Het gebruik van Visual Basic for Applications voor het tellen van een teken in een selectie in Excel

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 89794 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

In Microsoft Excel kunt u een macro voor het tellen van een bepaalde tekens in een cel of cellen ber eik. Dit artikel bevat een voorbeeld macro voor het tellen van een bepaald teken in een cel of cellen ber eik.

U kunt ook een formule gebruiken om de taak te voltooien. Als u liever niet met een macro, klikt u op de volgende artikel nummers om de artikelen in de Microsoft Knowledge Base:
187667Formules voor het tellen van tekst, tekens of woorden in Excel voor Mac

Meer informatie

Microsoft biedt program meer voorbeelden ter illustratie alleen, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeer taal worden opgespoord en met de hulp programma's die worden gebruikt bent voor het maken en waarmee fouten in procedures. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen helpen verklaren de functionaliteit van een bepaalde procedure, maar zij zal deze voorbeelden om extra functionaliteit of samens tellen van procedures om te voldoen aan uw specifieke vereisten niet wijzigen.

Voorbeeld Visual Basic-procedure

De volgende Visual Basic-procedure wordt u gevraagd een teken (of zoekopdrachten van tekens), vervolgens in de geselecteerde cel of het bereik van cellen en wordt een berichtvenster het totale aantal exemplaren weer geven van dat teken of teken reeks. Dit werkt voor alle alfanumerieke tekens.
Dim Count As Integer
Dim Target As String
Dim Cell As Object
Dim N As Integer

Sub Target_Count()
  Count = 0
  Target = InputBox("character(s) to find?")
  If Target = "" Then GoTo Done
   For Each Cell In Selection
     N = InStr(1, cell.Value, target)
     While N <> 0
      Count = count + 1
      N = InStr(n + 1, cell.Value, target)
     Wend
   Next Cell
  MsgBox count & " Occurrences of " & target
Done:
End Sub
				

Referenties

Voor meer informatie over het verkrijgen van help voor Visual Basic for Applications, klikt u op de volgende artikel nummers in de Microsoft Knowledge Base:
305326Lijst met program meer bronnen voor Visual Basic for Applications
226118Lijst met bronnen die beschikbaar zijn waarmee u Visual Basic for Applications programming leren
163435Program meer bronnen voor Visual Basic for Applications

Eigenschappen

Artikel ID: 89794 - Laatste beoordeling: dinsdag 20 september 2011 - Wijziging: 3.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Excel X voor Mac
 • Microsoft Excel 2001 voor Mac
 • Microsoft Excel 98 voor Macintosh
Trefwoorden: 
kbcode kbhowto kbprogramming kbmt KB89794 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:89794

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com