??? MS05-031: ?? ???? ??? ??????? ?? ??????? ???????? ???? ????? ??? ?? ???? ?????? ????????? ???????? ?? ????

?????? ????????? ?????? ?????????
???? ???????: 898458 - ??? ???????? ???? ????? ????? ??? ???????.
????? ???? | ?? ????

??????

???? Microsoft ?????? ???? ????? MS05-031. ??? ????? ??? ???? ????????? ???????? ?????? ??????? ??? ?? ??? ??????? ???? ????? ??????? ?????. ???? ???? ????? ????? ?? ?????? ???? Microsoft ?????? ??? ?????:??????? ?? ????? ????????? ??????? ???????? ??? ???? ????? MS05-031.
?? ??? ??????????? ??? ??????
?????? Visio 2000 5.0 ?????? - ??? 1
?????? Visio 2000 5.0 ?????? - ???? ??????? 2
Microsoft Access 2000 ?????? ?????? ?????? ?????? - ?????
Microsoft Excel 2000 ?????? ?????? ?????? ?????? - ?????
Microsoft Excel 2000 ?????? ?????? ?????? ?????? - ??????? ?????
Microsoft Excel 2000 ?????? ?????? ?????? ?????? - ???????
Microsoft Office 2000 ?????? ?????? ?????? ?????? - ???????
Microsoft Office 2000 ?????? ?????? ?????? ?????? - OEM
Microsoft Office 2000 ?????? ?????? ?????? ?????? - NS ?????
Microsoft Office 2000 ?????? ?????? ?????? ?????? - SS ?????
Microsoft Office 2000 ???? ????? ?????? - ??????? ????? - ???????
????? ????????-(?????? ?????? ?? ???? ????) - ?????? Microsoft Office 2000 ???? ?????
????? ????? ???????? Microsoft Office 2000 ???? ????? ??????-(????? ????)-
Microsoft Office 2000 ?????? ??? ?????? ?????? ??????? - ?????????? - ?????? SS
Microsoft Office 2000 ?????? ??? ?????? ?????? ??????? - ?????????? - ?????? SS
Microsoft OEM - ?????????? - ?????? ?? ???? ??? Office 2000
PRO Microsoft OEM - ?????????? - ?????? ?? ???? ??? Office 2000
OPK PRO Microsoft OEM - ?????????? - ?????? ?? ???? ??? Office 2000
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ?????????? - OEM OPK
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ?????????? - ???????
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ?????????? - ????????
Microsoft Office 2000 ???? ????? ?????? - ?????? ??????? - WWF NS
Microsoft Office 2000 ???? ????? ?????? - ?????? ??????? - WWF SS
Microsoft OEM - ????????? - ?????? ?? ???? ??? Office 2000
PRO Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ????????? - OEM
OPK PRO Microsoft OEM - ????????? - ?????? ?? ???? ??? Office 2000
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ????????? - OEM OPK
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ????????? - ???????
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ????????? - ????????
Microsoft Office 2000 ?????? ?????? ?????? ?????? - ????? ????? ??? 7914 - OEM
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ???????? - Corp NS
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ???????? - Corp SS
Microsoft Office 2000 ?????? ??? ?????? ?????? ??????? - ???????? - ?????? NS
Microsoft Office 2000 ?????? ??? ?????? ?????? ??????? - ???????? - ?????? SS
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ???????? - ???????
Microsoft OEM - ???????? - ??????? ???? ??? ?? Office 2000
Microsoft OEMOPK - ???????? - ?????? ?? ???? ??? Office 2000
PRO Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ???????? - OEM
OPK PRO Microsoft OEM - ???????? - ?????? ?? ???? ??? Office 2000
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ???????? - ????????
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ???????? (Re-release) - Corp NS
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ???????? (Re-release) - Corp SS
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ????????? - Corp NS
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ????????? - Corp SS
Microsoft Office 2000 ?????? ??? ?????? ?????? ??????? - ????????? - ?????? NS
Microsoft Office 2000 ?????? ??? ?????? ?????? ??????? - ????????? - ?????? SS
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ????????? - ???????
