ติดตั้ง Windows XP Home (Part 2): จัดเตรียม Windows XP สำหรับการติดตั้งใหม่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 896527 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้เป็น 2 ส่วนของหน้าแรกของ Windows XP ที่ติดตั้งใหม่คำแนะนำไว้ ส่วนนี้อธิบายถึงวิธีการจัดเตรียม Windows XP สำหรับการติดตั้งใหม่

เมื่อต้องการดูหัวข้ออื่น ๆ ของหน้าแรกของ Windows XP ที่ติดตั้งใหม่แนะนำ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "อ้างอิง"

กระบวนการหน้าแรกของ Windows XP ที่ติดตั้งใหม่คำแนะนำประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้:
Part 1: Introduction
Part 2: Preparing Windows XP for reinstallation
Part 3: Creating partitions
Part 4: Installing Windows
Part 5: Post-installing devices
Part 6: Configuring the work environment
Part 7: Running Windows Update

ข้อมูลเพิ่มเติม

สร้างแผนการติดตั้ง

ทันทีที่คุณได้สร้างแผนการติดตั้ง คุณสามารถเริ่มเตรียมระบบสำหรับการติดตั้งใหม่ ทำตามแผนของคุณทีละขั้นตอน เสมอพิจารณาลำดับของขั้นตอนต่าง ๆ ในแผนนั้นได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเพียงแค่มีฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ นั้นว่างเปล่า นอกจากนี้ หากคุณไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณจะไม่สามารถค้นหาโปรแกรมควบคุมปัจจุบันแบบออนไลน์

แต่ละขั้นตอนต่าง ๆ ในการสร้างแผนการติดตั้งเป็นดังนี้:
 • กำลังสำรองข้อมูล
 • ซีดีการติดตั้ง Windows ได้
 • การขอรับโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
 • หมายเหตุการตั้งค่าเครือข่าย
 • สำรองค่าข้อมูลการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและอีเมล
 • ใช้แฟ้มและการตัวช่วยสร้างการถ่ายโอนการตั้งค่า
 • เปลี่ยนลำดับการเริ่มต้นใช้งาน BIOS

สำรองข้อมูล

คุณควรสำรองข้อมูลของคุณ คุณยังสามารถใช้โอกาสนี้เพื่อลบข้อมูลใด ๆ เก่า หรือไม่จำเป็น นอกจากนี้คุณควรสร้างโครงสร้างของโฟลเดอร์ที่เหมาะสมที่จะช่วยคุณในการจัดการโฟลเดอร์ของคุณหลังจากที่คุณทำการติดตั้งใหม่ สำรองข้อมูลทั้งหมดของคุณมีอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก ซึ่งทำให้แน่ใจว่า คุณจะไม่เสียข้อมูลที่สำคัญระหว่างการติดตั้งใหม่

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
หน้าจอการต้อนรับสู่ตัวช่วยสร้างการสำรองข้อมูล/การคืนค่า


มีซีดีการติดตั้ง Windows

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีซีดีติดตั้ง Windows ต้นฉบับ ไม่โดยทั่วไปสามารถทำการติดตั้งใหม่ทั้งหมดจากแผ่นซีดีในการกู้คืน

การขอรับโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์

ถ้าคุณไม่มีไดรเวอร์ของอุปกรณ์ที่จำเป็น เยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์บนอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์โดยทั่วไปจะให้การเข้าถึงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งกล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการค้นหาโปรแกรมควบคุมล่าสุดสำหรับการ์ดแบบกราฟิก
 1. ใช้โปรแกรมค้นหาเพื่อค้นหาผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ นอกจากนี้ยัง มีอยู่โดยปกติข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ในคู่มือผู้ใช้ที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ เว็บไซต์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อาจจะให้การเชื่อมโยงโดยตรงไปยังโปรแกรมควบคุมที่จำเป็น

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ผลลัพธ์การค้นหาโปรแกรมควบคุม


