ISPRAVKA: Video zapis se mo?e invertovati i postati zelen u programu Windows Media Player 10

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 898549 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

U programu Windows Media Player 10 reprodukujete video tok sa vi?e brzina protoka. Kada Windows Media Player 10 proredi video tok izborom manje brzine protoka, video zapis se mo?e invertovati i postati zelen.

UZROK

Kada Windows Media Player 10 proredi video tok izborom manje brzine protoka, Windows Media Player mora ponekad da promeni veli?inu video zapisa. Kada Windows Media Player 10 promeni veli?inu video zapisa, odre?eni video formati daju negativnu veli?inu. Do ovog problema dolazi zato ?to se negativne veli?ine ne obra?uju na odgovaraju?i na?in u osnovnim komponentama Microsoft Windows Media formata.

RE?ENJE

Informacije o hitnoj ispravci

Podr?ana hitna ispravka sada je dostupna od korporacije Microsoft. Me?utim, ova hitna ispravka je namenjena isklju?ivo za re?avanje problema opisanog u ovom ?lanku. Primenite je samo na sisteme na kojima dolazi do ovog problema. Ova hitna ispravka mo?da ?e se dodatno testirati. Zbog toga, ukoliko niste ozbiljno ugro?eni ovim problemom, preporu?ujemo da sa?ekate slede?e izdanje koje sadr?i ovu hitnu ispravku.

Preduslovi

Morate da instalirate ispravku koja je opisana u ?lanku 891122 Microsoft baze znanja (KB) da biste primenili ovu hitnu ispravku. Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
891122Ispravka za plejere sa omogu?enim Windows Media upravljanjem digitalnim pravima (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Informacije o preuzimanju hitne ispravke

Slede?a datoteka je dostupna za preuzimanje na lokaciji Microsoft Download Center:
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket WindowsMedia10-KB898549-x86-ENU.exe.
Za vi?e informacija o na?inu preuzimanja Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Pribavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima visoke bezbednosti koji spre?avaju neovla??eno menjanje datoteke.

Informacije o datoteci hitne ispravke

Verzija ove hitne ispravke na engleskom jeziku ima atribute datoteke (ili novije atribute datoteke) koji su navedeni u slede?oj tabeli. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su u UTC vremenu (Coordinated Universal Time). Kada prika?ete informacije o datoteci, one se konvertuju u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u alatki ?Datum i vreme? na kontrolnoj tabli.
  Datum     Vreme  Verzija   Veli?ina   Ime datoteke
  -------------------------------------------------------
  26.04. 2005. 11:59 10.0.0.3921 2,370,296 Wmvcore.dll

STATUS

Microsoft je potvrdio da je ovo gre?ka u Microsoft proizvodima navedenim u odeljku ?Odnosi se na?.

DODATNE INFORMACIJE

Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki

Svojstva

Identifikator ?lanka: 898549 - Poslednji pregled: 13. april 2007. - Revizija: 3.1
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows Media Player 10
Klju?ne re?i: 
kbfix kbqfe kbhotfixserver KB898549

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com