หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 896358 เนื้อหาที่ควรถูกแสดงในเฟรมต่าง ๆ จะแสดงในเฟรมที่ประกอบด้วยตัวควบคุม ActiveX วิธีใช้ HTML

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 896905 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของ Microsoft 896358 (MS05-026), แอปพลิเคชันเว็บที่ใช้ตัวควบคุม ActiveX วิธีใช้ HTML (HHCTRL) เพื่อที่เปิดใช้งานการนำทางเฟรมหว่าง อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องได้ เนื้อหาที่ควรถูกแสดงในเฟรมต่าง ๆ อาจจะแสดงในเฟรมเดียวกันที่ประกอบด้วยตัวควบคุม ActiveX วิธีใช้ HTML

หมายเหตุ:ปัญหานี้จะเกี่ยวข้องเฉพาะเมื่อรีจิสทรีได้ถูกปรับเปลี่ยนโดย Microsoft Internet Explorer หรือ url ที่โซนความปลอดภัยที่ได้รับอนุญาตไปยังโฮสต์ HHCTRL มิฉะนั้น HHCTRL ถูกปิดใช้งาน โดยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 890175 (MS05-001)

หมายเหตุ:บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่อยู่เพิ่มเติมไปยังบทความฐานความรู้ของ Microsoft:
890175ms05-001: ช่องโหว่ในวิธีใช้ HTML อาจทำให้เรียกใช้โค้ด
892675บางเว็บไซต์และลักษณะการทำงานของวิธีใช้ HTML อาจไม่ทำงานหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 896358 หรือการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 890175
896358ms05-026: มีช่องโหว่ในวิธีใช้ HTML อาจทำให้โค้ดจากระยะไกล

สาเหตุ

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 896358 ปิดใช้งานการนำทางเฟรมซึ่งกันและกันได้เนื่องจากลักษณะการทำงานมีความเสี่ยงความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น ความสามารถจำกัดนี้มีลักษณะพิเศษที่คาดไว้ และเป้าหมายของการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ขึ้นอยู่กับ url และ Internet Explorer โซนความปลอดภัยที่คุณได้เปิดใช้งานการใช้การ HHCTRL คุณอาจต้องการเปิดใช้งานลักษณะการทำงานนี้

การแก้ไข

คำเตือนอาการของปัญหานี้มีลักษณะพิเศษที่คาดไว้ และเป้าหมายของการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย วิธีแก้ปัญหานี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์เสี่ยงต่อการคุกคามที่ให้ความปลอดภัยปรับปรุง 896358 อยู่ หลักสูตร safest จะไม่ให้ ใช้วิธีแก้ปัญหานี้

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

ลูกค้าและลูกค้าไม่อยู่ในระดับองค์กร

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการนำทางเฟรมหว่าง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกขวาที่คีย์ย่อยของรีจิสตรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions
  หมายเหตุ:คุณต้องสร้างคีย์ถ้าคีย์นี้ไม่มีอยู่
 3. ชี้ไปที่ใหม่คลิกค่า DWORDประเภท:EnableFrameNavigationInSafeModeเมื่อต้องการตั้งชื่อรายการรีจิสทรี และกด enter
 4. คลิกขวาEnableFrameNavigationInSafeModeคลิกปรับเปลี่ยนประเภท:1ในการข้อมูลค่า:กล่อง แล้วคลิกตกลง.

ลูกค้าองค์กร

เมื่อต้องการใช้ Group Policy เพื่อเปิดใช้งานการนำทางเฟรมหว่างข้ามโดเมน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. วางข้อความต่อไปนี้ลงในตัวแก้ไขข้อความ เช่น Notepad:
  REGEDIT4
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]
  "EnableFrameNavigationInSafeMode"=dword:00000001
 2. บันทึกแฟ้มเป็น Hhctrl.reg
 3. คัดลอกข้อความต่อไปนี้ และวางลงในตัวแก้ไขข้อความ เช่น Notepad:
  REGEDIT.EXE /S  Hhctrl.reg
 4. บันทึกแฟ้มเป็น Hhctrl.bat

  หมายเหตุ:ก่อนที่คุณปรับใช้แฟ้มแบตช์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะทำให้แฟ้มชุดงานอย่างถูกต้อง โดยการทดสอบแฟ้มบนคอมพิวเตอร์
 5. นำเข้าแฟ้มแบตช์ไว้ใน Group Policy object (GPO) โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คัดลอกแฟ้ม Hhctrl.bat และแฟ้ม Hhctrl.reg ไป \\DomainName\SysVol\DomainName\Policies\guid ของวัตถุนโยบายกลุ่มที่เลือก\Machine\Scripts\Startup โฟลเดอร์
  2. เริ่มการทำงานของผู้ใช้ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ และสแน็ปอินคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานในตัวควบคุมโดเมน คลิกเรียกใช้ประเภท:dsa.mscแล้ว คลิกตกลง.
  3. คลิกขวาที่โดเมน คลิกคุณสมบัติแล้ว คลิกการนโยบายกลุ่มแท็บ
  4. คลิกใหม่พิมพ์ชื่อที่ช่วยอธิบายสำหรับการใหม่ Group Policy object (GPO), และกด enter ตัวอย่างเช่น คลิกใหม่ประเภท:การเปิดใช้งานการนำทางเฟรมซึ่งกันและกันแล้ว กด ENTER
  5. คลิกแก้ไขto modify the new GPO that you created in step 5d.
  6. ขยายComputer configurationขยายการตั้งค่า windowsคลิกScripts(Startup/Shutdown)คลิกเริ่มต้นแล้ว คลิกadd.
  7. Locate and then click the batch file that you created in step 4, and then clickadd.
  8. คลิกตกลงคลิกใช่แล้ว คลิกตกลงสองครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

Overview and examples for system administrators

For more information about security update 896358, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
896358MS05-026: Vulnerability in HTML Help could allow remote code execution

นโยบายกลุ่ม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 'นโยบายกลุ่ม' โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับ x 64-รุ่นที่ใช้ Microsoft Windows

บนคอมพิวเตอร์ที่รัน x 64-รุ่นที่ใช้ Microsoft Windows คุณอาจต้องปรับเปลี่ยนคำแนะนำในส่วน "การแก้ปัญหา" เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการปรับเปลี่ยนส่วนที่แตกต่างกันของรีจิสทรี ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการปรับเปลี่ยนแบบ 32 บิตหรือ 64 บิตฟังก์ชันสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
896459Registry changes in x64-based versions of Windows Server 2003 and Windows XP Professional x64 Edition
ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและการขอความช่วยเหลือสำหรับ x 64-รุ่นที่ใช้ Windows บริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้การสนับสนุนเนื่องจากได้ให้ Windows รุ่น x64 มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์ของคุณ บริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณอาจปรับแต่งการติดตั้ง Windows ด้วยองค์ประกอบเฉพาะ คอมโพเนนต์เฉพาะอาจรวมถึงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เฉพาะหรืออาจรวมถึงการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ Microsoft จะให้การช่วยเหลือที่สมเหตุผลหากคุณต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิคกับ Windows รุ่น x64 อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์โดยตรง บริษัทผู้ผลิตของคุณคือผู้ที่มีความสามารถในการให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนฮาร์ดแวร์

สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/editions.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 896905 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 ตุลาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
kbsecurity kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbbug kbmt KB896905 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:896905

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com