 2. ติดตามการเชื่อมโยงไปยังอุปกรณ์ของคุณ และบันทึกการไดรเวอร์ฮาร์ดดิสก์ preferably ไปไว้บนเดสก์ท็อป

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เลือกโปรแกรมควบคุมสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ


  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  พร้อมท์การดาวน์โหลดแฟ้มโปรแกรมควบคุม


 3. ถ้าแฟ้มโปรแกรมควบคุมถูกบีบอัด คุณต้องขยายได้ ในตัวอย่างนี้ แฟ้มโปรแกรมควบคุมถูกบีบอัดเป็นไฟล์.zip เมื่อต้องการขยายแฟ้ม การคลิกขวาแฟ้ม.zip เลือกขยายทั้งหมดจากนั้น ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการแยก

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  แยกแฟ้มทั้งหมดจากโฟลเดอร์ zip


 4. เราขอแนะนำว่า คุณได้เลือกโฟลเดอร์บนเดสก์ท็อปเป็นโฟลเดอร์ปลายทาง

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ตัวช่วยสร้างการแยก - ปลายทางที่เลือก


 5. เมื่อแฟ้มจะถูกแตก คัดลอกโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้ม ลงในดิสก์ หรือซีดี

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  คัดลอกไปยังซีดี/ดิสก์


หมายเหตุการตั้งค่าเครือข่าย

ถ้าคุณมีเครือข่ายขนาดเล็ก หมายเหตุการตั้งค่าของคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจะต้องชื่อ workgroup ที่คุณต้องการให้คอมพิวเตอร์ของคุณเข้าร่วมและชื่อเฉพาะสำหรับคอมพิวเตอร์ในเวิร์กกรุ๊ป คุณควรจะตรวจสอบว่า โพรโทคอล TCP/IP คือการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง คุณสามารถค้นหาการตั้งค่าที่เป็นไปตาม:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งระบบ:.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ไอคอนระบบ ('แผงควบคุม')


 2. คลิกการชื่อคอมพิวเตอร์แท็บ แล้วคลิกเปลี่ยนแปลง. ที่นี่คุณจะค้นหานี้ชื่อคอมพิวเตอร์และworkgroupในแบบฟอร์มที่คุณจะต้องป้อนไว้ในภายหลัง

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ชื่อ คอมพิวเตอร์/Workgroup


 3. ปิดคุณสมบัติของระบบแล้ว คลิกสองครั้งการเชื่อมต่อเครือข่ายใน'แผงควบคุม'

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ไอคอนการเชื่อมต่อเครือข่าย ('แผงควบคุม')


 4. คลิกขวาที่การเชื่อมต่อเครือข่าย และจากนั้น เลือกคุณสมบัติ.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  คลิกขวาที่การเชื่อมต่อเครือข่าย เลือกคุณสมบัติ


 5. คลิกการทั่วไปแท็บ และบันทึกรายละเอียดของการเชื่อมต่อ คลิกอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (TCP/IP)สำหรับการ์ดเครือข่าย แล้วคลิกคุณสมบัติ.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  การเชื่อมต่อ TCP/IP คุณสมบัติ -แท็บทั่วไป-


 6. The most important settings are those on theทั่วไปแท็บ

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  TCP/IP Properties


  TipYou may find it helpful to prepare and to print screen shots. To do this, press ALT+PRINT SCREEN. This copies the active window to the clipboard. Open a blank document in Microsoft Word and insert the graphic from the clipboard. To insert the graphic, right-click an area in the document, and then clickวาง.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  Context menu - Paste option


Back up Internet and e-mail access data

You will also want to back up your Internet and e-mail access data. Note the settings or take screen shots.
 1. You can view the Internet connection details in theการเชื่อมต่อเครือข่ายfolder in Control Panel.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  Connection details in Control Panel


 2. Right-click the connection and selectคุณสมบัติ. Note the settings on theระบบเครือข่ายและขั้นสูงtabs:
  • Connection type and settings
  • Elements of the connection
  • TCP/IP settings
  • Firewall settings
  • Shared use of the Internet connection where applicable


  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ISP Properties - Networking tab


  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  PPP Settings window


  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  TCP/IP Properties


  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ISP Properties - Advanced tab


  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  Windows Firewall settings


 3. Make sure that you have your user data and password at hand. This information appears every time that you create a connection to the Internet. This is data that you may have received from your Internet Service Provider (ISP).

