คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2003 post-Service Pack 1: 28 april, 2005

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 897708 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้นำออกใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Office Outlook 2003 post-Service Pack 1 สำหรับ Microsoft Office Outlook 2003 บทความนี้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้:
 • ปัญหาที่แก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับว่าคุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากคุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับว่าแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกแทนที่ด้วยแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับว่าคุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีเมื่อต้องใช้ด่วนหรือหนึ่งในแพคเกจ
 • แฟ้มที่ประกอบด้วยแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนบทความเนื้อหา

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาใน Outlook 2003 ที่ได้รับการแก้ไขใน Microsoft Office Outlook 2003 post-Service Pack 1 hotfix แพ็คเกจที่ลงวันที่ 28 เมษายน 2005

ปัญหาที่แก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้ที่ถูกไม่ไว้ก่อนหน้านี้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft:
 • แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ปรับปรุง Outlook 2003 ไปยังแฟ้ม Msmapi32.dll ที่ลงวันที่ 22 เมษายน 2005 นอกจากนี้ แฟ้มสนับสนุนของ Outlook 2003 จะถูกปรับปรุง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูล Service pack

ก่อนแก้ไขปัญหานี้ใน Office 2003 Service Pack 2

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Office 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
870924 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Office 2003

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้นั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหานี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:
 • รุ่นของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เหมาะสมที่สุดคือ โปรแกรมแก้ไขด่วน post-Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1) การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Office 2003 SP1 ติดตั้ง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office 2003 SP1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  842532คำอธิบายของ Office 2003 Service Pack 1
 • นอกจากนี้รุ่นเต็มแฟ้มของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีรุ่นสำหรับผู้ดูแลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นนี้ บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Office 2003 กับ Office 2003 SP1 ติดตั้ง หรือ บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Office 2003 โดยไม่มี Office 2003 SP1 ติดตั้ง

  อย่างไรก็ตาม เราได้ทดสอบโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อย่างแพร่หลายมากในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Office 2003 Office 2003 SP1 ติดตั้งอยู่มากกว่าที่เรามีอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Office 2003 โดยไม่มี Office 2003 SP1 ติดตั้ง ถ้าคุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Office 2003 โดยไม่ต้องติดตั้ง Office 2003 SP1 ไว้ ข้อขัดแย้งบางแฟ้มอาจเกิดขึ้น เราสนับสนุนการตั้งค่าคอนฟิกนี้ แต่เราไม่แนะนำดังกล่าว

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่ต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ถูกแทนที่ โดยด่วนในภายหลัง

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่จำเป็นต้องสร้าง หรือปรับเปลี่ยนคีย์รีจิสทรีใด ๆ เพื่อเรียกใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ประกอบด้วยแพคเกจนี้

ข้อมูลในแฟ้มโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาที่บทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่น

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

ดาวน์โหลดข้อมูล
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  28-Apr-2005 18:56 11.0.6505.0   9,992,440 Office2003-kb897708-enu.exe

หมายเหตุ แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รวมถึงฮอตฟิกซ์สอง (แฟ้ม.msp) ที่ต้องติดตั้ง
ข้อมูลแฟ้ม.msp Microsoft Windows Installer
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  28-Apr-2005 18:54         9,403,392 Outlookff.msp (full-file/administrative)

  28-Apr-2005 18:54         4,209,152 Outlookop.msp (optimized)


