มีดุลเครดิตในบัญชีเงินสดจะแสดง เป็นค่าบวกในกล่อง "GL ดุล" แต่ เป็นค่าลบในกล่อง "CA ดุล" ในกล่องโต้ตอบ "ธนาคาร (20.210.00)" ใน Microsoft Dynamics SL

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 898696 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ที่ การกระทบยอดธนาคาร (20.210.00)กล่องโต้ตอบใน Microsoft Business Solutions - Dynamics SL แสดงข้อมูลที่ขัดแย้งกันสำหรับยอดดุลเครดิตในบัญชีเงินสด ที่ดุล GL กล่องประกอบด้วยค่าเป็นบวก อย่างไรก็ตาม การ ยอดดุลของ CA กล่องประกอบด้วยค่าเป็นค่าลบ

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้ามีตั้งค่าบัญชีเงินสดเป็นบัญชีหนี้สิน โดยทั่วไป การตั้งค่าบัญชีในลักษณะนี้ได้เนื่องจากบัญชีเงินสดเป็นตัวแทนบัตรเครดิต มียอดดุลในบัญชีหมายถึงยอดเงินได้เนื่องจากบริษัทบัตรเครดิต คาดว่าจะโมดูล Microsoft Dynamics SL สด Manager ไม่มีบัญชีเงินสดจะเป็นบัญชีหนี้สิน โปรแกรมแสดงยอดดุลเป็นค่าบวกสำหรับบัญชีผู้ใช้เป็นค่าบวกในการดุล GL กล่องโดยไม่คำนึงถึงชนิดบัญชี

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ที่ ออก GL ของยอดดุล ไม่มีค่าเป็น ศูนย์เมื่อต้องการกระทบยอดบัญชีนี้ หากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง บัญชีผู้ใช้นี้อยู่ในดุล และไม่มีการกระทำเพิ่มเติมที่จำเป็น:
 • ค่าสัมบูรณ์ของตัว ยอดดุลของ CA มีค่าเหมือนกับ ดุล GL ค่า
 • ที่ ออก GL ของยอดดุล ค่าเป็นคู่อย่างแน่นอน ดุล GL ค่า

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ปัญหานี้ได้รายงานจุดบกพร่อง 8218 หากโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน คุณสามารถค้นหาโปรแกรมแก้ไขด่วนในส่วน "การดาวน์โหลดโปรแกรมปรับ & ปรุง" ของธุรกิจโซลูชัน PartnerSource เว็บไซต์ของ Microsoft หรือ CustomerSource เว็บไซต์ ถ้าคุณไม่พบโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับหมายเลขข้อบกพร่องนี้ใน PartnerSource หรือ CustomerSource ค้นหาเอกสาร "สรุปการเปลี่ยนแปลง" สำหรับ service pack นำออกใช้ Microsoft Dynamics SL ถัดไป หรือ Microsoft Dynamics SL service pack เพื่อตรวจสอบว่า จุดบกพร่องได้มีแก้ไขในรุ่นนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการทำให้เกิดปัญหา

