Opis pakietu poprawek programu Outlook 2003 wydanego po udostępnieniu dodatku Service Pack 1: 28 kwietnia 2005 r.

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 897708 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Firma Microsoft wydała pakietu poprawek Microsoft Office Outlook 2003 wydanego po udostępnieniu dodatku Service Pack 1 dla Microsoft Office Outlook 2003. W tym artykule opisano następujące informacje o pakiecie poprawek:
 • Problem ten pakiet poprawek
 • Wymagania wstępne dotyczące instalacji pakietu poprawek
 • Informacji na temat tego, czy użytkownik należy ponownie uruchomić komputer po zainstalowaniu pakietu poprawki
 • Informacji na temat tego, czy pakiet poprawek jest zastępowany przez inny pakiet poprawek
 • Informacje o czy należy wprowadzić jakiekolwiek zmiany w rejestrze, użyj jednej lub kilku poprawek w pakiecie
 • Pliki, które ten pakiet zawiera spis treści artykułu

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano problem z programu Outlook 2003 ustala się w pakiecie poprawek Microsoft Office Outlook 2003 wydanego po udostępnieniu dodatku Service Pack 1 jest z dnia 28 kwietnia 2005.

Problem ten pakiet poprawek

Ten pakiet poprawek rozwiązuje następujący problem, który dotychczas nie został udokumentowany w artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Ten pakiet poprawek aktualizacje programu Outlook 2003 plik Msmapi32.dll z 22 kwietnia 2005 r. Ponadto aktualizowane są pliki pomocnicze programu Outlook 2003.

Więcej informacji

Informacje dodatku Service pack

Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla pakietu Office 2003.

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek service pack dla pakietu Office 2003. Aby uzyskać więcej informacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
870924 Jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla pakietu Office 2003

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Tylko w systemach, w których występuje ten problem, należy zastosować tę poprawkę. Ta poprawka może być dodatkowo testowana. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca poczekanie na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, istnieje sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma w tej sekcji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykle z pomocy technicznej będą pobierane dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów z działem pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których poprawka jest dostępna. Jeśli język nie jest widoczny, jest to, ponieważ poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Poniższa lista zawiera wymagania wstępne dotyczące pakietu poprawek:
 • Zoptymalizowana wersja tej poprawki jest poprawka udostępniana dla pakietu Office 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Aby zainstalować poprawkę, musi mieć zainstalowany dodatek SP1 dla pakietu Office 2003.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat pakietu Office 2003 z dodatkiem SP1 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  842532Opis pakietu Office 2003 Z dodatkiem Service Pack 1
 • Pełna wersja tej poprawki jest również wersja administracyjna tej poprawki. Wersja tej poprawki można zainstalować na komputerze, na którym jest uruchomiony pakiet Office 2003 z dodatku SP1 dla pakietu Office 2003 lub na komputerze z programem Office 2003 bez dodatku SP1 dla pakietu Office 2003.

  Jednakże przetestowano tej poprawki upowszechnić na komputerze z systemem pakietu Office 2003 z pakietu Office 2003 z dodatkiem SP1 zainstalowane nie mamy na komputerze z programem Office 2003 bez dodatku SP1 dla pakietu Office 2003. Po zainstalowaniu tej poprawki na komputerze z programem Office 2003 bez dodatku SP1 dla pakietu Office 2003, może wystąpić pewne konflikty plików. Firma Microsoft obsługuje tę konfigurację, ale firma Microsoft nie zaleca.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Nie trzeba ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje się przez żadną nowszą poprawkę.

Informacje dotyczące rejestru

Nie trzeba tworzyć lub modyfikować żadnych kluczy rejestru, aby uaktywnić którąkolwiek z poprawek ten pakiet zawiera.

Informacje o plikach poprawki

Ta poprawka zawiera tylko te pliki, które są wymagane do rozwiązania problemów, w tym artykule. Ta poprawka nie może zawierać wszystkich plików niezbędnych do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji.

