การวินิจฉัย ใน SP4 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL และรุ่นที่ใหม่กว่าช่วยตรวจจับ stalled และ stuck ดำเนินการ I/O

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 897284 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

การจัดการระบบฐานข้อมูล (DBMS), เช่น SQL Server อาศัย timeliness ของแฟ้มการป้อนข้อมูลและเอาพุต (I/O) การดำเนินการ หนึ่งสินค้าต่อไปนี้อาจสร้าง stuck หรือ stalled I/O ปัญหาได้ ปัญหาเหล่านี้สามารถทำให้การ affect adverse การตอบสนองของ SQL Server และประสิทธิภาพการทำงาน: อย่างรวดเร็ว
 • ฮาร์ดแวร์ที่ชำรุด
 • ฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้กำหนดค่าอย่างถูกต้อง
 • การตั้งค่าเฟิร์มแวร์
 • กรองโปรแกรมควบคุม
 • บีบอัด
 • บัก
 • เงื่อนไขอื่น ๆ ในเส้นทางของ I/O
ปัญหา I/O เหล่านี้อาจทำให้เกิดลักษณะการทำงานต่อไปนี้เกิดขึ้น:
 • บล็อก
 • latch contention และ time-outs
 • เวลาการตอบสนองช้า
 • ยืดของขอบเขตของทรัพยากร
SQL Server เริ่มต้นใน Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4 (SP4), รวมตรรกะที่ช่วยตรวจจับ stalled และเงื่อนไขสำหรับการอ่าน I/O ของฐานข้อมูล และเขียน และบันทึกแฟ้ม I/O อ่าน และเขียนข้อมูลติด กัน เมื่อการดำเนินการ I/O ถูกค้างอยู่ 15 วินาที หรืออีกต่อไป SQL Server ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. Detects that the operation has been pending.
 2. Writes an informational message to the SQL Server error log. The text of the message is similar to the following:

  2004-11-11 00:21:25.26 spid1 SQL Server has encountered 192 occurrence(s) of IO requests taking longer than 15 seconds to complete on file [E:\SEDATA\stressdb5.ndf] in database [stressdb] (7). The OS file handle is 0x00000000000074D4. The offset of the latest long IO is: 0x00000000022000”.

Informational message explanation

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Message textคำอธิบาย:
ตัวเลขoccurrence(s)The number of I/O requests that did not complete the read or the write operation in less than 15 seconds.
ข้อมูลแฟ้มThe complete file name, the database name, and the database identification (DBID) number.
HandleThe operating system handle of the file. You can use the operating system handle with debuggers or with other utilities to help track I/O request packet (IRP) requests.
ออฟเซตThe offset of the last stuck I/O operation or the last stalled I/O operation. You can use the offset with debuggers or with other utilities to help track IRP requests.

หมายเหตุ:When the informational message is written to the SQL Server error log, the I/O operation may no longer be stuck or stalled.
This informational message indicates that the current load may be experiencing one of the following conditions:
 • The workload is exceeding the I/O path capabilities.
 • The workload is exceeding the current system capabilities.
 • The I/O path has malfunctioning software; perhaps a firmware or a driver issue.
 • The I/O path has malfunctioning hardware components.
For more information about SQL Server 2000 I/O patterns, visit the following Microsoft Web site:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc966500.aspx

ข้อมูลเพิ่มเติม

Stuck I/O and Stalled I/O

Stuck I/O

Stuck I/O is defined as an I/O request that does not complete. Frequently, stuck I/O is a stuck IRP. To resolve a stuck I/O condition, you typically must restart the computer or perform a similar action. A stuck I/O condition typically indicates one of the following:
 • Faulty hardware.
 • A bug in an I/O path component.

Stalled I/O

Stalled I/O is defined as an I/O request that does complete. However, the I/O operation takes excessive time to complete. Stalled I/O behavior typically occurs because of one of the following reasons:
 • The hardware configuration.
 • The firmware settings.
 • A filter driver issue that requires assistance from the hardware or the software vendor to trace and to resolve.

