לאחר התקנת עדכון האבטחה 896358, תוכן מסוים מוצג במסגרת שמכילה את פקד ActiveX של HTML Help במקום במסגרת נפרדת

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 896905 - View products that this article applies to.
חשוב מאמר זה מכיל מידע על שינויים במערכת הרישום. לפני שאתה משנה את מערכת הרישום, הקפד לגבות אותה וודא כי ידוע לך כיצד לשחזר אותה במקרה של בעיה. למידע על אופן הגיבוי, השחזור והעריכה של מערכת הרישום, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור מערכת הרישום של Microsoft Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

לאחר התקנת עדכון האבטחה 896358 (MS05-026) של מיקרוסופט, ייתכן שיישומי אינטרנט המשתמשים בפקד ActiveX של HTML Help ?(HHCTRL) כדי לאפשר ניווט בין מסגרות לא יפעלו כראוי. התוכן שאמור להיות מוצג במסגרת נפרדת עשוי להיות מוצג באותה מסגרת המכילה את פקד ActiveX של HTML Help.

הערה בעיה זו רלוונטית רק מערכת הרישום שונתה כך שכתובות URL או אזורי אבטחה של Microsoft Internet Explorer מורשים לארח פקד ActiveX של HTML. אחרת, ה-HHCTRL מושבת בעקבות עדכון אבטחה 890175 (MS05-001).

הערה מאמר זה מכיל מידע משלים למאמרי Microsoft Knowledge Base שלהלן:
890175 MS05-001: פגיעות ב-HTML Help עלולה לאפשר ביצוע קוד (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
892675 אתרי אינטרנט ותכונות HTML Help מסוימים עשויים שלא לפעול לאחר התקנת עדכון אבטחה 896358 או עדכון אבטחה 890175
896358 MS05-026: פגיעות ב-HTML Help עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק

סיבה

עדכון אבטחה מספר 896358 משבית את יכולת הניווט בין מסגרות כיוון שזו תכונה העלולה לגרום לפגיעות באבטחה. יכולת מוגבלת זו היא תוצאה צפויה ומכוונת של התקנת עדכון האבטחה. בהתאם לכתובות ה-URL ולאזורי האבטחה של Internet Explorer אשר להם אפשרת להשתמש ב-HHCTRL, ייתכן כי תרצה להפעיל תכונה זו מחדש.

פתרון הבעיה

אזהרה התופעות הנובעות מבעיה זו הם תוצאה צפויה ומכוונת של התקנת עדכון האבטחה. שיטה זו לעקיפת הבעיה עלולה להפוך את המחשב לפגיע יותר לאיומים שבהם מטפל עדכון אבטחה 896358. הדרך הבטוחה ביותר היא שלא להשתמש בשיטה זו לעקיפת הבעיה.

אזהרה אם תשנה את הרישום בצורה שגויה, באמצעות שימוש ב'עורך הרישום' או בשיטה אחרת, עלולות להתעורר בעיות קשות. ייתכן כי בעיות אלה יחייבו אותך להתקין מחדש את מערכת ההפעלה. מיקרוסופט אינה ערבה לכך שבעיות אלה ניתנות לפתרון. שינוי מערכת הרישום נעשה באחריותך הבלעדית.

משתמשים ביתיים ולקוחות לא ארגוניים

כדי להפעיל מחדש ניווט בין מסגרות, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit, ואחר מכן לחץ על אישור.
 2. אתר את מפתח המשנה הבא של מערכת הרישום ולחץ עליו לחיצה ימנית:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions
  הערה עליך ליצור את המפתח, אם אין הוא קיים כבר.
 3. הצבע על חדש, לחץ על ערך DWORD, הקלד EnableFrameNavigationInSafeMode כדי להעניק שם לערך הרישום, ולאחר מכן הקש על ENTER.
 4. לחץ לחיצה ימנית על EnableFrameNavigationInSafeMode, לחץ על שנה, הקלד 1 בתיבת נתוני ערך, ולאחר מכן לחץ על אישור.

לקוחות ארגוניים

כדי להשתמש במדיניות קבוצתית לשם הפעלה מחדש של ניווט בין מסגרות בתוך קבוצת מחשבים, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הדבק את הטקסט שלהלן לתוך עורך טקסט, כגון 'פנקס רשימות':
  REGEDIT4
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions] 
  "EnableFrameNavigationInSafeMode"=dword:00000001
 2. שמור את הקובץ בשם Hhctrl.reg.
 3. העתק את הטקסט שלהלן, ולאחר מכן הדבק אותו לתוך עורך טקסט, כגון 'פנקס הרשימות':
  REGEDIT.EXE /S  Hhctrl.reg
 4. שמור את הקובץ בשם Hhctrl.bat.

