เมื่อคุณพยายามเริ่มโปรแกรม Microsoft Office 2003 เป็นครั้งแรก คุณได้รับการ "ข้อผิดพลาดในการติดตั้ง: ไม่พบแฟ้ม" ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 896866 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่คุณได้รับเมื่อคุณเริ่มโปรแกรม Microsoft Office 2003 เป็นครั้งแรก

บทความนี้ไม่ได้กล่าวถึงปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อคุณจะติดตั้ง หรือปรับปรุงของ Microsoft Office ถ้าคุณมีปัญหาในการติดตั้ง หรือปรับปรุง Office บทความต่อไปนี้อาจช่วยคุณ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
896301 คุณได้รับการ "ข้อผิดพลาดในการติดตั้ง: ไม่พบแฟ้ม" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะแปลง Office 2003 รุ่นทดลองใช้งานโปรแกรม Office 2003 รุ่นผลิตภัณฑ์รุ่นสมบูรณ์
875556 คุณได้รับข้อความข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาดในการติดตั้ง: ไม่พบแฟ้ม" หรือ "ข้อผิดพลาด 0x51F" เมื่อคุณพยายามปรับปรุงโปรแกรม Office 2003 จากเว็บไซต์ Office Update หรือศูนย์ดาวน์โหลดของ Office

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาในบทความนี้ คุณต้องมีแผ่นซีดีที่คุณใช้เพื่อติดตั้งโปรแกรม Office หรือคุณต้องทราบตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายที่คุณติดตั้งโปรแกรม Office ตัวอย่างเช่น คุณต้องได้ หรือรู้จักอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • ซีดีที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์แพคเกจการติดตั้ง
 • การซ่อมแซมแผ่นซีดีที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

  หมายเหตุ อาร์กิวเมนต์นี้ใช้ได้เฉพาะกับการติดตั้งโดย OEM คอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง ด้วยซอฟต์แวร์มีซีดีการซ่อมแซม
 • ตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายในที่ทำงานของคุณจากที่คุณติดตั้งซอฟต์แวร์ ถ้าคุณไม่แน่ใจซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตั้งหรือวิธีการเข้าถึงได้ คุณต้องติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายหรือโต๊ะทำงานของ'วิธีใช้'ของคุณสำหรับความช่วยเหลือ

อาการ

เมื่อคุณพยายามเริ่มโปรแกรม Microsoft Office 2003 เช่น Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Excel 2003 หรือ Microsoft Office PowerPoint 2003 เป็นครั้งแรก คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดในการติดตั้ง: ไม่พบแฟ้ม
แฟ้มการติดตั้ง file_name.ไม่พบ CAB

แหล่งการติดตั้งต้นฉบับที่ต้องการ:

ถ้าคุณได้ติดตั้งชื่อโปรแกรมจากซีดี ใส่ซีดี ถ้าคุณติดตั้งโปรแกรมชื่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคุณ ค้นหาตำแหน่งของแหล่งการติดตั้งบนเครือข่าย หลังจากที่คุณระบุตำแหน่งของแหล่งการติดตั้ง คลิกตกลง
หมายเหตุชื่อแฟ้มโดยทั่วไปจะคล้ายคลึงกับ SKUxxx.cab ที่ xxx สอดคล้องกับสอง สาม และสี่อักขระของรหัสผลิตภัณฑ์โปรดดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" สำหรับรายการของ SKU แตกต่างกันxxxชื่อของแฟ้ม.cab

การหลีกเลี่ยงปัญหา

สำหรับการแก้ไขปัญหาชั่วคราว เลือกค่าใดค่าหนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้งโปรแกรม Office 2003:
 • ถ้าคุณติดตั้งโปรแกรม Office 2003 จากซีดี

  ใส่ซีโปรแกรม Office 2003 ต้นฉบับที่คุณใช้ในการติดตั้ง Office 2003 และจากนั้น ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 • ถ้าคุณติดตั้งโปรแกรม Office 2003 จากโฟลเดอร์บนเครือข่าย

  คลิกเรียกดูค้นหาตำแหน่งของโฟลเดอร์การติดตั้งโปรแกรม Office 2003 บนเครือข่าย และจากนั้น ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
การแก้ปัญหานี้ควรทำงานจนกว่าถึงครั้งต่อไปที่คุณปรับปรุงโปรแกรม Office 2003 จากการปรับปรุงเว็บไซต์ Office เมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุงสำหรับโปรแกรม Office 2003 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้อีกครั้ง เมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างถาวร ดูส่วน "การแก้ไข"

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้อย่างถาวร คุณต้องซ่อมแซมการติดตั้ง Office 2003 การแก้ปัญหานี้มีไว้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง หากคุณไม่สะดวกในการแก้ไขปัญหาขั้นสูง คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/

ซ่อมแซมการติดตั้ง Office 2003

เมื่อต้องการซ่อมแซมการติดตั้ง Office 2003 ใช้เครื่องมือแหล่งการติดตั้งท้องถิ่น คุณสามารถดาวน์โหลดเครื่องมือแหล่งการติดตั้งท้องถิ่นจากต่อไปนี้ Microsoft Office 2003 ทรัพยากร Kit เว็บไซต์:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=10FA7AA3-695B-42C3-9045-B812BA0FED3E&displaylang=en
หลังจากที่คุณได้ดาวน์โหลดเครื่องมือ คลิกสองครั้งที่แฟ้มโปรแกรมLISTool.exeบนฮาร์ดดิสก์ของคุณเพื่อเริ่มต้นโปรแกรมติดตั้ง ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินให้เสร็จ