หลังจากที่มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  17-Feb-2005 22:59 11.0.6423.0    88,264 Addrpars.dll   
  11-Sep-2004 00:17 11.0.6404.0    77,000 Dlgsetp.dll   
  18-Mar-2005 16:41 11.0.6500.0    132,296 Envelope.dll   
  01-Mar-2005 19:27 11.0.6424.0    247,808 Exchcsp.dll
  28-Jan-2005 22:09 11.0.6420.0    346,312 Exsec32.dll
  26-Aug-2004 22:48 11.0.6402.0    122,056 Impmail.dll   
  18-Feb-2005 00:16 11.0.6423.0    158,912 Oladd.fae
  18-Feb-2005 00:16 11.0.6423.0    152,264 Olappt.fae
  26-Aug-2004 22:57 11.0.6402.0    117,952 Oljrnl.fae
  26-Aug-2004 22:57 11.0.6402.0    113,344 Olmail.fae
  26-Aug-2004 22:57 11.0.6402.0    104,640 Olnote.fae
  18-Feb-2005 00:16 11.0.6423.0    147,144 Oltask.fae
  22-Apr-2005 03:34 11.0.6505.0   7,585,480 Outllib.dll   
  24-Feb-2005 19:32 11.0.6424.0    89,288 Outlmime.dll   
  22-Apr-2005 03:33 11.0.6505.0    196,296 Outlook.exe   
  18-Mar-2005 16:41 11.0.6500.0    141,000 Outlph.dll    
  26-Mar-2005 03:06 11.0.6501.0    64,200 Outlrpc.dll   
  26-Aug-2004 22:47 11.0.6402.0    44,744 Outlvbs.dll
  17-Mar-2005 19:32 11.0.6550.0    74,944 Rm.dll      
  22-Jan-2005 01:20 11.0.6419.0    111,808 Sc2.sam
  22-Jan-2005 01:20 11.0.6419.0    143,048 Schplus.sam
  11-Oct-2004 17:29 11.0.6408.0    100,552 Transmgr.dll   

โปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้ปรับปรุงแฟ้มสนับสนุนของโปรแกรม Outlook 2003 รุ่นภาษาอังกฤษ

ข้อมูลแฟ้ม.msp ของ Microsoft Windows Installer
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  28-Apr-2005 18:54         3,924,480 Olkintlff.msp (full-file/administrative)

  28-Apr-2005 18:53          533,504 Olkintlop.msp (optimized)

หลังจากที่มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  17-Mar-2005 21:01 6.5.6981.6    727,040 Cdo.dll_0004
  17-Mar-2005 19:32 11.0.6550.0    116,424 Contab32.dll
  26-Aug-2004 22:47 11.0.6402.0    31,944 Dumpster.dll
  26-Aug-2004 22:48 11.0.6402.0    106,696 Emablt32.dll
  22-Jan-2005 01:04 11.0.6419.0    215,240 Emsabp32.dll
  22-Apr-2005 03:33 11.0.6505.0    705,736 Emsmdb32.dll
  22-Apr-2005 03:33 11.0.6505.0    132,296 Emsui32.dll
  17-Mar-2005 19:32 11.0.6550.0    778,944 Mapir.dll
  17-Mar-2005 19:09 11.0.6550.0    30,408 Mlshext.dll
  22-Apr-2005 03:33 11.0.6505.0   1,359,560 Msmapi32.dll
  22-Apr-2005 03:33 11.0.6505.0    717,512 Mspst32.dll
  22-Apr-2005 03:33 11.0.6505.0    653,504 Outex.dll
  19-Apr-2005 15:10 11.0.6504.0   3,057,864 Outllibr.dll
  17-Mar-2005 19:32 11.0.6550.0    279,240 Pstprx32.dll
  22-Apr-2005 03:33 11.0.6505.0    232,648 Scnpst32.dll
  22-Apr-2005 03:33 11.0.6505.0    241,352 Scnpst64.dll

หมายเหตุเพิ่มเติม:
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ดู readme.txt ที่รวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างแฟ้มสองแฟ้ม.msp ดูหัวข้อ "ติดกลยุทธ์สำหรับการปรับปรุง Office 2003 ตั้ง" เมื่อต้องดูหัวข้อนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://office.microsoft.com/en-us/office-2003-resource-kit/strategies-for-updating-office-2003-installations-HA001152574.aspx

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"
ก่อนแก้ไขปัญหานี้ใน Office 2003 Service Pack 2

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 897708 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 พฤษภาคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2003
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kboffice2003sp2fix kbfix kbhotfixrollup kboffice2003presp2fix kbmt KB897708 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:897708

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com