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ????????? - OEM
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ????????? - OEM OPK
PRO Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ????????? - OEM
OPK PRO Microsoft OEM - ????????? - ?????? ?? ???? ??? Office 2000
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ????????? - ????????
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ????????? (Re-release # 2) - Corp SS
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ????????? (Re-release) - Corp NS
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ????????? (Re-release) - Corp SS
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ????????? (Re-release) - Corp NS
Microsoft Office 2000 ?????? ??? ?????? ?????? ??????? - Itailian - ?????? NS
Microsoft Office 2000 ?????? ??? ?????? ?????? ??????? - Itailian - ?????? SS
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - Itailian - ???????
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - Itailian - OEM
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - Itailian - OEM OPK
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - Itailian - OEM PRO
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - Itailian - OEM PRO OPK
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - Itailian - ????????
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ????????? - Corp NS
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ????????? - Corp SS
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ????????? - ???????
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ????????? - Corp NS
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ????????? - Corp SS
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ????????? - ???????
Microsoft Office 2000 ?????? ??? ?????? ?????? ??????? - ????????? - ?????? NS
Microsoft Office 2000 ?????? ??? ?????? ?????? ??????? - ????????? - ?????? SS
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ????????? - ????????
Microsoft Office 2000 ???? ????? ?????? - OEM OPK - OEM
Microsoft Office 2000 ???? ????? ?????? - OEM Pro - OEM
Microsoft Office 2000 ???? ????? ?????? - Pro OEM OPK - OEM
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ????????? - Corp NS
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ????????? - Corp SS
Microsoft Office 2000 ?????? ??? ?????? ?????? ??????? - ????????? - ?????? NS
Microsoft Office 2000 ?????? ??? ?????? ?????? ??????? - ????????? - ?????? SS
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ????????? - ???????
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ????????? - OEM
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ????????? - OEM OPK
PRO Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ????????? - OEM
OPK PRO Microsoft OEM - ????????? - ?????? ?? ???? ??? Office 2000
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ????????? - ????????
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ???????? - Corp NS
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ???????? - Corp SS
Microsoft Office 2000 ?????? ??? ?????? ?????? ??????? - ???????? - ?????? NS
Microsoft Office 2000 ?????? ??? ?????? ?????? ??????? - ???????? - ?????? SS
Microsoft OEM - ???????? - ?????? ?? ???? ??? Office 2000
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ???????? - OEM OPK
PRO Microsoft OEM - ???????? - ?????? ?? ???? ??? Office 2000
OPK PRO Microsoft OEM - ???????? - ?????? ?? ???? ??? Office 2000
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ???????? - ???????
Microsoft Office 2000 ???? ??? ?????? - ???????? - ????????
Microsoft Office 2000 ???? ????? ?????? - ????? - ????????
Microsoft Office 97 ?????? ?????? ?????? ?????? - ???????
Microsoft Office 97 ?????? ?????? ?????? ?????? - ?????
Microsoft Office 97 ?????? ?????? ?????? ?????? - OEM
Microsoft Office XP Professional ??????? ???? - ???????
Microsoft Office XP Professional ???? ????? ?????? - ??????
Microsoft Office OEM_PRO ? ?????????? - ?????? ?? ???? ????? XP Professional
Microsoft Office XP Professional ??????? ???? - ????????? OEM_PRO
Microsoft Office XP Professional ??????? ???? - OEM OPK
Microsoft Office XP Professional ???? ????? ?????? - ?????????? - OEM Pro
Microsoft Office XP Professional ?????? ?????? ?????? ?????? - ?????????? - ??????
Microsoft Office XP Professional ?????? ?????? ?????? ?????? - ????????? - ??????
Microsoft Office XP Professional ???? ????? ?????? - ????????? - ???????