เครื่องมือแหล่งการติดตั้งท้องถิ่นเป็นตัวช่วยสร้างที่ช่วยให้จัดการของข้อมูลภายในเครื่องผู้ใช้ (LIS) บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Office 2003 LIS คือ กลุ่มของแฟ้มการติดตั้งที่โปรแกรมติดตั้งคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณติดตั้ง Office 2003 จากแผ่นซีดี หรือ จากการบีบอัดซีดีอิมเมบนเครือข่าย เครื่องมือ LIS ช่วยให้คุณเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งาน LIS และเมื่อต้อง การย้ายโฟลเดอร์ MSOCache กับไดรฟ์ข้อมูลใหม่

หมายเหตุ ถ้าวิธีการเหล่านี้ไม่สามารถใช้งาน แฟ้มต่าง ๆ ในโฟลเดอร์รหัส \MSOCache\All Users\download อาจไม่ตรงกับแฟ้มบนซีดีที่คุณให้ไว้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ซีดีที่คุณใส่ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่มีการร้องขอ ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ที่ถูกติดตั้งในคอมพิวเตอร์แล้วอาจมี Microsoft Office Professional Edition 2003 อย่างไรก็ตาม ซีดีอาจประกอบด้วยแฟ้มสำหรับ Microsoft Office Professional 2003 Edition องค์กร ถ้าเป็นกรณีนี้ เอาผลิตภัณฑ์ Microsoft Office และติดตั้งผลิตภัณฑ์อีกครั้งจากซีดีพร้อมใช้งาน

หากยังไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณ ดูส่วน "ขั้นตอนถัดไป"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับท้องถิ่นติดตั้งแหล่งที่มา (Msocache), คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
825933 แหล่งการติดตั้งท้องถิ่น (Msocache)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสผลิตภัณฑ์ใน Office 2003 การกำหนดหมายเลข คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
832672 คำอธิบายแบบแผนลำดับเลขสำหรับผลิตภัณฑ์ guid ของรหัสใน Office 2003
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการรุ่นของ SKUxxxชื่อแฟ้ม.cab ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ Office 2003
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ผลิตภัณฑ์แฟ้ม
Access 2003SKU015CAB
Office Basic 2003SKU113CAB
FrontPage 2003 (ขายปลีก)SKU017CAB
FrontPage 2003 (รุ่นทดลองใช้)SKU117CAB
OneNote 2003 (ขายปลีก)SKU0A1CAB
OneNote 2003 (รุ่นทดลองใช้)SKU1A1CAB
Outlook 2003SKU01ACAB
Outlook 2003 มาตรฐานSKU0E0CAB
OWC10SKU026CAB
OWC11SKU0A4CAB
PowerPoint 2003SKU018CAB
Office Professional Enterprise Edition 2003SKU011CAB
Office Professional 2003 (จำหน่ายปลีก)SKU111CAB
ผู้เชี่ยวชาญของ office 2003 ด้วย InfoPath (ขายปลีก)SKU1E3CAB
Publisher 2003 (ขายปลีก)SKU019CAB
Publisher 2003 (รุ่นทดลองใช้)SKU119CAB
รุ่นองค์กรมาตรฐานของ office 2003SKU012CAB
Office 2003 มาตรฐาน (ขายปลีก)SKU112CAB
รุ่นองค์กรธุรกิจขนาดเล็กของ office 2003SKU0CACAB
Office Small Business Edition 2003 (ขายปลีก)SKU1CACAB
Word 2003SKU01BCAB
InfoPath 2003 (ขายปลีก)SKU044CAB
InfoPath 2003 (รุ่นทดลองใช้)SKU144CAB
Excel 2003SKU016CAB

ขั้นตอนถัดไป

ถ้าวิธีการเหล่านี้ไม่ ได้รับการแก้ไขปัญหาของคุณ คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่คุณรู้จัก หรือคุณอาจต้องติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ ISP บริการหรือเครือข่ายสำหรับความช่วยเหลือ นอกจากนี้คุณสามารถใช้ลูกค้าสนับสนุนบริการเว็บไซต์ของ Microsoft เพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาอื่น ๆ กับปัญหาของคุณ บริการบางอย่างที่ลูกค้าสนับสนุนบริการเว็บไซต์ของ Microsoft ให้มีดังนี้: ถ้าคุณยังมีปัญหาหลัง จากที่คุณใช้เว็บไซต์ของ Microsoft เหล่านี้ หรือ ถ้าคุณไม่พบวิธีแก้ไขปัญหาในการสนับสนุนบริการเว็บไซต์ของ Microsoft คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้เพื่อติดต่อฝ่ายสนับสนุน
http://support.microsoft.com/contactus/

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 896866 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มีนาคม 2557 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
Keywords: 
kbresolve kbsetup kberrmsg kbtshoot kbprb kbmt KB896866 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:896866

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com