 1. สร้างบัญชีหนี้สินใหม่:
  1. เปิดตัว แผนภูมิของการบำรุงรักษาบัญชีผู้ใช้ (01.260.00) กล่องโต้ตอบ
  2. กด F4
  3. ในการ บัญชีผู้ใช้ กล่อง ชนิด 2035.
  4. ในการ คำอธิบาย กล่อง ชนิด American Express.
  5. ในการ ชนิด กล่อง คลิก หนี้สิน.
  6. คลิก บันทึกแล้ว คลิก ปิด.
 2. ตั้งค่าบัญชีใหม่ที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 1 เป็นบัญชีเงินสด:
  1. เปิดตัว การบำรุงรักษาบัญชีเงินสด (20.250.00) กล่องโต้ตอบ
  2. กด F4
  3. ในการ ID บริษัท กล่อง ชนิด 0060.
  4. ในการ บัญชีธนาคาร กล่อง ชนิด 2035.
  5. ในการ ธนาคาร subaccount กล่อง ชนิด 00-000-00-00-00-0.
  6. ในการ ชื่อบัญชีเงินสด กล่อง ชนิด บัตรเครดิต Amex.
  7. ในการ หมายเลขบัญชีธนาคาร กล่อง ชนิด 12345678.
  8. คลิก บันทึกแล้ว คลิก ปิด.
 3. ตั้งค่าชนิดรายการบัตรเครดิต:
  1. เปิดตัว การบำรุงรักษาชนิดของรายการ (20.260.00) กล่องโต้ตอบ
  2. กด F4
  3. ในการ ชนิดของรายการ กล่อง ชนิด สำเนาถึง.
  4. ในการ คำอธิบาย กล่อง ชนิด ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต.
  5. ในการ บัญชีผู้ใช้เริ่มต้น กล่อง ชนิด 6510.
  6. ในการ Subaccount ค่าเริ่มต้น กล่อง ชนิด 00-000-00-00-00-0.
  7. คลิก บันทึกแล้ว คลิก ปิด.
 4. ป้อนธุรกรรมเงินสดสำหรับบัญชีใหม่ที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 1:
  1. เปิดตัว ธุรกรรมของบัญชีเงินสด (20.010.00) กล่องโต้ตอบ
  2. ในการ การจัดการ กล่อง คลิก วางจำหน่ายในขณะนี้.
  3. ในการ ตัวควบคุม กล่อง ชนิด 350.00.
  4. ในการ บัญชีธนาคาร กล่อง ชนิด 2035.
  5. ในการ ธนาคาร Subaccount กล่อง ชนิด 00-000-00-00-00-0.
  6. ในการ ชนิดของรายการ กล่อง ชนิด สำเนาถึง.
  7. ในการ ยอดเงินเดบิต กล่อง ชนิด 350.00.
  8. คลิก บันทึกบันทึกค่าในการ หมายเลขชุดงาน กล่อง และคลิก เสร็จสิ้น.
 5. ลงรายการบัญชีชุดงานที่คุณป้อนเข้า และออกในขั้นตอนที่ 4:
  1. เปิดตัว ธุรกรรมที่ลงรายการบัญชี (01.520.00) กล่องโต้ตอบ
  2. คลิก ล้างทั้งหมด.
  3. คลิกเพื่อเลือกนั้น เลือก กล่องกาเครื่องหมายสำหรับหมายเลขชุดงานที่คุณจดบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 4
  4. คลิก เริ่มต้นการประมวลผล.
 6. การกระทบยอดบัญชีธนาคาร:
  1. เปิดตัว การกระทบยอดธนาคาร (20.210.00) กล่องโต้ตอบ
  2. ในการ บัญชีเงินสด กล่อง ชนิด 2035.
  3. ในการ Subaccount เงินสด กล่อง ชนิด 00-000-00-00-00-0จากนั้น กด TAB
  4. ในการ วันในงบดุล กล่อง กด F7
  5. ในการ งบดุล กล่อง ชนิด -350.00จากนั้น กด TAB
  6. คลิก ตรวจสอบการกระทบยอด เมื่อต้องเปิดตัว การกระทบยอดเช็ค (20.210.01) กล่องโต้ตอบ
  7. คลิกเพื่อเลือกนั้น กาเครื่องหมายล้างข้อมูล กล่องกาเครื่องหมาย คลิก บันทึกแล้ว คลิก ตกลง.
  หมายเหตุ ค่าในการ ดุลที่ปรับปรุง กล่องคือ -350.00 ค่าในการ ยอดดุลของ CA กล่องคือ -350.00 ค่าในการ CA เกินดุลจำนวน กล่องเป็น 0.00 อย่างไรก็ตาม ค่าในการ ดุล GL กล่องเป็น 350.00 ค่าในการ ออก GL ของยอดดุล กล่องคือ 700.00

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 898696 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 กันยายน 2555 - Revision: 0.1
ใช้กับ
 • Microsoft Dynamics SL 2011
 • Microsoft Dynamics SL 2011 Service Pack 1
 • Microsoft Dynamics SL 6.5
 • Microsoft Dynamics SL 6.5 Service Pack 3
 • Microsoft Dynamics SL 7.0
 • Microsoft Dynamics SL 7.0 Service Pack 2
 • Microsoft Dynamics SL 7.0 Service Pack 3
 • Microsoft Dynamics SL 7.0 Service Pack 4
Keywords: 
kbretire kbmbsmigrate kbbug kbmt KB898696 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:898696
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com