SQL Server stalled I/O and stuck I/O recording and reporting

Microsoft SQL Server Support handles many cases each year that involve stuck or stalled I/O problems. As outlined later, these I/O problems appear in different ways. I/O problems are some of the most difficult problems to diagnose and to debug. I/O problems require significant time and resources for debugging from Microsoft and from the customer. The reporting features that have been added to SQL Server 2000 SP4 and in later versions significantly reduce the time that is required to identify an I/O problem.

The reporting and the recording of I/O requests are designed on a per file basis. The detection and the reporting of stalled and stuck I/O requests are two separate actions.

การบันทึก

There are two locations in SQL Server where record action take place. The first location in which recording occurs, is where the I/O operation actually completes. If an I/O request takes more than 15 seconds to complete, a record operation occurs. The second location in which recording occurs, is when the lazy writer runs. When the lazy writer runs, the lazy writer checks all the pending data and all the pending log file I/O requests. If the 15-second threshold has been exceeded, a record operation occurs.

การรายงาน

Reporting occurs in intervals that are 5 minutes, or more, apart. Reporting occurs when the next I/O request is made on the file. If a record action has occurred and 5 minutes or more have passed since the last report occurred, the informational message that is mentioned in the "Summary" section is written to the SQL Server error log.

The 15-second threshold is not adjustable. However, you can disable stalled and stuck I/O detection by using trace flag 830 but we do not recommend that you do this.

To disable detection when SQL Server starts, use the -T830 startup parameter. Using the -T830 startup parameter will disable detection every time SQL Server is started. To disable detection for an instance of SQL Server that is currently running, use the following statement:

dbcc traceoff(830, -1)

This setting is only effective for the life of the SQL Server process.

หมายเหตุ:An I/O request that becomes stalled or stuck is only reported one time. If the message reports that 10 I/O requests are stalled, those 10 reports will not occur again. If the next message reports that 15 I/O requests are stalled, that means that 15 new I/O requests have become stalled.

Tracking the I/O request packet (IRP)

SQL Server uses the standard Microsoft Windows API calls to read and to write data. For example, SQL Server uses the following functions:
 • WriteFile
 • readfile
 • WriteFileScatter
 • ReadFileGather
The read or the write request is handled by Windows as an I/O request packet (IRP). To determine the state of the IRP, use both of the following:
 • Microsoft Platform Support assistance.
 • The kernel debugger.
For more information about IRP and IRP tracing, visit the following Microsoft Web site and search for the keyword "IRP":
http://support.microsoft.com
หมายเหตุ:Kernel debugging can be an invasive process because kernel debugging can require you to stop the system to complete the debugging actions. We recommend that you see if there are any updates available for the following items:
 • The BIOS
 • The firmware
 • Any other I/O path components
Contact your hardware vendors before you perform additional debugging actions. The debug session will likely involve a third-party driver, firmware, or a filter driver component.

System performance and query plan actions

Overall system performance can play a key role in I/O processing. You should take the general health of the system into consideration when you are investigating reports of stalled or stuck I/O operations. Excessive loads can cause the overall system to be slow. This includes I/O processing. The behavior of the system at the time the problem occurs can be a key factor in determining the root cause of the problem. For example, if CPU usage becomes high or if CPU usage remains high when the problem occurs, this behavior may indicate that a process on the system is using so much CPU that other processes are being adversely affected.

Performance counters

To monitor I/O performance, examine the following performance counters for specific I/O path information:
 • Average Disk Sec/Transfer
 • Average Disk Queue Length
 • Current Disk Queue Length
For example, the Average Disk Sec/Transfer time on a computer that is running SQL Server is typically less than 15 milliseconds. If the Average Disk Sec/Transfer value climbs, this indicates that the I/O subsystem is not optimally keeping up with the I/O demand.

ระวังกับเคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพการทำงานที่ได้เนื่องจาก SQL Server ใช้ประโยชน์จากความสามารถของ I/O แบบอะซิงโครนัสที่ดันความยาวคิวดิสก์ heavily เต็ม ดังนั้น ความยาวดิสก์คิวยาวเพียงอย่างเดียวที่ไม่ระบุปัญหา

ในการตรวจสอบระบบของ Windows คุณสามารถตรวจสอบตัวนับที่ "ดิสก์ทางกายภาพ: ดิสก์ไบต์/วินาที"สำหรับแต่ละดิสก์ที่ได้รับผลกระทบและเปรียบเทียบอัตราของกิจกรรมจากตัวนับที่"ดำเนินการ: IO ข้อมูลไบต์/วินาที"และ “ ประมวลผล: IO ไบต์/วินาทีเพิ่ม ” สำหรับแต่ละขั้นตอนในการระบุว่าชุดเฉพาะของกระบวนการที่จะสร้าง I/O มากเกินไปร้องขอได้ ไม่มี I/O อื่น ๆ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตัวนับที่พร้อมใช้งานในกระบวนการวัตถุที่ reveals ข้อมูล granular มากขึ้น ถ้าคุณตรวจสอบว่า อินสแตนซ์ SQL Server ที่รับผิดชอบสำหรับการโหลด IO มากเกินไปบนเซิร์ฟเวอร์ ตรวจดูส่วนถัดไปบน “ดัชนีและ Parallelism ” สำหรับการรายละเอียดสนทนาในการตรวจหา และการคลี่คลาย I/O bottlenecks ตรวจดูส่วน “ I/O Bottlenecks ” ใน MSDN whitepaperการแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงานใน SQL Server 2008หรือการแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงานใน SQL Server 2005.

ดัชนีและ parallelism

บ่อยครั้ง bursts ของ I/O เกิดขึ้นเนื่องจากดัชนีขาดหายไป ลักษณะการทำงานนี้สามารถดันพาธ I/O heavily รหัสผ่านด้วยการทำดัชนีการเปิดตัวช่วยสร้าง (ITW) อาจช่วยแก้ไข I/O ไวต่อแรงกดบนระบบ ถ้าแบบสอบถามได้ประโยชน์จากดัชนีแทนจากการสแกนตาราง หรืออาจแม้แต่ใช้เรียงลำดับหรือแฮ ระบบสามารถได้รับข้อดีดังต่อไปนี้:
 • การลดขนาดของ I/O กายภาพเพื่อทำการดำเนินการโดยตรง equates ประโยชน์ประสิทธิภาพสำหรับการสอบถาม
 • Fewer pages in the data cache have to be turned over. Therefore, those pages that are in the data cache remain relevant to active queries.
 • Sorts and hashes are used because an index may be missing or because statistics are out of date. You may reducetempdbuse and contention by adding one or more indexes.
 • A reduction of resources, a reduction of parallel operations, or both. Because SQL Server does not guarantee parallel query execution, and because the load on the system is considered, it is best to optimize all queries for serial execution. To optimize a query, open Query Analyzer and set thesp_configure valueของระดับสูงสุดของ parallelismoption to 1. If all the queries are tuned to run promptly as a serial operation, parallel execution is often just a better result. However, many times parallel execution is selected because the amount of data is just large. For a missing index, a large sort may have to occur. Multiple workers that are performing the sort operation will create a quicker response. However, this action can dramatically increase the pressure on the system. Large read requests from many workers can cause an I/O burst together with increased CPU usage from multiple workers. Many times a query can be tuned to run faster and to use fewer resources if an index is added or if another tuning action occurs.

