เมื่อคุณพยายามที่จะเชื่อมต่อไปยัง Outlook แบบเคลื่อนเข้าถึงเว็บไซต์บนคอมพิวเตอร์ที่ Exchange 2003 ที่ คุณอาจได้รับความผิดพลาด "A ระบบเกิดข้อผิดพลาดขณะประมวลผลการร้องขอของคุณ"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 898131 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์การเข้าถึงแบบเคลื่อน Outlook ของ Microsoft (OMA) บนคอมพิวเตอร์ Microsoft Exchange Server 2003 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เกิดข้อผิดพลาดของระบบในขณะที่กำลังประมวลผลการร้องขอของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง

ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

สาเหตุ

เหตุการณ์ลักษณะนี้จะเกิดขึ้นหากเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง::
 • คุณกำหนดค่าเว็บไซต์หลายใน Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) คุณได้ระบุส่วนหัวของโฮสต์ที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น คุณใช้ส่วนหัวของโฮสต์ดังต่อไปนี้:
  • 10.0.0.2 80 mail.contoso.com

   หมายเหตุ:ส่วนหัวของโฮสต์นี้ใช้ใบรับรองดิจิทัล
  • 10.0.0.2 80 admin.contoso.com
  • 10.0.0.2 80 www.contoso.com
  • 10.0.0.4 80 www.contosonet.net
 • ส่วนหัวของโฮสต์สำหรับ OMA เว็บไซต์ไม่รวมชื่อ NetBIOS คอมพิวเตอร์ Exchange 2003
มีการจัดทำคำร้องขอขาเข้าเรกทอรีเสมือนของ /OMA บนคอมพิวเตอร์ Exchange 2003 การร้องขอเหล่านี้พยายามสื่อสาร โดยใช้ชื่อ NetBIOS ของไดเรกทอรีเสมือนของ /Exchange ถ้าส่วนหัวของโฮสต์สำหรับ OMA เว็บไซต์ไม่มีชื่อ NetBIOS คุณได้รับข้อความแสดงข้อความที่ระบุไว้ในส่วนอาการ

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องเพิ่มที่ส่วนหัวของโฮสต์ที่เพิ่มเติมที่ใช้ชื่อ NetBIOS คอมพิวเตอร์ Exchange 2003 OMA เว็บไซต์ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ Exchange 2003 โดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแล
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกการตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 3. คลิกสองครั้งเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกสองครั้งโปรแกรมจัดการบริการ (IIS) ของข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต.
 4. ขยายServernameขยายเว็บไซต์คลิกขวาที่เว็บไซต์ที่ไดเรกทอรีเสมือน /OMA อยู่ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 5. ในการเว็บไซต์แท็บ คลิกขั้นสูง.
 6. ภายใต้identities หลาย ๆ ค่าสำหรับเว็บไซต์นี้คลิกadd.
 7. พิมพ์อยู่ IP ในนั้นที่อยู่ ipกล่อง พิมพ์หมายเลขพอร์ตในนั้นพอร์ต tcpกล่อง และจากนั้น พิมพ์ชื่อ NetBIOS ของคอมพิวเตอร์ Exchange 2003 ในการโฮสต์ค่าหัวข้อกล่อง
 8. คลิกตกลงสามครั้ง แล้ว ออกจากโปรแกรมจัดการ IIS
 9. ใน'แผงควบคุม' คลิกสองครั้งบริการ.
 10. คลิกขวาบริการการจัดการระบบ iisแล้ว คลิกเริ่มต้นใหม่.

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 898131 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbmt KB898131 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:898131

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com