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  Connection details from ISP


 4. Additionally, you will need the name of your e-mail server. In Microsoft Outlook Express, clickบัญชีในการเครื่องมือmenu to find the name of your e-mail server.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  Outlook - Internet Accounts - E-mail server


 5. Select the account that you want to view, and then clickคุณสมบัติ. Here you will find all the information that you will require to set up an individual account.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  E-mail server properties


  หมายเหตุ:If you use special access software provided by your ISP, see your user manual about how to view the settings.

Use the File and Settings Transfer Wizard

You can use the File and Settings Transfer Wizard to collect necessary information. This wizard enables the transfer of data files and personal settings from one computer to another. When you use this wizard, you will not have to repeat the whole configuration process after reinstallation. This wizard lets you transfer personal display settings, folder and taskbar options, and Internet browser settings or e-mail settings. It also lets you to transfer particular files or folders, such as the Favorites folder.
Part 1: Collect data from the old computer
Use the File and Settings Transfer Wizard to collect necessary information. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่เครื่องมือระบบแล้ว คลิกFile and Settings Transfer Wizard. คลิกถัดไปเมื่อต้องการเริ่มตัวช่วยสร้าง

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  File and Settings Transfer Wizard welcome screen


 2. คลิกOld computerแล้ว คลิกถัดไป.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  File and Settings Transfer Wizard - Old computer


 3. If a Windows Firewall warning appears, clickAsk Me LaterหรือUnblock.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  Windows Security Alert window


 4. คลิกOther (for example, a removable drive or network drive)จากนั้น ป้อนโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกการตั้งค่า

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ตัวช่วยสร้างการถ่ายโอนการตั้งค่า - วิธีการโอนย้ายที่เลือกและแฟ้ม


 5. ถ้าไม่มีโฟลเดอร์ที่อยู่ คุณสามารถสร้างหนึ่ง คลิกใช่.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  แฟ้มและตัวการตั้งค่าการโอนย้ายช่วย - สร้างเส้นทางใหม่


 6. ระบุว่า แฟ้มและการตั้งค่าที่คุณต้องการโอนย้ายและวิธีการที่คุณต้องการถ่ายโอน:
  • เฉพาะการตั้งค่า
  • แฟ้มเท่านั้น
  • ทั้งแฟ้มและการตั้งค่า
  • ถ่ายโอนมาตรฐาน หรือแบบกำหนดเอง


  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  แฟ้มและตัวการตั้งค่าการโอนย้ายช่วย - ถ่ายโอนแฟ้มและการตั้งค่า


 7. คลิกถัดไป.
 8. ถ้าคุณได้เลือกรายการที่กำหนดเอง คุณสามารถจะระบุวิธีการที่คุณต้องการกำหนดเองในรายการ เพิ่มโฟลเดอร์ แฟ้ม และการตั้งค่า หรือลบข้อมูลใด ๆ ที่คุณไม่ต้อง การโอนย้าย แล้ว คลิกถัดไป.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  แฟ้มและตัวการตั้งค่าการโอนย้ายช่วย - แฟ้มแบบกำหนดเองที่เลือกและการตั้งค่า