Practical examples from Microsoft SQL Server Support

The following examples have been handled by Microsoft SQL Server Support and Platforms Escalation Support. These examples are intended to provide a frame of reference and help set your expectations about stalled and stuck I/O situations and about how a system may be affected or may respond. There is no specific hardware or set of drivers that pose any specific risk or increased risk over another. All systems are the same in this respect.

Example 1: A log write that is stuck for 45 seconds

A SQL Server log file write attempt periodically became stuck for approximately 45 seconds. The log write was not finishing in a timely manner. This behavior created a blocking condition that led to 30-second client time-outs.

The application submitted a commit to SQL Server and the commit became stuck as a log write pending. This behavior caused the query to continue holding locks and to block incoming requests from other clients. Then, other clients started to time out. This compounded the problem because the application was not designed to roll back open transactions when a query time out occurred. This created hundreds of open transactions that were holding locks. Therefore, a severe blocking situation occurred.

For more information about transaction handling and blocking, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
224453การศึกษา และการแก้ไขปัญหาการบล็อคของ 2000 หรือ SQL Server 7.0
The application serviced a Web site using connection pooling. As more connections became blocked, the Web site created more connections. These connections became blocked and the cycle continued.

After approximately 45 seconds, the log write completed. However, by this time, hundreds of connections were backed up. The blocking problems resulted in several minutes of recovery time for SQL Server and for the application. When combined with the application problems, the stalled I/O condition had a very negative affect on the system.
การแก้ไข
The problem was tracked to a stuck I/O request in a Host Bus Adapter (HBA) driver. The computer had multiple HBA cards with failover support. When one HBA was behind or was not communicating with the Storage Area Network (SAN), the "retry before failover" time-out value was configured to 45 seconds. When the time-out was exceeded, the I/O request was routed to the second HBA. The second HBA handled the request and quickly finished. To help prevent such stall conditions, the hardware manufacturer recommended a "retry before failover" setting of 5 seconds.

Example 2: Filter driver intervention

Many antivirus software programs and backup products use I/O filter drivers. These I/O filter drivers become part of the I/O request stack, and they have access to the IRP request. Microsoft Product Support Services has seen various issues from bugs that create stuck I/O conditions or stalled I/O conditions in a filter driver implementation.

One such condition was a filter driver for backup processing that allowed a backup of the files that were open when the backup occurred. The system administrator had included the SQL Server data file directory in the file backup selections. When the backup occurred, the backup tried to gather the correct image of the file at the time the backup started. Doing this delayed I/O requests. The I/O requests were allowed to only complete one at a time as they were handled by the software.

When the backup started, SQL Server performance dropped dramatically because the I/Os of SQL Server were forced to complete one at a time. To compound the issue, the "one at a time" logic was such that the I/O operation could not be performed asynchronously. Therefore, when SQL Server expected to post an I/O request and to continue, the worker was stuck in the read or the write call until the I/O request finished. Processing tasks such as a SQL Server read ahead were effectively disabled by the actions of the filter driver. Additionally, another bug in the filter driver left the "one at a time" actions in process, even when the backup was finished. The only way to restore SQL Server performance was to close and then reopen the database, or to restart SQL Server so that the file handle was released and reacquired without the filter driver interaction.
การแก้ไข
To resolve this problem, the SQL Server data files were removed from the file backup process. The software manufacture also corrected the problem that left the file in "one at a time" mode.

Example 3: Hidden errors

Many higher end systems have multichannel I/O paths to handle load balancing or similar activities. Microsoft Product Support has found problems with the load balancing software where an I/O request fails but the software does not handle the error condition correctly. The software can attempt infinite retries. The I/O operation becomes stuck and SQL Server cannot finish the specified action. Much like the log write condition that was described earlier, many poor system behaviors can occur after such a condition wedges the system.
การแก้ไข
To resolve this problem, restarting SQL Server is often required. However, sometimes you must restart the operating system to restore processing. We also recommend that you obtain a software update from the I/O vendor.