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty pliku (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o pliku jest konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć Strefa czasowa Karta narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

Informacje dotyczące pobierania
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  28-Apr-2005 18:56 11.0.6505.0   9,992,440 Office2003-kb897708-enu.exe

Uwaga Ten pakiet poprawek obejmuje dwie poprawki (msp), które muszą być zainstalowane.
Informacje dotyczące plików msp Instalator systemu Microsoft Windows.
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  28-Apr-2005 18:54         9,403,392 Outlookff.msp (full-file/administrative)

  28-Apr-2005 18:54         4,209,152 Outlookop.msp (optimized)


Po zainstalowaniu tej poprawki wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty pliku (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli.
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  17-Feb-2005 22:59 11.0.6423.0    88,264 Addrpars.dll   
  11-Sep-2004 00:17 11.0.6404.0    77,000 Dlgsetp.dll   
  18-Mar-2005 16:41 11.0.6500.0    132,296 Envelope.dll   
  01-Mar-2005 19:27 11.0.6424.0    247,808 Exchcsp.dll
  28-Jan-2005 22:09 11.0.6420.0    346,312 Exsec32.dll
  26-Aug-2004 22:48 11.0.6402.0    122,056 Impmail.dll   
  18-Feb-2005 00:16 11.0.6423.0    158,912 Oladd.fae
  18-Feb-2005 00:16 11.0.6423.0    152,264 Olappt.fae
  26-Aug-2004 22:57 11.0.6402.0    117,952 Oljrnl.fae
  26-Aug-2004 22:57 11.0.6402.0    113,344 Olmail.fae
  26-Aug-2004 22:57 11.0.6402.0    104,640 Olnote.fae
  18-Feb-2005 00:16 11.0.6423.0    147,144 Oltask.fae
  22-Apr-2005 03:34 11.0.6505.0   7,585,480 Outllib.dll   
  24-Feb-2005 19:32 11.0.6424.0    89,288 Outlmime.dll   
  22-Apr-2005 03:33 11.0.6505.0    196,296 Outlook.exe   
  18-Mar-2005 16:41 11.0.6500.0    141,000 Outlph.dll    
  26-Mar-2005 03:06 11.0.6501.0    64,200 Outlrpc.dll   
  26-Aug-2004 22:47 11.0.6402.0    44,744 Outlvbs.dll
  17-Mar-2005 19:32 11.0.6550.0    74,944 Rm.dll      
  22-Jan-2005 01:20 11.0.6419.0    111,808 Sc2.sam
  22-Jan-2005 01:20 11.0.6419.0    143,048 Schplus.sam
  11-Oct-2004 17:29 11.0.6408.0    100,552 Transmgr.dll   

Następujące poprawka aktualizuje pliki obsługi programu dla angielskiej wersji programu Outlook 2003.

Informacje dotyczące plików msp Instalator systemu Microsoft Windows
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  28-Apr-2005 18:54         3,924,480 Olkintlff.msp (full-file/administrative)

  28-Apr-2005 18:53          533,504 Olkintlop.msp (optimized)

Po zainstalowaniu tej poprawki wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty pliku (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli.
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  17-Mar-2005 21:01 6.5.6981.6    727,040 Cdo.dll_0004
  17-Mar-2005 19:32 11.0.6550.0    116,424 Contab32.dll
  26-Aug-2004 22:47 11.0.6402.0    31,944 Dumpster.dll
  26-Aug-2004 22:48 11.0.6402.0    106,696 Emablt32.dll
  22-Jan-2005 01:04 11.0.6419.0    215,240 Emsabp32.dll
  22-Apr-2005 03:33 11.0.6505.0    705,736 Emsmdb32.dll
  22-Apr-2005 03:33 11.0.6505.0    132,296 Emsui32.dll
  17-Mar-2005 19:32 11.0.6550.0    778,944 Mapir.dll
  17-Mar-2005 19:09 11.0.6550.0    30,408 Mlshext.dll
  22-Apr-2005 03:33 11.0.6505.0   1,359,560 Msmapi32.dll
  22-Apr-2005 03:33 11.0.6505.0    717,512 Mspst32.dll
  22-Apr-2005 03:33 11.0.6505.0    653,504 Outex.dll
  19-Apr-2005 15:10 11.0.6504.0   3,057,864 Outllibr.dll
  17-Mar-2005 19:32 11.0.6550.0    279,240 Pstprx32.dll
  22-Apr-2005 03:33 11.0.6505.0    232,648 Scnpst32.dll
  22-Apr-2005 03:33 11.0.6505.0    241,352 Scnpst64.dll

Uwagi dodatkowe:

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Dotyczy".
Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla pakietu Office 2003.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Właściwości

Numer ID artykułu: 897708 - Ostatnia weryfikacja: 14 maja 2012 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Outlook 2003
Słowa kluczowe: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kboffice2003sp2fix kbfix kbhotfixrollup kboffice2003presp2fix kbmt KB897708 KbMtpl
Przetłumaczone maszynowo
WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.
Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:897708

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com