  הערה לפני פריסת קובץ האצווה, ודא כי הוא פועל כראוי על-ידי בדיקתו במחשב.
 5. ייבא את קובץ האצווה אל אובייקט המדיניות הקבוצתית (GPO). לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. העתק את הקובץ Hhctrl.bat ואת הקובץ Hhctrl.reg אל התיקייה שבמסלול: ?\\?DomainName \SysVol\DomainName\Policies\GUID של האובייקט הנבחר\Machine\Scripts\Startup.
  2. הפעל תוכנית snap-in בשם Active Directory Users and Computers. לשם כך, לחץ על התחל בבקר קבוצת המחשבים, לחץ על הפעלה, הקלד dsa.msc, ולאחר מכן לחץ על אישור.
  3. לחץ לחיצה ימנית על התחום, לחץ על Properties (מאפיינים), ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה Group Policy (מדיניות קבוצתית).
  4. לחץ על New (חדש), הקלד שם תיאורי עבור אובייקט המדיניות הקבוצתית החדש (GPO), ולאחר מכן הקש על ENTER. לדוגמה, לחץ על חדש, הקלד re-enable cross-frame navigation (או 'הפעלה מחדש של ניווט בין מסגרות'), ולאחר מכן הקש על ENTER.
  5. לחץ על Edit (ערוך) כדי לשנות את ה-GPO החדש שיצרת בשלב 5 (d).
  6. הרחב את Computer configuration (תצורת המחשב), הרחב את Windows Settings (הגדרות Windows), לחץ על Scripts(Startup/Shutdown)? קובצי Scripts (אתחול/כיבוי), לחץ על Startup (אתחול), ולאחר מכן לחץ על Add (הוסף).
  7. אתר את קובץ האצווה שיצרת בשלב 4 ולחץ עליו, ולאחר מכן לחץ על Add (הוסף).
  8. לחץ על OK (אישור), לחץ על Yes (כן), ולאחר מכן לחץ על OK פעמיים.

מידע נוסף

סקירה כללית ודוגמאות עבור מנהלי מערכות

לקבלת פרטים נוספים על עדכון אבטחה 896358, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
896358 MS05-026: פגיעות ב-HTML Help עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק

מדיניות קבוצתית

לקבלת מידע נוסף על מדיניות קבוצתית, בקר באתרי האינטרנט של מיקרוסופט בכתובות הבאות:

תמיכה טכנית עבור גירסאות מבוססות x64 של Microsoft Windows

מחשבים המפעילים גירסאות מבוססות x64 של Microsoft Windows, ייתכן שיהיה עליך להתאים את ההוראות בסעיף 'פתרון הבעיה', המסבירות כיצד לשנות את הרישום. לדוגמה, ייתכן שיהיה עליך לטפל בחלקים שונים של מערכת הרישום אם ברצונך כדי לשנות את הפונקציונליות של 32 ביט או של 64 ביט. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
896459 שינויים במערכת הרישום לגבי גירסאות מבוססות x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition
יצרן החומרה שלך מספק תמיכה ועזרה טכנית עבור גירסאות מבוססות x64 של Windows. יצרן החומרה שלך מספק תמיכה כיוון שגירסה מבוססת x64 של Windows נכללה בחומרה שברשותך. ייתכן כי יצרן החומרה שלך ביצע התאמה אישית של התקנת Windows באמצעות רכיבים ייחודיים. רכיבים ייחודיים עשויים לכלול מנהלי התקן ספציפיים או הגדרות אופציונליות להגדלת הביצועים של החומרה. אם תזדקק לעזרה טכנית עבור גירסה מבוססת x64 של Windows שברשותך, מיקרוסופט תספק לך סיוע בהיקף סביר. עם זאת, ייתכן שתיאלץ לפנות ישירות ליצרן שלך. היצרן הוא הגורם המוסמך ביותר לתמוך בתוכנה שהוא עצמו התקין בחומרה.

לקבלת מידע נוסף על המוצר Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, בקר באתר האינטרנט של מיקרוסופט בכתובת הבאה:
http://www.microsoft.com/israel/windowsxp/64bit/default.mspx
לקבלת מידע על גירסאות מבוססות x64 של המוצר Microsoft Windows Server 2003, בקר באתר האינטרנט של מיקרוסופט בכתובת הבאה:
http://www.microsoft.com/israel/windowsserver2003/64bit/x64/default.mspx

מאפיינים

Article ID: 896905 - Last Review: יום שלישי 28 פברואר 2006 - Revision: 4.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003
 • Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium)
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
מילות מפתח 
kbtshoot kbbug kbsecurity kbprb kbexpertiseadvanced KB896905

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com