ตัวอย่างที่ 4: จัดเก็บระยะไกล Mirroring และ Raid ไดรฟ์

ระบบจำนวนมากใช้มิเรอร์ หรือทำตามขั้นตอนที่เหมือนกันเพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูล บางส่วนของระบบที่ใช้มิเรอร์คือซอฟต์แวร์ที่ใช้ และบางส่วนมีฮาร์ดแวร์ที่ใช้ สถานการณ์ที่โดยปกติ uncovered โดยบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สำหรับระบบเหล่านี้มีเวลาแฝงที่เพิ่มขึ้น

การเพิ่มเวลา I/O โดยรวมที่เกิดขึ้นเมื่อ I/O ต้องดำเนินการมิเรอร์ก่อน I/O จะถือเป็นเสร็จสมบูรณ์ สำหรับการติดตั้งสำหรับมิเรอร์ระยะไกล การลองใหม่หลายครั้งของเครือข่ายสามารถกลายเป็นเกี่ยวกับงาน เมื่อเกิดความล้มเหลวของไดรฟ์ และระบบ raid คือ rebuilding ลวดลายของ I/O สามารถถูกขัดจังหวะกระบวนเช่นกัน
การแก้ไข
ตั้งค่าคอนฟิกที่เข้มงวดจำเป็นต้องใช้เพื่อลดเวลาแฝงที่มิเรอร์ หรือการดำเนินการ rebuild raid

ตัวอย่างที่ 5: การรวม

Microsoft ไม่สนับสนุน Microsoft SQL Server 7.0 หรือไฟล์ข้อมูล Microsoft SQL Server 2000 และไฟล์บันทึกที่อยู่บนไดรฟ์ที่ถูกบีบอัด การบีบอัด ntfs ไม่ปลอดภัยสำหรับ SQL Server ได้เนื่องจากการบีบอัด NTFS แบ่งโพรโทคอลเขียนห่างล็อก (WAL) การบีบอัด ntfs ยังต้องการประมวลผลเพิ่มขึ้นสำหรับแต่ละการดำเนินการ I/O บีบอัดสร้าง "ที" เหมือนกับลักษณะการทำงานที่ทำให้เกิดปัญหาประสิทธิภาพการทำงานที่รุนแรงที่เกิดขึ้น
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ uncompress ข้อมูลและแฟ้มบันทึก

จุดข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลชนิดการรอที่ให้ไว้ในนั้นsysprocessesตารางระบบอาจเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ I/O bottlenecks บัฟเฟอร์ของ I/O latch รอชนิดและ writelog waits มีตัวบ่งชี้ที่คีย์การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานเส้นทางของ I/O

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดการรอ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822101คำอธิบายของคอลัมน์ในตาราง master.dbo.sysprocesses ใน SQL Server 2000 และ SQL Server 2005 waittype และ lastwaittype

ข้อมูลอ้างอิง

231619วิธีการใช้ยูทิลิตี SQLIOStress stress ระบบย่อยของดิสก์เช่น SQL Server
826433วิเคราะห์ SQL Server เพิ่มเติมที่เพิ่มเข้าไปในการตรวจหาปัญหา I/O ถูกรายงาน
230785การทำบันทึกของ sql Server 7.0, SQL Server 2000 และ SQL Server 2005 และ algorithms การเก็บข้อมูลขยายความน่าเชื่อถือของข้อมูล
SQL Server ต้องใช้ระบบเพื่อสนับสนุน ‘ มีการจัดส่งไปยังสื่อที่เสถียร ’ ตาม outlined ภายใต้โปรแกรมตรวจทาน Microsoft SQL Server Always-On เก็บโซลูชันแก้ไข FoFor more information about the input and output requirements for the SQL Server database engine, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
967576Microsoft SQL Server Database Engine Input/Output Requirements

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 897284 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
Keywords: 
kbinfo kbtshoot kbsqlserv2000sp4fea kbmt KB897284 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:897284

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com