ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "WINNT32.EXE ไม่ใช่โปรแกรมประยุกต์ Win32 ที่ถูกต้อง" เมื่อคุณพยายามเรียกใช้โปรแกรม Winnt32.exe จากซีดีการติดตั้งสำหรับ x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional x64 Edition

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 896461 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

สมมติว่าสถานการณ์สมมติต่อไปนี้: คุณพยายามติดตั้งกับ x 64 รุ่นที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 หรือ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows รุ่น 32 บิตแล้ว คุณทำเช่นนี้ โดยการเรียกใช้โปรแกรม Winnt32.exe จากซีดีการติดตั้งที่ใช้ x64 x ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
<cd_drive></cd_drive>: \AMD64\WINNT32.EXE ไม่ใช่โปรแกรมประยุกต์ Win32 ที่ถูกต้อง

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เริ่มคอมพิวเตอร์จากซีดีติดตั้ง สำหรับ x 64 รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP Professional x64 Edition เมื่อคุณดำเนินการ โปรแกรมติดตั้งโดยอัตโนมัติเริ่มขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าเริ่มต้นระบบจากสองระบบ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
896455โปรแกรมจะไม่เสถียร หรือไม่เริ่มทำงานหลังจากที่คุณติดตั้ง Windows รุ่น 64 บนพาร์ติชันเดียวกันเป็น Windows รุ่น 32 บิต
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่า x 64-รุ่นที่ใช้ Windows คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
896334ข้อควรพิจารณาการตั้งค่าและการติดตั้งเกี่ยวกับ Windows x64 Edition โดยใช้คอมพิวเตอร์

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับรุ่น Windows x64

ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและการขอความช่วยเหลือสำหรับรุ่น Microsoft Windows x64 ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้บริการสนับสนุนเนื่องจาก Windows x64 edition รวมอยู่ในฮาร์ดแวร์ของคุณ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณอาจได้มีการกำหนดการติดตั้ง Windows x64 edition โดยใช้คอมโพเนนต์เฉพาะ คอมโพเนนต์เฉพาะอาจรวมถึงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เฉพาะหรืออาจรวมถึงการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ Microsoft จะให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมหากคุณต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิคสำหรับ Windows x64 edition อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์โดยตรง บริษัทผู้ผลิตของคุณคือผู้ที่มีความสามารถในการให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนฮาร์ดแวร์

สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows Server 2003 x รุ่น 64 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/editions.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 896461 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
kbtshoot kbnofix kbprb kbmt KB896461 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:896461

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com