Microsoft Office XP Professional ???? ????? ?????? - ????????? - OEM Pro
Microsoft Office XP Professional ???? ????? ?????? - ???????? - Corp
Microsoft Office XP Professional ???? ????? ?????? - ???????? - ???????
Microsoft Office XP Professional ???? ????? ?????? - ???????? - OEM-PRO
Microsoft Office XP Professional ???? ????? ?????? - ????????? - OEM Pro
Microsoft Office XP Professional ?????? ?????? ?????? ?????? - ????????? - ??????
Microsoft Office XP Professional ???? ????? ?????? - ????????? - ???????
Microsoft Office XP Professional ???? ????? ?????? - ????????? - OEM-SBE
Microsoft Office XP Professional ???? ????? ?????? - ????????? - ???????
Microsoft Office OEM - ????????? - ?????? ?? ???? ????? XP Professional
Microsoft Office XP Professional ?????? ?????? ?????? ?????? - ????????? - ??????
Microsoft Office PIPC - ????????? - ?????? ?? ???? ????? XP Professional
Microsoft Office XP Professional ???? ????? ?????? - ????????? - OEM Pro
Microsoft Office XP Professional ???? ????? ?????? - ????????? - ???????
Microsoft Office XP Professional ??????? ???? - ????? EULA Rel 01 - ????????? - PIPC/??????
Microsoft Office XP Professional ???? ????? ?????? - ???????? - OEM-PRO
Microsoft Office XP Professional ???? ????? ?????? - ???????? - ???????
Microsoft Office XP Professional ?????? ?????? ?????? ?????? - ????? - ??????
Microsoft Office XP Professional ?????? ?????? ?????? Rel ?????? 003 - ????????? - ??????
???????? Microsoft Office XP Professional Rel002 ??????? ???? - ?????????-
??????? Microsoft Office XP Professional Rel003 ??????? ???? - ??????????-
Microsoft Office XP Professional ?????? ?????? ?????? Rel004 ?????? - ????????? - ??????
Microsoft Office XP ??????? Business Edition ??????? ???? - OEM_SBE
Microsoft Office XP ??????? Business Edition ??????? ???? - ????????? OEM_SBE
Microsoft Office XP Small Business Edition ???? ????? ?????? - ?????????? - OEM SBE
Microsoft Office XP Small Business Edition ???? ????? ?????? - ????????? - OEM SBE
Microsoft Office XP ??????? Business Edition ???? ????? ?????? - ???????? - OEM-SBE
Microsoft Office XP Small Business Edition ???? ????? ?????? - ????????? - OEM SBE
Microsoft Office XP ??????? Business Edition ???? ????? ?????? - ???????? - OEM-SBE
Microsoft Office XP Small Business Edition Rel ??????? ???? 02 - ????????? - SBE
Microsoft Office XP ?????? ?????? ?????? PIPC ?????? - ????????? PIPC/??????-
Microsoft Office XP ???? ????? ?????? ????? - ???????? V3
Microsoft Outlook 2000 ?????? ?????? ?????? ?????? - ????????
Microsoft Outlook 2000 ?????? ?????? ?????? ?????? - ?????
Microsoft Outlook 2000 ?????? ?????? ?????? ?????? - ?????? ???????
Microsoft SQL Server 7.0 ???????? ?????? OTK - ?????
Microsoft SQL Server 7.0 ???????? ?????? OTK - NS ???????
Microsoft SQL Server 7.0 ???????? ?????? OTK - SS ???????
Microsoft SQL Server 7.0 ???????? ?????? OTK - ????????
Microsoft SQL Server 7.0 ????? ??????? - NS ?????
Microsoft SQL Server 7.0 ????? ??????? - SS ?????
????? ????? ?????? Microsoft SQL Server 7.0 - ????????
????? ????? ?????? Microsoft SQL Server 7.0 - ???????