 9. ทันทีที่มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด คลิกเสร็จสิ้น.
 10. การคัดลอกโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มและการตั้งค่าข้อมูลไปยังซีดี
ส่วนที่ 2: ข้อมูลการโอนย้ายไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่
 1. หลังจากที่คุณได้ติดตั้งใหม่ Windows XP การเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการถ่ายโอนการตั้งค่าและแฟ้มอีกครั้ง เลือกคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่เมื่อได้รับพร้อมท์เมื่อเริ่มต้นของกระบวนการ

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  แฟ้มและตัวการตั้งค่าการโอนย้ายช่วย - คอมพิวเตอร์ใหม่


 2. เลือกฉันไม่จำเป็นดิสก์ตัวช่วยสร้างแล้ว คลิกถัดไป.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ช่วยสร้างการถ่ายโอนการตั้งค่า - และแฟ้มไม่จำเป็นต้องดิสก์ตัวช่วยสร้าง


 3. ใส่แผ่นซีดีที่ประกอบด้วยแฟ้มและการตั้งค่าลงในไดรฟ์ซีดี และระบุตำแหน่งดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ คลิกถัดไป.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  แฟ้ม'และ'ตัวช่วยโอนการตั้งค่าการระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มการถ่ายโอน


 4. ข้อมูลจะถูกโอนย้ายไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่

  หมายเหตุ:เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณไม่สามารถถ่ายโอนข้อความแสดงรหัสผ่าน คุณต้องป้อนเหล่านี้ด้วยตนเองในขั้นที่ใหม่กว่า

เปลี่ยนลำดับการเริ่มต้นใช้งาน BIOS

คุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในการกำหนดค่าระบบอินพุต/เอาท์พุตพื้นฐาน (BIOS) ของคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้สามารถเริ่มทำงานจากซีดีการติดตั้ง นี่ไม่ซับซ้อนเท่ากับอาจเสียง

เมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงาน มันใช้ลำดับการเริ่มต้นใช้งาน BIOS สิ่งแรกที่ BIOS ไม่มีการค้นหาดิสก์ที่มีระบบปฏิบัติการที่จัดเก็บไว้ ดิสก์นี้เรียกว่าดิสก์สำหรับเริ่มต้น และโดยปกติแล้ว ฮาร์ดดิสก์บนคอมพิวเตอร์ ถ้ามีการกำหนดค่าฮาร์ดดิสก์ในคอมพิวเตอร์ใน BIOS เป็นดิสก์สำหรับเริ่มต้น คอมพิวเตอร์เริ่มการทำงาน และไม่ได้มีการค้นหาสำหรับซีดีสำหรับการเริ่มต้น

การตั้งค่า BIOS เพื่อใช้เริ่มต้นใช้งานซีดีเป็นดิสก์สำหรับเริ่มต้น ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. เมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มต้นครั้งแรก จะทำการทดสอบตนเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST) การทดสอบนี้เป็นการตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทั้งหมดทำงานได้ หน่วยความจำจะได้รับการตรวจสอบ โดยเป็นส่วนหนึ่งของ POST ในระหว่างการทดสอบหน่วยความจำ จะมีข้อความแสดงขึ้นเพื่อบอกให้คุณทราบวิธีเข้าถึง BIOS ตัวอย่าง คุณอาจพบข้อความต่อไปนี้หรือข้อความในลักษณะเดียวกันที่อธิบายวิธีเริ่มต้นการตั้งค่า BIOS:
  กด del เพื่อป้อนการตั้งค่า
  ในตัวอย่างนี้ คุณต้องกดแป้น DEL ทันทีหลังจากที่เสร็จสิ้นเพื่อเริ่มกระบวนการเซ็ตอัพการทดสอบหน่วยความจำ คุณอาจต้องกดปุ่มหลายๆ ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถเข้าถึงการตั้งค่า BIOS ได้

