เปลี่ยนแปลงรีจิสทรีใน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003 และ ใน Windows XP Professional x64 Edition

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 896459 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีที่เกิดขึ้นใน x บางรุ่นที่ใช้ x64 ของ Microsoft Windows Server 2003 และ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition นอกจากนี้ บทความนี้อธิบายวิธีการที่ระบบปฏิบัติการ Windows x64 Edition จัดเก็บข้อมูลของรีจิสทรีสำหรับโปรแกรม 32 บิตและ 64 บิตโปรแกรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


คอมพิวเตอร์ที่กำลังทำงานกับ x 64 รุ่นที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 หรือ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition ใช้เค้าโครงของรีจิสทรีที่แตกต่างกันในการจัดการโปรแกรม 32 บิต และ 64 บิต การเปลี่ยนแปลงโครงร่างการรีจิสทรีใน x 64 ที่ตรวจสอบระบบปฏิบัติการ Windows รุ่น Edition ให้แน่ใจว่าเส้นทางของฮาร์ดดิสก์ coded .dll โปรแกรม การตั้งค่าโปรแกรม และค่าพารามิเตอร์อื่น ๆ จะไม่ overwritten

เพื่อป้องกันการตั้งค่ารีจิสทรี 32 บิตจากการเขียนทับการตั้งค่ารีจิสทรี 64 บิต คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows รุ่น 64 เก็บการตั้งค่าสำหรับโปรแกรม 32 บิตในสาขาที่ใหม่ในรีจิสทรี ผู้ใช้ไม่พบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในระหว่างการติดตั้งโปรแกรม กระบวนการเปลี่ยนเส้นทางรีจิสทรีช่วยให้การติดตั้งโปรแกรมและการตั้งค่าการตั้งค่าคอนฟิกโปรแกรมการเข้าถึงคีย์ย่อยของรีจิสทรีที่ถูกต้อง โดยไม่มีการขัดจังหวะโดยผู้ใช้

โปรแกรม 32 บิตและ 64 บิตโปรแกรมที่กำลังทำงานบน Windows รุ่น 64 ดำเนินงานในโหมดที่แตกต่างกัน และใช้ในส่วนต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
 • โหมดเนทิฟ 64 บิตโปรแกรมรันในโหมด Native และคีย์การเข้าถึง และค่าที่เก็บอยู่ในคีย์ย่อยรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software
 • โปรแกรม 32 บิตที่รันในโหมด WOW64 และคีย์การเข้าถึง และค่าที่เก็บอยู่ในคีย์ย่อยรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432node

การเปลี่ยนเส้นทางรีจิสทรี

การสนับสนุน coexistence ของการลงทะเบียน COM แบบ 32 บิต และ 64 บิตและโปรแกรมระบุ ระบบย่อยการ WOW64 แสดงโปรแกรม 32 บิต โดยใช้มุมมองอื่นของรีจิสทรี ระบบย่อยการ WOW64 ใช้การเปลี่ยนเส้นทางรีจิสทรีเพื่อดักเรียกรีจิสทรีที่ระดับบิต ทำการเปลี่ยนเส้นทางรีจิสตรียังให้แน่ใจว่า โทรศัพท์รีจิสทรีได้โดยตรงกับสาขาที่ถูกต้องในรีจิสทรี

เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมใหม่หรือเมื่อคุณรันโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ Windows x64 Edition เรียกการรีจิสทรีที่ทำ โดยการเข้าถึงโปรแกรม 64 บิต
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software
คีย์ย่อยรีจิสทรี โดยไม่มีการเปลี่ยนเส้นทาง wow64 intercepts เรียกรีจิสทรี
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software
ที่ทำงาน โดยโปรแกรม 32 บิต แล้ว เปลี่ยนเส้นทางดังกล่าวไปยัง
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432node
คีย์ย่อย โดยการเปลี่ยนเส้นทางเฉพาะเรียกโปรแกรม 32 บิต WOW64 ทำแน่ใจว่า โปรแกรมเสมอเขียนคีย์ย่อยของรีจิสทรีที่เหมาะสม การเปลี่ยนเส้นทางรีจิสทรีไม่จำเป็นต้องแก้ไขรหัสโปรแกรม และกระบวนการนี้เป็นแบบโปร่งใสกับผู้ใช้