????? ???? Microsoft SQL Server 7.0 - NS ???????
????? ???? Microsoft SQL Server 7.0 - SS ???????
Microsoft SQL Server 7.0 ???? ??????? - NS ?????
Microsoft SQL Server 7.0 ???? ??????? - SS ?????
????? ???? Microsoft SQL Server 7.0 - ????????
Microsoft Windows 2000 ?????? Active ?????? ??????? ??? ?????? - ?????? ???????
Microsoft Windows 2000 ?????? Active ?????? ??????? ??? ?????? - ???????
????? Microsoft Windows 2000 ?????? Active ?????? ??????? ??? ??????-
Microsoft Windows 2000 ?????? Active ?????? ??????? ??? ?????? - ????????
?????? Microsoft Windows 2000 ?????? ???????? ?????? ??????? ??? ?????? - ???????
?????? Microsoft Windows 2000 ?????? ???????? ?????? ??????? ??? ?????? - NS ?????
?????? Microsoft Windows 2000 ?????? ???????? ?????? ??????? ??? ?????? - SS ?????
?????? Microsoft Windows 2000 ?????? ???????? ?????? ??????? ??? ?????? - NS WWF
?????? Microsoft Windows 2000 ?????? ???????? ?????? ??????? ??? ?????? - SS WWF
?????? Microsoft Windows 2000 ?????? ???????? ?????? ??????? ??? ?????? - ????????
Microsoft Windows 2000 Professional & ??? ????? SBSI ????????? ?????? Promo-
Microsoft Windows 2000 Professional ?????? ?????? ?????? ?????? - ????????
Microsoft Windows 2000 Professional ?????? ?????? ?????? ?????? - ?????
Microsoft Windows 2000 Professional ?????? ?????? ?????? ?????? - OEM
Microsoft Windows 2000 Professional ?????? ?????? ?????? ?????? - OEM OPK
Microsoft Windows 2000 Professional ?????? ?????? ?????? ?????? - ?????
Microsoft Windows 2000 Professional ?????? ?????? ?????? ?????? - ?????? ???????
Microsoft Windows 2000 Professional ?????? ?????? ?????? ?????? - ???????
Microsoft Windows 2000 Professional ?????? ?????? ?????? ?????? - OEM
Microsoft Windows 2000 Professional ?????? ?????? ?????? ?????? - OEM OPK
Microsoft Windows 2000 ?????????? ???? ????? ?????? - ????????? - ????????
Microsoft Windows 2000 ?????????? ???? ????? ?????? - ????????? - OEM OPK
Microsoft Windows 2000 Professional ?????? ?????? SS ?????? OEM - ????????? - ??????
Microsoft Windows 2000 Professional ???? ?????? - ????????? - ?????
Microsoft Windows 2000 ?????????? ???? ????? ?????? - ????????? - ??? ??????
Microsoft Windows 2000 ?????????? ???? ????? ?????? - ???????? - ????????
Microsoft Windows 2000 ?????????? ???? ????? ?????? - ???????? - OEM OPK
Microsoft Windows 2000 ?????????? ???? ????? ?????? - ???????? - OEM
Microsoft Windows 2000 Professional ?????? ?????? ????? - ???????? - ?????? ??????
Microsoft Windows 2000 Professional ?????? ?????? ?????? NS ????? - ???????? - ??????
Microsoft Windows 2000 Professional ?????? ?????? ?????? SS ????? - ???????? - ??????
Microsoft Windows 2000 ?????????? ???? ????? ?????? - ???????? - ??? ??????
Microsoft Windows 2000 ?????????? ???? ????? ?????? - ????????? - ????????
