased performance when you run a 32-bit program on the x64-based versions of Windows Server 2003 and of Windows XP Professional x64 Edition.

For more information about the performance of an x64-based processor, contact the manufacturer of the processor or visit the manufacturer's Web site.The information and the solution in this document represents the current view of Microsoft Corporation on these issues as of the date of publication. This solution is available through Microsoft or through a third-party provider. Microsoft does not specifically recommend any third-party provider or third-party solution that this article might describe. There might also be other third-party providers or third-party solutions that this article does not describe. Because Microsoft must respond to changing market conditions, this information should not be interpreted to be a commitment by Microsoft. Microsoft cannot guarantee or endorse the accuracy of any information or of any solution that is presented by Microsoft or by any mentioned third-party provider.

Microsoft ไม่รับประกันและไม่รวมการเป็นตัวแทน รับประกันและเงื่อนไขต่างๆ ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อมหรือโดยข้อบังคับใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดที่การนำเสนอ รับประกันหรือเงื่อนไขของชื่อ การไม่ละเมิดสัญญา เงื่อนไขความพึงพอใจ การซื้อขายและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยไม่ขึ้นกับบริการ โซลูชัน ผลิตภัณฑ์หรือเอกสารหรือข้อมูลใดๆ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อโซลูชันของบริษัทอื่น ที่บทความนี้ได้กล่าวถึงไว้

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวประมวลผล AMD64 ไปที่ขั้นสูงเว็บในอุปกรณ์ Micro ไซต์ต่อไปนี้:
http://www.amd.com/us-en/
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมโปรแกรมที่ใช้ Itanium รุ่น ของ Windows Server 2003 และ Windows XP แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms952405.aspx


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมสำหรับรุ่น 64 บิต ของ Windows Server 2003 และ Windows XP แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 896456 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
kbinfo kbtshoot kbusage kbperformance kbhardware kbinterop kbmt KB896456 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:896456

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com