การตั้งค่า Parallelism สำหรับอินสแตนซ์ของ SQL Server เมื่อคุณกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 899000 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

เมื่อคุณกำหนดค่า Microsoft BizTalk Server,parallelismมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับอินสแตนซ์ของ Microsoft SQL Server ที่ houses ฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นหากอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่มีโปรเซสเซอร์หลายตัวพร้อมใช้งาน เมื่อคุณกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ BizTalk,ระดับสูงสุดของ Parallelismมีการตั้งค่าการตั้งค่าเป็น 1 ในอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่เป็นโฮสต์ BizTalkMsgBoxDB ฐานข้อมูล

หมายเหตุ:กระบวนการparallelismการตั้งค่าไม่มีผลกับหมายเลขของตัวประมวลผลที่ SQL Server ที่ใช้ในสภาพแวดล้อมในการประมวลผลหลาย กระบวนการparallelismการตั้งค่าควบคุมจำนวนที่ใช้ในการประมวลผลที่ซึ่งการคำสั่ง Transact SQL เฉพาะใด ๆ สามารถเรียกใช้ในเวลาเดียวกันเท่านั้น ถ้าการparallelismมีการตั้งค่าการตั้งค่าการใช้ตัวประมวลผลหนึ่ง SQL Server optimizer แบบสอบถามจะไม่สร้างแผนการดำเนินการที่อนุญาตให้มีคำสั่ง Transact SQL เฉพาะใด ๆ ให้เรียกใช้บนโปรเซสเซอร์หลายตัวในเวลาเดียวกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

แบบสอบถามฐานข้อมูลของ biztalk Server ค่อนข้างเล็ก และจะดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ได้ดังนั้น แบบสอบถามฐานข้อมูลของ BizTalk Server ไม่ประโยชน์จากการparallelismการตั้งค่าที่ระบุโดยใช้ตัวประมวลผลมากกว่าหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงนั้นparallelismการตั้งค่าเพื่อระบุการใช้ตัวประมวลผลมากกว่าหนึ่งอาจมีลักษณะพิเศษ adverse บน BizTalk Server การสอบถามฐานข้อมูล

หมายเหตุ:ถ้า databases อินสแตนซ์ของ SQL Server 2000 ที่ houses BizTalk Server ที่ มีตัวประมวลผลเดียวเท่านั้นพร้อมใช้งานใช้ตัวประมวลผลที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกข้างใต้parallelism. ในที่นี้กรณีใช้ตัวประมวลผลที่มีอยู่ทั้งหมดไม่เท่ากับ functionallyใช้ตัวประมวลผล "n"ร่วมกับ1เลือกเป็นจำนวนที่ใช้ในการประมวลผล

เมื่อต้องการดูparallelismการตั้งค่าสำหรับอินสแตนซ์ของ SQL Server 2000 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft SQL Serverแล้ว คลิกตัวจัดการองค์กรเมื่อต้องการเริ่มโปรแกรมจัดการไซต์องค์กรเซิร์ฟเวอร์ SQL
 2. ขยายกลุ่มของเซิร์ฟเวอร์ที่ประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์เป้าหมาย
 3. คลิกขวาที่เซิร์ฟเวอร์เป้าหมาย และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 4. ในการคุณสมบัติของเซิร์ฟเวอร์ sqlกล่องโต้ตอบ คลิกการตัวประมวลผลแท็บ
เมื่อต้องการดูparallelismการตั้งค่าสำหรับอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft SQL Server 200xแล้ว คลิกStudio จัดการเซิร์ฟเวอร์ sql.
 2. การเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่คุณต้องการ
 3. คลิกขวาที่เซิร์ฟเวอร์เป้าหมาย และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกขั้นสูง. หมายเหตุระดับสูงสุดของ Parallelismการตั้งค่าในบานหน้าต่างด้านขวา
คุณยังสามารถดูparallelismการตั้งค่าสำหรับอินสแตนซ์ของ SQL Server โดยการดำเนินการคำสั่ง Transact SQL ต่อไปนี้กับอินสแตนซ์ของ SQL Server
USE master 
EXEC sp_configure 'max degree of parallelism'
ถ้าค่าไม่ได้ตั้งค่าเป็น 1 ดำเนินการคำสั่ง Transact SQL ต่อไปนี้กับอินสแตนซ์ของ SQL Server:
USE master 
EXEC sp_configure 'max degree of parallelism', '1' 
reconfigure with override
ค่าในการrun_valueคอลัมน์ที่ถูกส่งกลับ โดยแบบสอบถามนี้บ่งชี้parallelismการตั้งค่าสำหรับอินสแตนซ์ของ SQL Server

ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนั้นparallelismการตั้งค่าสำหรับอินสแตนซ์ของ SQL Server จะมีผลต่อโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ ของฐานข้อมูลที่จะถูกดำเนินการบนอินสแตนซ์ adverse คุณควรสร้างอินสแตนซ์ SQL Server house ฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk ก่อนที่คุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกกรอบงานแยกต่างหาก

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Parallelism ระดับการมากที่สุดเมื่อคุณกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ BizTalk คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
912262ตัวเลือกสถิติเกี่ยวกับการปรับปรุงอัตโนมัติ โดยอัตโนมัติในการสร้างตัวเลือกสถิติ และการตั้งค่า Parallelism ถูกปิดใช้งานในฐานข้อมูล SQL Server อินสแตนซ์ที่โฮสต์ฐานข้อมูลของ BizTalk Server BizTalkMsgBoxDB
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการparallelismการตั้งค่าใน SQL Server การต่อไปนี้ Microsoft นักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์:
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa196725 (SQL.80)
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms181007.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 899000 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Standard
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Partner Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Standard Edition
Keywords: 
kbbiztalk2004-2006swept kbinfo kbmt KB899000 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:899000

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com