คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหากคุณพยายามเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง Windows รุ่น 32 บิตในขณะที่คุณกำลังเรียกใช้ Windows x64 Edition โดยใช้ระบบปฏิบัติการ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 897008 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

If you try to run Winnt32.exe from a 32-bit Microsoft Windows operating system installation CD while you are running a Microsoft Windows x64 Edition-based operating system, you receive the following error message:
Setup cannot continue because the version of Windows on your computer is newer than the version on the CD.

Warning: If you decide to delete the newer version of Windows that is currently installed on your computer, the files and settings cannot be recovered.
ถ้าคุณคลิกรายละเอียดคุณได้รับข้อความต่อไปนี้::
Issue Description:

To install the version on the CD, restart your computer, boot from this CD, and follow the instructions for a new installation.

Warning: The default setup options will replace your existing version of Windows with this version. If you wish to keep both versions you must select a new destination folder for this version of Windows. If you decide to delete the newer version of Windows that is currently installed on your computer, the files and settings cannot be recovered.

สาเหตุ

This issue occurs if you run the Winnt32.exe file from earlier versions of Windows operating systems. Earlier versions of Windows operating systems include Microsoft Windows Server 2003. However, this issue does not occur if you use Winnt32.exe from the slipstreamed version of Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1). The Windows Server 2003 SP1 32-bit Setup program lets you install the Windows Server 2003 SP1 versions of the operating system.

การแก้ไข

To resolve this issue and install the 32-bit Windows operating system, start the computer from the 32-bit Windows installation CD to start the Setup program.

For more information about dual boot configurations, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
896455Programs do not start or become unstable after you install a Windows x64 Editions operating system on the same partition as a 32-bit Windows operating system
For more information about set up and installation considerations for Windows x64 Edition-based computers, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
896334Setup and installation considerations for Windows x64 Editions based computers

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับรุ่น Windows x64

ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและการขอความช่วยเหลือสำหรับรุ่น Microsoft Windows x64 ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้บริการสนับสนุนเนื่องจาก Windows x64 edition รวมอยู่ในฮาร์ดแวร์ของคุณ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณอาจได้มีการกำหนดการติดตั้ง Windows x64 edition โดยใช้คอมโพเนนต์เฉพาะ คอมโพเนนต์เฉพาะอาจรวมถึงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เฉพาะหรืออาจรวมถึงการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ Microsoft จะให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมหากคุณต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิคสำหรับ Windows x64 edition อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์โดยตรง บริษัทผู้ผลิตของคุณคือผู้ที่มีความสามารถในการให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนฮาร์ดแวร์

สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows Server 2003 x รุ่น 64 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/editions.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 897008 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
kbtshoot kberrmsg kbsetup kbinterop kbmt KB897008 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:897008

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com