Microsoft Windows 2000 ?????????? ???? ????? ?????? - ????????? - OEM OPK
Microsoft Windows 2000 ?????????? ???? ????? ?????? - ????????? - OEM
????? Microsoft Windows 2000 Professional ?????? ?????? ?????? ?????? - ?????????-
????? Microsoft Windows 2000 Professional ?????? ?????? ?????? ?????? - ????????? - NS
????? Microsoft Windows 2000 Professional ?????? ?????? ?????? ?????? - ????????? - SS
Microsoft Windows 2000 ?????????? ???? ????? ?????? - ????????? - ??? ??????
Microsoft Windows 2000 ?????????? ???? ????? ?????? - ????????? - ????????
Microsoft Windows 2000 ?????????? ???? ????? ?????? - ????????? - OEM OPK
Microsoft Windows 2000 ?????????? ???? ????? ?????? - ????????? - OEM
Microsoft Windows 2000 Professional ?????? ?????? ????? - ????????? - ?????? ??????
Microsoft Windows 2000 ?????????? ???? ????? ?????? - ????????? - ??? ??????
Microsoft Windows 2000 ?????????? ???? ????? ?????? - ????????? - ????????
Microsoft Windows 2000 ?????????? ???? ????? ?????? - ????????? - OEMOPK
Microsoft Windows 2000 ?????????? ???? ????? ?????? - ????????? - OEM
Microsoft Windows 2000 Professional ???? ?????? - ????????? - ?????
Windows 2000 ?????????? ???? ????? ?????? - ????????? - ????? ????? Microsoft
Microsoft Windows 2000 ?????????? ???? ????? ?????? - ????????? - ????????
Microsoft Windows 2000 ?????????? ???? ????? ?????? - ????????? - OEM OPK
Microsoft Windows 2000 ?????????? ???? ????? ?????? - ????????? - OEM
Microsoft Windows 2000 Professional ?????? ?????? ????? - ????????? - ?????? ??????
Microsoft Windows 2000 ?????????? ???? ????? ?????? - ????????? - ??? ??????
???? ??????? Microsoft Windows 2000 Server ?????? ??????? ??? ?????? - NS ?????? ???????
???? ??????? Microsoft Windows 2000 Server ?????? ??????? ??? ?????? - SS ?????? ???????
???? ??????? Microsoft Windows 2000 Server ?????? ??????? ??? ?????? - ???????
???? ??????? Microsoft Windows 2000 Server ?????? ??????? ??? ?????? - NS ?????
???? ??????? Microsoft Windows 2000 Server ?????? ??????? ??? ?????? - SS ?????
???? ??????? Microsoft Windows 2000 Server ?????? ??????? ??? ?????? - ????????
Microsoft Windows 98 ??? ??? ? Deluxe Edition (??????? 1.5) - OEM
Microsoft Windows 98 ??? ????? ??? ? Deluxe Edition (??????? 1.5) - ???????
Microsoft Windows 98 ??? ??? ? Deluxe Edition (??????? 1.5) - OPK
????? Microsoft Windows 98 ??? ????? ??? ? Deluxe Edition (??????? 1.5-)
??? ??? ????? ????? ?? Microsoft Windows 98, Edition ?????? - ?????
Microsoft Windows 98 ??? ??? ? Edition ?????? - OEM
Microsoft Windows 98 ??? ????? ??? ? Edition ?????? - ???????
??? ??? ????? ????? ?? Microsoft Windows 98, Edition ???? ??????? - ????? ????? ????????
Microsoft Millenium ??????? Windows ??????? ???? - ????????
Microsoft Millenium ??????? Windows ??????? ???? - ????????
Microsoft Millenium ??????? Windows ??????? ???? - OPK
Microsoft Windows Millenium OEM ? ?????????? - ?????? ?? ???? ????? Edition
Microsoft Millenium ??????? Windows ??????? ???? - ?????
Microsoft Millenium ??????? Windows ??????? ???? - ?????? ???????