  เคล็ดลับไม่มีคีย์อื่น ๆ ที่มีการเข้าถึงของ BIOS ซึ่งประกอบด้วย:
  • f1
  • f2
  • f10
  • CTRL+ENTER
  • ALT+ENTER
  • CTRL+ALT+ESC
  • CTRL+ALT+INSERT
  ถ้าคุณไม่แน่ใจวิธีเข้าถึงการตั้งค่า BIOS ดูคู่มือการใช้งานแผงวงจรหลักของคอมพิวเตอร์ของคุณ
 3. ค้นหาการตั้งค่าลำดับการเริ่มต้น โดยปกติ คุณสามารถใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนไปมาระหว่างเมนูและการตั้งค่า
 4. เมื่อพบการตั้งค่าลำดับการเริ่มต้นระบบแล้ว คุณจะสามารถกด ENTER เพื่อเปลี่ยนค่าได้ กดปุ่มเครื่องหมายบวก (+) หรือเครื่องหมายลบ (-) จนกว่าไดรฟ์ซีดีจะถูกเลือกเป็นดิสก์เริ่มต้น

  เคล็ดลับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไข BIOS จะสามารถพบได้ในคู่มือผู้ใช้ของคุณ โดยจะประกอบด้วยคำอธิบายเมนูและวิธีแก้ไขตัวเลือก ตัว BIOS เองประกอบด้วยวิธีใช้แบบตามบริบทพร้อมด้วยแต่ละขั้นตอน
 5. ทันทีที่คุณได้เลือกไดรฟ์ซีดีเป็นตำแหน่งที่ตั้งของดิสก์สำหรับเริ่มต้น คุณสามารถกด ESC เพื่อกลับไปยังเมนูโดยปกติ ในเมนูหลัก เลือกตัวเลือกบันทึกและการตั้งค่าการจบการทำงานหรือตัวเลือกที่คล้ายกัน เมื่อการยืนยันบันทึกการ cmos และจบการทำงานหรือเลือกตัวเลือกที่คล้ายกันปรากฏใช่.
 6. ถ้าคุณไม่สามารถเลือกได้ใช่จากนั้น พิมพ์ตัวอักษรy.

  หมายเหตุ:bios ใช้รูปแบบแป้นพิมพ์ QWERTY ถ้าการตั้งค่าแป้นพิมพ์ของคุณเป็นแบบอื่น คุณจะต้องกดปุ่ม Y ในตำแหน่งที่อยู่ในแป้นพิมพ์แบบ QWERTY
 7. หลังจากที่คุณออกจากการตั้งค่า BIOS เริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่
 8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณสามารถใช้ไดรฟ์ซีดีสำหรับดิสก์สำหรับเริ่มต้นของคุณ ใส่ซีดีการติดตั้ง และรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ ถ้าประสบความสำเร็จ คุณสามารถติดตั้ง Windows XP ใหม่ได้

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
ส่วนที่ 1บทนำ

ส่วนที่ 3สร้างพาร์ติชัน

ส่วนที่ 4การติดตั้ง Windows

ส่วนที่ 5อุปกรณ์ post-installing

ส่วนที่ 6การกำหนดค่าสภาพแวดล้อมการทำงาน

ส่วนที่ 7เรียกใช้ Windows Update

บทความนี้มีการแปลจากภาษาเยอรมัน การเปลี่ยนแปลงในภายหลังหรือเพิ่มไปยังบทความเยอรมันเดิมใด ๆ อาจไม่มีผลในการแปลนี้ ข้อมูลที่มีอยู่ในบทความนี้จะขึ้นอยู่กับรุ่นภาษาเยอรมันที่อยู่ของผลิตภัณฑ์นี้ ไม่มีทดสอบความถูกต้องของข้อมูลนี้สัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์นี้รุ่นภาษาอื่นในกรอบการทำงานของการแปลนี้ Microsoft ทำข้อมูลนี้พร้อมใช้งาน โดยไม่มีการรับประกันความถูกต้องหรือฟังก์ชันการทำงานของ และไม่ มีการรับประกันที่ completeness หรือความแม่นยำของการแปล

ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 896527 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbhowto kbmt KB896527 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:896527

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com