คีย์ย่อยของรีจิสทรีที่รวมอยู่ในการเปลี่ยนเส้นทาง

ในคีย์ย่อยรีจิสทรีต่อไปนี้จะเปลี่ยนเส้นทางในเวอร์ชันปัจจุบันของระบบปฏิบัติการ Windows x64 Edition:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Ole
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Rpc
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\COM3
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\EventSystem
สิ่งสำคัญเปลี่ยนเส้นทางที่คีย์รีจิสทรีอาจเปลี่ยนแปลงในระบบปฏิบัติการรุ่นที่ใหม่กว่า นักพัฒนาซอฟต์แวร์ encouraged เพื่อหลีกเลี่ยงการเขียนโค้ดโปรแกรมที่เป็นไปตามรายการการรับการบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ไว้ของคีย์ที่มีการเปลี่ยนเส้นทาง ได้ แทน รหัสจะถูกเขียนในการตรวจสอบสถานะของการเปลี่ยนเส้นทางก่อนที่จะทำให้การเรียกไปยังแบบ 32 บิต หรือ 64 บิตตรรกะมุมของรีจิสทรี

reflection รีจิสทรี

รีจิสทรี reflection แสดงวิธีการในเวลาจริงจะเก็บ 32-บิต และ 64 บิตส่วนของรีจิสทรีเปิดตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น พิจารณาโปรแกรม 32 บิตที่ชื่อ Hello.exe ที่ทำหน้าที่เป็นแบบ 32 บิต OLE เซิร์ฟเวอร์ แต่ที่สามารถทำหน้าที่ร้องขอได้เช่นกันจากไคลเอนต์ 64 บิต ทำ reflection รีจิสทรีให้เป็นไปได้เพื่อให้โปรแกรม Hello.exe เก็บรีจิสทรี 32 บิตและ 64 บิตยังรีจิสทรีเปิดจัดการทั้งเรียกโปรแกรม 32 บิต และ 64 บิต

ช่วย reflection ให้ได้เป็นไปได้สำหรับการมีอยู่ของการคัดลอกทางกายภาพที่สองของรีจิสทรีที่เหมือนกันเพื่อสนับสนุน native พร้อมและการดำเนินงานใน WOW64 ส่วนใหญ่ของคีย์ที่มีผลเป็นคลาสคีย์ Class keys are written with a "last writer wins" philosophy, and the handle to the key is closed when either the 32-bit or 64-bit class key is written and closed.

The following list contains some examples of the "last writer wins" philosophy:
 • After you perform a clean installation of the Windows x64 Edition operating system, the 64-bit version of Wordpad.exe is registered to handle .doc files. The registry reflector copies the .doc registration from the 64-bit registry section into the 32-bit registry section.
 • When you install a 32-bit version of Microsoft Office, Winword.exe is registered to handle .doc files in the 32-bit registry view. The registry reflector copies this information into the 64-bit registry section. Therefore, both 32-bit and 64-bit programs start the 32-bit version of Winword.exe for .doc files.
 • When you install the 64-bit version of Microsoft Office, the 64-bit version of Winword.exe is registered in the 64-bit registry section to handle .doc files. The registry reflector also copies this information into the 32-bit registry section so both 32-bit and 64-bit programs start the 64-bit version of Winword.exe for .doc files.
หมายเหตุ:Developers can use theRegQueryReflectionKeyfunction to determine the reflection state for a particular key and use theRegDisableReflectionKeyfunction and theRegEnableReflectionKeyfunction to programmatically disable and enable registry reflection for a particular key.

Shared registry keys

Certain registry sub keys contain constant information that exists in only one copy of the registry even though these keys appear in both the 32-bit and 64-bit registry views. This is referred to as registry reflection.

In current versions of the Windows x64 Edition operating systems, the following registry sub keys are shared across 32-bit and 64-bit program and are not rewritten based on the 32-bit or 64-bit level of the program or process:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\SYSTEMCERTIFICATES
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\CRYPTOGRAPHY\SERVICES
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\HCP
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\ENTERPRISECERTIFICATES
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\MSMQ
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\NETWORKCARDS
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\PROFILELIST
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\PERFLIB
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\PRINT
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\PORTS
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\CONTROL PANEL\CURSORS\SCHEMES
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\TELEPHONY\LOCATIONS
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\POLICIES
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\GROUP POLICY
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\POLICIES
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\SETUP\OC MANAGER
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\SOFTWARE\MICROSOFT\SHARED TOOLS\MSINFO
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\SETUP
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\CTF\TIP
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\CTF\SYSTEMSHARED
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\FONTS
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\FONTSUBSTITUTES
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\FONTDPI
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\FONTMAPPER
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\RAS
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\DRIVER SIGNING
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\NON-DRIVER SIGNING
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\CRYPTOGRAPHY\CALAIS\CURRENT
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\CRYPTOGRAPHY\CALAIS\READERS
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\TIME ZONE
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\TRANSACTION SERVER
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\DFS
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\TERMSERVLICENSING
สิ่งสำคัญreflection คีย์ของรีจิสทรีอาจเปลี่ยนแปลงในระบบปฏิบัติการรุ่นที่ใหม่กว่า นักพัฒนาซอฟต์แวร์ encouraged เพื่อหลีกเลี่ยงการเขียนโค้ดโปรแกรมที่เป็นไปตามรายการการรับการบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ไว้ของคีย์ที่แสดง ไว้ แทน รหัสจะถูกเขียนในการตรวจสอบสถานะ reflection ก่อนที่โปรแกรมทำให้การเรียกการแบบ 32 บิต หรือ 64 บิตตรรกะมุมของรีจิสทรี