Microsoft Windows Millenium OEM - ?????????? - ?????? ?? ???? ????? Edition
Microsoft Windows Millenium OEM - ????????? - ?????? ?? ???? ????? Edition
Microsoft Windows Millenium OEM - ???????? - ?????? ?? ???? ????? Edition
Microsoft Windows Millenium OEM - ????????? - ?????? ?? ???? ????? Edition
Microsoft Windows SS Millenium Edition ???? ????? ?????? - ????????? - OEM
Microsoft Windows Millenium Edition ???? ????? ?????? - Itailian - OEM
Microsoft Windows SS Millenium Edition ???? ????? ?????? - Itailian - OEM
Microsoft Windows Millenium OEM - ????????? - ?????? ?? ???? ????? Edition
Microsoft Windows Millenium OEM - ??????? - ?????? ?? ???? ????? Edition
Microsoft Windows Millenium OEM - ????????? - ?????? ?? ???? ????? Edition
Microsoft Windows SS Millenium OEM - ???????? - ?????? ?? ???? ????? Edition
Microsoft Windows SS Millenium OEM - Taiwanese - ?????? ?? ???? ????? Edition
Microsoft Windows XP Personal ??????? ???? - OEM
Microsoft Windows XP Personal ??????? ???? - ????????? OEM
Microsoft Windows XP Personal ??????? ???? - OEM ?????
Microsoft Windows XP Personal ??????? ???? - Re-release OEM
Microsoft Windows XP Personal ??????? ???? - Re-release Supp OEM
Microsoft Windows OEM - ?????????? - ?????? ?? ???? ????? XP ????
Microsoft Windows OEM - ????????? - ?????? ?? ???? ????? XP ????
Microsoft Windows OEM - ???????? - ?????? ?? ???? ????? XP ????
Microsoft Windows OEM - ????????? - ?????? ?? ???? ????? XP ????
Microsoft Windows OEM - ????????? - ?????? ?? ???? ????? XP ????
Microsoft Windows OEM - ????????? - ?????? ?? ???? ????? XP ????
Microsoft Windows OEM - ??????? - ?????? ?? ???? ????? XP ????
???????? Microsoft Windows XP Personal ???? ????? ?????? - ??????? Sim - OEM
Microsoft Windows XP Personal ???? ????? ?????? - Sim ??????? - OEM
Microsoft Windows OEM - ????????? - ?????? ?? ???? ????? XP ????
Microsoft Windows OEM - ???????? - ?????? ?? ???? ????? XP ????
Microsoft Windows XP Personal ???? ????? ?????? - ??????? ????????? - OEM
Microsoft Windows XP Professional ??????? ???? - ????????
Microsoft Windows XP Professional ??????? ???? - V3 ??????
Microsoft Windows XP Professional ??????? ???? - ??????
Microsoft Windows OEM ? ?????????? - ?????? ?? ???? ????? XP Professional
Microsoft Windows XP Professional ??????? ???? - ????????? OEM
Microsoft Windows XP Professional ??????? ???? - OEM ?????
Microsoft Windows XP Professional ??????? ???? - Re-release OEM
Microsoft Windows XP Professional ??????? ???? - Re-release Supp OEM
Microsoft Windows OEM - ???????? - ?????? ?? ???? ????? XP Professional
Microsoft Windows XP Professional ???? ????? ?????? - ???????? - V3 ??????
Microsoft Windows XP Professional ???? ????? ?????? - ????????? - V3 ??????
Microsoft Windows OEM - ????????? - ?????? ?? ???? ????? XP Professional
Microsoft Windows OEM - ????????? - ?????? ?? ???? ????? XP Professional
Microsoft Windows XP Professional ???? ????? ?????? - ????????? - V3 ??????
Microsoft Windows OEM - ????????? - ?????? ?? ???? ????? XP Professional
Microsoft Windows XP Professional ???? ????? ?????? - ????????? - V3 ??????
Microsoft Windows OEM - ????????? - ?????? ?? ???? ????? XP Professional
Microsoft Windows XP Professional ???? ????? ?????? - ????????? - V3 ??????
