Poprawka: Komunikat "Wejściowe odebrane dane" błąd podczas uruchamiania programów po stronie serwera COM + lub COM i COM + lub COM programów po stronie klienta na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem SP2

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 897662
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Po uruchomieniu programów po stronie serwera Microsoft COM + lub Microsoft Component Object Model (COM) i COM + lub COM programów po stronie klienta w systemie Windows XP Service Pack 2 (SP2)-opartych na komputerze, może pojawić się komunikat o błędzie z klienta, który jest podobny do następującego:
0x800706f7
Procedura wejścia odebrała złe dane.
Uwaga Ten problem występuje po zainstalowaniu dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ Flaga pola fFeature FADF_BSTR nie jest ustawiona poprawnie Element SafeArray Metoda na komputerze klienckim, nawet wtedy, gdy typem elementu tablicy jest ustawiony jako VT_BSTR.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Tylko do systemów, w których występuje ten problem, należy zastosować tę poprawkę. Ta poprawka może być dodatkowo testowana. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, jest sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Ta sekcja nie jest wyświetlany, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe technicznej będą pobierane dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których poprawka jest dostępna. Jeśli język nie jest widoczny, jest to, ponieważ poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP jest wymagany.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o pliku

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC). Podczas przeglądania informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć Strefa czasowa Karta w narzędziu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Date     Time  Version    Size   File name
  --------------------------------------------------------
  19-Apr-2005 09:02 5.1.2600.2657  65,024 Asycfilt.dll   
  19-Apr-2005 09:02 5.1.2600.2657 549,376 Oleaut32.dll   
  19-Apr-2005 09:02 5.1.2600.2657  83,456 Olepro32.dll   

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Dotyczy".

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących nazewnictwa pakietów poprawek kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
816915Nowy schemat nazewnictwa plików dla pakietów aktualizacji oprogramowania Microsoft Windows
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących standardowej terminologii używanej przez Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Właściwości

Numer ID artykułu: 897662 - Ostatnia weryfikacja: 24 czerwca 2011 - Weryfikacja: 2.0
Słowa kluczowe: 
kbautohotfix kbbug kbfix kbhotfixserver kbqfe kbmt KB897662 KbMtpl
Przetłumaczone maszynowo
WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.
Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:897662

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com