การเปลี่ยนแปลงตัวแก้ไขรีจิสทรี

32 บิต และ 64 บิตรุ่นของตัวแก้ไขรีจิสทรีถูกรวมไว้กับ x ระบบปฏิบัติการ Edition 64 เมื่อต้องการได้ดีกว่า เข้าใจส่วนโปรแกรม 64 บิต และ 32 บิตของรีจิสทรีใน Windows x64 Edition คอมพิวเตอร์ ใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

เริ่มการทำงานของรุ่น 64 บิตของ'ตัวแก้ไขรีจิสทรี'

 1. ล็อกออนเข้าสู่ Windows x64 Edition คอมพิวเตอร์ โดยใช้แอคเคาท์ที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแล
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 3. ใน Registry Editor ค้นหา และตรวจสอบคีย์ย่อยรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432node

เริ่มการทำงานของรุ่น 32 บิตของ'ตัวแก้ไขรีจิสทรี'

คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:อักษรระบุไดรฟ์ที่คุณติดตั้ง Windows x64 Edition\Windows\syswow64\regedit.exe –mในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง. กระบวนการ–mสวิตช์ช่วยให้คุณเรียกใช้อินสแตนซ์หลายของ'ตัวแก้ไขรีจิสทรี'

หมายเหตุ:เมื่อคุณล็อกอินไปยัง Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) หรือรุ่นที่ใหม่กว่าได้ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ หรือเครื่อง Windows x64 Edition คอมพิวเตอร์ และคุณใช้ระยะไกลเดสก์ท็อป Protocol (RDP) การเชื่อมต่ออื่น Windows Server 2003 SP1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าได้ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ หรือ Windows x64 Edition คอมพิวเตอร์ คุณสามารถดูส่วน 64 บิตของรีจิสทรีบนคอมพิวเตอร์ระยะไกล อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณล็อกออนเข้าคอมพิวเตอร์ Microsoft Windows Server 2003 ที่ยังไม่รับการปรับรุ่น SP1 หรืออื่น ๆ 32 - บิตระบบปฏิบัติการ Windows คุณสามารถเพียงดูส่วน 32 บิตของรีจิสทรีบนคอมพิวเตอร์ระยะไกล

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับ x 64-รุ่นที่ใช้ Microsoft Windows

หากฮาร์ดแวร์ของคุณมาพร้อมกับ Microsoft Windows รุ่น x64 ติดตั้งไว้แล้ว ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้การสนับสนุนทางเทคนิคและการขอความช่วยเหลือสำหรับการ Windows รุ่น x64 ในกรณีนี้ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้บริการสนับสนุนเนื่องจาก Windows x64 edition รวมอยู่ในฮาร์ดแวร์ของคุณ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อาจกำหนดการติดตั้ง Windows x64 edition เองโดยใช้คอมโพเนนต์เฉพาะ คอมโพเนนต์เฉพาะอาจรวมถึงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เฉพาะหรืออาจรวมถึงการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ Microsoft จะให้การช่วยเหลือที่สมเหตุผลหากคุณต้องมีความช่วยเหลือทางเทคนิคกับกับ Windows รุ่น x64 อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์โดยตรง บริษัทผู้ผลิตของคุณคือผู้ที่มีความสามารถในการให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนฮาร์ดแวร์ If you purchased a Windows x64 edition such as a Windows Server 2003 x64 edition separately, contact Microsoft for technical support.

For product information about Windows XP Professional x64 Edition, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
For product information about x64-based versions of Windows Server 2003, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/default.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 896459 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
kbtshoot kbinfo kbmt KB896459 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:896459

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com