Microsoft Word 2000 ?????? ?????? ?????? ?????? - ?????
Microsoft Word 2000 ?????? ?????? ?????? ?????? - ??????? ?????
Microsoft Word 2000 ?????? ?????? ?????? ?????? - ???????
Microsoft Word 2000 ?????? ?????? ?????? ?????? - OEM
Microsoft Word 2000 ?????? ?????? ????? ?????? - ??????? ?????? - ??????
???? Microsoft ?????? 2000 ?????? ?????? ?????? - OEM
??????? ???? - 2000 ?????? ??? Microsoft OEM
?????? Microsoft Works 6.0 ?????? ?????? ?????? - ????????
?????? Microsoft Works 6.0 ?????? ?????? ?????? - OEM
?????? Microsoft Works 6.0 ???? ?????? - ?????? ?????
??????? ???? ?????? ?????? ??????? ??? ?????? - ?????
???? ??????? ??????? ?????? ?????? ??????? ??? ?????? - ?????
???? ??????? ??????? ?????? ?????? ??????? ??? ?????? - ????????
??? ???? ??????? Microsoft Windows 98 - ?????
??? ???? ??????? Microsoft Windows 98 - ???????
??? ???? ??????? Microsoft Windows 98 - NFR (NS & SS) - ????? ????????
??? ???? ??????? Microsoft Windows 98 - NFR_SS (SS ???) - ????? ????????
??? ????? Microsoft Windows 98 - ???? ??????? (SS ???)-
??????? ??? Windows 2000 ?????? ??????? ??? ?????? - ?????
??????? ??? Windows 2000 ?????? ??????? ??? ?????? - ?????? ???????
??????? ??? Windows 2000 ?????? ??????? ??? ?????? - ????????
??????? ??? Windows 2000 ?????? ??????? ??? ?????? - ???????
??? ????? ??????? ???? - ?????
???? ?????? - ??????? ????? ????? ???
??? ????? ??????? ???? - ?????
??? ????? ??????? ???? - OEM
??? ????? ??????? ???? - OEM
??? ????? ??????? ???? - OEM OPK
Windows 2000 Professional ?????? ??????? ??? ?????? - ????????
????? Windows 2000 Professional ?????? ??????? ??? ??????-
Windows 2000 Professional ?????? ??????? ??? ?????? - ?????? ???????
Windows 2000 Professional ?????? ??????? ??? ?????? - ???????

???????

???? ???????: 898458 - ????? ??? ??????: 29/?????/1428 - ??????: 2.7
????? ???
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003
 • Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium)
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional SP4
 • Microsoft Windows 2000 Server SP4
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP3
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
????? ??????: 
kbmt kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbwinxppresp2fix kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbwin2000presp5fix kbwinnt400presp7fix kbpubtypekc KB898458 KbMtar
????? ????
???: ??? ????? ??? ?????? ???????? ?????? ????? ???? ????? ?????????? ????? ?? ????????? ?????? ????. ???? ???? ?????????? ???? ?? ???????? ???????? ?????? ????????? ????? ????????? ???????? ????? ???????? ?????? ?? ?????? ??? ?? ???????? ???????? ?? ????? ??????? ?????? ??? ??????? ?????? ??. ?????? ?? ???? ??? ??????? ???????? ????? ?? ???? ????? ?????? ??? ????? ??? ????? ??????? ?? ????? ?? ?????? ??? ??? ??????? ??????? ?? ????? ????? ????? ????? ?????. ?? ????? ???? ?????????? ??????? ??? ????? ?? ??????? ?? ????? ?????? ?? ??? ????? ?? ????? ??????? ?? ???????? ?? ??? ???????. ???? ???? ?????????? ???????? ??? ????? ?????? ??????? ??????
???? ??? ????? ??????? ?????? ??????????898458

????? ???????

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com