เมื่อคุณพยายามที่จะเตรียม schema Active Directory สำหรับการติดตั้ง ของ เซิร์ฟเวอร์การติดต่อสื่อสารแบบสด หรือ เซิร์ฟเวอร์การติดต่อสื่อสาร คุณได้รับข้อผิดพลาด "การดำเนินการล้มเหลว ด้วยรหัสข้อผิดพลาด 0x80070035"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 898152 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ควรตรวจสอบว่าได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะปรับเปลี่ยน โปรดทำความเข้าใจกับวิธีการคืนค่ารีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
256986คำอธิบายสำหรับ Microsoft Windows Registry
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Microsoft Office Server ตสื่อสารที่ Live 2003, Microsoft Office Server ตสื่อสารที่ Live 2005, Microsoft Office ตสื่อสาร Server 2007 หรือ Microsoft Office ตสื่อสาร Server 2007 R2 คุณอาจพบอาการต่อไปนี้:
 • เมื่อคุณรันการrtcsrv.msi PREP = SCHEMAคำสั่งเพื่อเตรียม schema Active Directory สำหรับการติดตั้ง Live ตสื่อสาร Server 2003 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  เกิดข้อผิดพลาด 27690 ข้อผิดพลาด ' 0x80070035 'checking สำหรับคีย์รีจิสทรีสำหรับเครื่องเก็บ schema หลัก'Servername.ตัวอย่าง:.com' ในระหว่างการ 'uploadSchemaEx'
 • คุณเรียกใช้ตัว Live ติดต่อสื่อสาร Server 2005 Active ไดเรกทอรีแบบแผนจัดเตรียมช่วยในการเตรียม schema Active Directory สำหรับการติดตั้ง Live ตสื่อสาร Server 2005 ตัวช่วย Active Directory แบบแผนเตรียมสร้างสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อตัวช่วยสร้างทำงานที่เสร็จสมบูรณ์:
  ตัวช่วยสร้างการจัดเตรียม schema ล้มเหลว
  ถ้าคุณคลิกแสดงแฟ้มบันทึกรายละเอียดต่อไปนี้จะแสดง:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  การทำงาน (Action)รายละเอียดของการดำเนินการผลการดำเนินการ
  Prep schemaผู้ดูแลระบบ schema: Trueความล้มเหลว
  เส้นทาง LDF: เส้นทาง[0x80070035]
  \schema_lcs2005.ldfไม่พบเส้นทางของเครือข่าย
  เมื่อคุณคลิกเสร็จสิ้นคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  การดำเนินการล้มเหลว ด้วยรหัสข้อผิดพลาด 0x80070035 ไม่พบเส้นทางของเครือข่าย
 • คุณเรียกใช้ตัวช่วยการติดต่อสื่อสาร Active ไดเรกทอรีแบบแผนเตรียมสร้างเซิร์ฟเวอร์เพื่อเตรียม schema Active Directory สำหรับการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์การติดต่อสื่อสาร ตัวช่วย Active Directory แบบแผนเตรียมสร้างสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อตัวช่วยสร้างทำงานที่เสร็จสมบูรณ์:
  ตัวช่วยสร้างการจัดเตรียม schema ล้มเหลว
  ถ้าคุณคลิกแสดงแฟ้มบันทึกรายละเอียดต่อไปนี้จะแสดง:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  การทำงาน (Action)รายละเอียดของการดำเนินการผลการดำเนินการ
  เฉพาะPrep schema ล้มเหลวความล้มเหลว
  ลองเรียกใช้คำสั่ง ldifde โดยตรงสำหรับรายละเอียดข้อผิดพลาดเพิ่มเติม[0x80070035]
  เมื่อคุณคลิกเสร็จสิ้นคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  การดำเนินการล้มเหลว ด้วยรหัสข้อผิดพลาด 0x80070035 ไม่พบเส้นทางของเครือข่าย

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากหนึ่งหรือทั้งสองอย่างมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • บริการของรีจิสทรีระยะไกลไม่ได้ทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่มีบทบาทหลักของแบบแผนหลักของการดำเนินงาน

  หมายเหตุ:บทบาทหลักของการดำเนินงานจะเรียกอีกอย่างว่าบทบาทยืดหยุ่นเดียวหลักดำเนิน (FSMO)
 • มีกำหนดสิทธิ์ของรีจิสทรีไม่ถูกต้องในคอมพิวเตอร์ที่มีบทบาทหลักของแบบแผนหลักของการดำเนินงาน
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
324801วิธีการดูและถ่ายโอนบทบาท FSMO ใน Windows Server 2003
197132บทบาท FSMO ของ Windows 2000 Active Directory

การแก้ไข

คำเตือนปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่รับประกันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เริ่มบริการของรีจิสทรีระยะไกลถ้าบริการถูกหยุดการทำงาน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. บนคอมพิวเตอร์ที่มีบทบาทหลักของแบบแผนหลักของการดำเนินงาน คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:services.mscแล้ว คลิกตกลง.
  2. ในรายชื่อของเซอร์วิส คลิกสองครั้งรีจิสทรีระยะไกล.
  3. ในการชนิดการเริ่มต้นรายการ คลิกโดยอัตโนมัติแล้ว คลิกนำไปใช้.
  4. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกตกลง.
 2. ตรวจสอบสิทธิ์ของรีจิสทรีบนคอมพิวเตอร์ที่มีบทบาทของการดำเนินการแบบแผนหลัก โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
  2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurePipeServers\winreg
  3. ในการแก้ไขเมนู คลิกPermissions:. สิทธิ์ระดับต่ำสุดต่อไปนี้จำเป็นต้องใช้:
   ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
   ชื่อกลุ่มหรือผู้ใช้สิทธิ์
   ผู้ดูแล:ควบคุมทั้งหมด
   บริการภายในRead
  4. หลังจากที่คุณตรวจสอบว่า ได้ถูกกำหนดสิทธิ์ที่ถูกต้อง คลิกตกลง.
  5. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 3. เริ่มต้นโปรแกรมติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ติดต่อสื่อสารแบบสดเพื่อเตรียม schema Active Directory

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับใช้ Live ตสื่อสาร Server 2005 ให้ดูที่แบบ Live ตสื่อสาร Server ปรับใช้ทรัพยากร การขอรับแบบ Live ตสื่อสาร Server ปรับใช้ทรัพยากร แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://office.microsoft.com/en-us/FX011450741033.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 898152 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Communications Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Office Communications Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Standard Edition
 • Microsoft Office Live Communications Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft Office Live Communications Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft Office Live Communications Server 2003
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbmt KB898152 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:898152

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com