ไฟร์วอลล์บางอย่างอาจปฏิเสธการรับส่งข้อมูลเครือข่ายที่มีต้นกำเนิดจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 หรือใช้งาน Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 899148 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ดำเนินการเรียกกระบวนใช้ระยะไกลอาจล้มเหลวหากไฟร์วอลล์และผลิตภัณฑ์ VPN บางปฏิเสธการร้องขอของเครือข่าย ปฏิเสธนี้เกิดขึ้นถ้าเครือข่าย come ที่ร้องขอจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 หรือใช้งาน Windows Vista การร้องขอการเครือข่ายเหล่านี้อาจล้มเหลวบนคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือ OEM หรือวางจำหน่ายสื่อการติดตั้ง SP1 ที่ประกอบด้วยโปรแกรมปรับปรุงได้ ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้อาจปฏิเสธการร้องขอการเครือข่ายเหล่านี้:
 • ไฟร์วอลล์หรือผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) จากจุดตรวจสอบซอฟต์แวร์เทคโนโลยี
 • Microsoft Internet Security และ Acceleration (ISA) Server
 • ไคลเอนต์ VPN ของ cisco 5.0.0.0340
หมายเหตุ:เป็นของ 2005 พฤษภาคม รายการก่อนหน้านี้ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่อาจปฏิเสธการร้องขอการเครือข่ายเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม รายการก่อนหน้านี้อาจไม่รวมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่ทำการกรองระดับโปรแกรมประยุกต์ และที่สามารถปฏิเสธการร้องขอของเครือข่าย ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จากผู้ผลิตรายอื่นที่ทำการกรองระดับโปรแกรมประยุกต์อาจยังปฏิเสธขั้นตอนระยะไกล (RPC) การเรียกการร้องขอจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) หรือ Windows Vista ได้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Windows Server 2003 SP1 หรือ Windows Vista เพิ่มการสนับสนุนสำหรับบางโอน syntaxes เพื่อนำไปใช้ RPC ใหม่ syntaxes การถ่ายโอนใหม่เหล่านี้ถูกเรียกว่า "หลายโอนไวยากรณ์เจรจา ผู้ช่วย 32 บิต และ 64 บิตคอมพิวเตอร์จัดการ workloads ที่ใหญ่ขึ้น นอกจากนี้ นี้มักช่วย 32 บิต และ 64 บิตคอมพิวเตอร์เครื่องที่ทำงานได้เร็วขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไฟร์วอลล์และผลิตภัณฑ์ VPN ที่ทำให้เกิดการเรียกใช้บริบทงานนำเสนอมากกว่าหนึ่งจะอยู่ในถูกผูกไว้ RPC โพรโทคอลข้อมูลหน่วย (PDU) อาจทำให้อย่างใดอย่างหนึ่งกับอาการต่อไปนี้:
 • ปล่อย RPC เฟรมในเครือข่าย
 • ปิดการเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 หรือใช้งาน Windows Vista ก่อนกำหนด

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ถ้ามีการดำเนินงานที่ใช้ RPC บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 หรือใช้งาน Windows Vista ล้มเหลวข้าม VPN หรือไฟร์วอลล์ทันทีหลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Server 2003 SP1 หรือ Windows Vista ติดต่อไฟร์วอลล์ของคุณหรือผู้จัดจำหน่าย VPN เพื่อดูว่าตัวกรอง RPC ของรุ่นที่ปรับปรุงพร้อมใช้งาน ถ้ามีการดำเนินงานที่ใช้ RPC จะถูกบล็อก โดยตัวกรองใน Microsoft Internet Security และ Acceleration Server (ISA) 2000 หรือ ISA Server 2004 มาตรฐาน Edition คอมพิวเตอร์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft:
887222ปริมาณการใช้การ ISA Server RPC กรองบล็อก RPC งานหลังจากที่มีการติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 1 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ISA Server 2004 หรือ ISA Server 2000
ถ้ามีการดำเนินงานที่ใช้ RPC ถูกบล็อค โดยตัวกรองในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์จุดตรวจสอบ ดูการตรวจสอบบทความ SK30784 หรือแวะไปจุดตรวจสอบซอฟต์แวร์เว็บไซต์ต่อไปนี้การ SecureKnowledge ซอฟต์แวร์จุด:
http://www.checkpoint.com/

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้

วิธีที่ 1:

คุณสามารถปิดการใช้งานตัวกรอง RPC ในไฟร์วอลล์และผลิตภัณฑ์ VPN ถ้าข้อกำหนดของเครือข่ายทำค่านี้เป็นไปได้

วิธีที่ 2

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


ถ้าคุณต้องการดำเนินงานที่ใช้ RPC ทำงานทันที และคุณไม่สามารถปรับปรุงไฟร์วอลล์และ VPNs ในลักษณะที่ทันที ติดตั้ง hotfix ที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ และทำ ตามขั้นตอนเหล่านี้

สิ่งสำคัญwindows Vista ไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน อย่างไรก็ตาม คุณต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อปรับเปลี่ยนรีจิสทรีบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  NT\Rpc HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows
 3. คลิกการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 4. ประเภท:
  Server2003NegotiateDisable
  ชื่อของค่า DWORD ใหม่
 5. คลิกขวา
  Server2003NegotiateDisable
  แล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 6. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด1แล้ว คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:การตั้งค่านี้ปิดใช้งาน negotation เวลาการผูกและเจรจาไวยากรณ์การถ่ายโอนหลาย
 7. ออกจากโปรแกรม Registry Editor เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
 8. หลังจากไฟร์วอลล์และ VPN อุปกรณ์เข้ากันได้กับ RPC บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ตั้งค่าสำหรับการ
  Server2003NegotiateDisable
  รายการในรีจิสทรีเพื่อ0. จากนั้น ให้เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่

windows Server 2003 Service Pack 1

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้นโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ข้อมูลแฟ้ม
  Date    Version    Size    File name  Platform
  ----------------------------------------------------------
  05-03-2005 5.2.3790.2436  642,048  Rpcrt4.dll x86
  05-03-2005 5.2.3790.2436 1,714,688 Rpcrt4.dll x64
  05-03-2005 5.2.3790.2436 2,462,208 Rpcrt4.dll IA-64

Windows Server 2003 Service Pack 2

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขใน Windows Server 2003 Service Pack 2สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Server 2003 Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
889100วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003
หลังจากที่คุณใช้ Windows Server 2003 SP2 คุณต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อปรับเปลี่ยนรีจิสทรี:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  NT\Rpc HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows
 3. คลิกการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 4. ประเภท:Server2003NegotiateDisableชื่อของค่า DWORD ใหม่
 5. คลิกขวาServer2003NegotiateDisableแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 6. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด1แล้ว คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:การตั้งค่านี้ปิดใช้งานการเจรจาครั้งผูกและไวยากรณ์เจรจาหลายของโอนย้าย
 7. ออกจาก Registry Editor แล้วเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
 8. หลังจากไฟร์วอลล์และอุปกรณ์ VPN เข้ากันได้กับ RPC บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ตั้งค่าสำหรับ Server2003NegotiateDisable รายการรีจิสทรี0. จากนั้น ให้เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อปัญหานี้มีอยู่ ไคลเอนต์ Microsoft Outlook ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Exchange ดังนั้น ผู้ดูแลควรประเมินว่ามีข้อกำหนดของตัวกรอง RPC ในอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายที่เข้ากันได้กับการรับส่งข้อมูลของ Windows Server 2003 SP1 หรือ Windows Vista RPC ผู้ดูแลควรทำการประเมินนี้ก่อนที่จะใช้งานไฟร์ วอลล์/VPN อุปกรณ์ Windows Server 2003 SP1 หรือ Windows Vista ในสภาพแวดล้อมการผลิตที่การจัดวางอุปกรณ์เช่นเครือข่าย

การประเมินจะเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไฟร์วอลล์สามารถกรองการรับส่งข้อมูล RPC โดยใช้การจำลองแบบระหว่างตัวควบคุมโดเมน filtration ของการรับส่งข้อมูล RPC โดยใช้การจำลองแบบระหว่างตัวควบคุมโดเมนอาจทำให้เกิดการถูกขัดจังหวะระยะยาวของ Active Directory จำลองแบบได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ดูแลควรลองใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า ตัวควบคุมโดเมนทั้งหมดในฟอเรสต์ดำเนินการจำลองแบบขาเข้าใน rolling tombstone อายุการใช้งานหลายวัน โดยค่าเริ่มต้น rolling tombstone อายุการใช้งานหลายวันคือ 60 วัน ลบตัวควบคุมโดเมนที่ไม่สามารถดำเนินการจำลองแบบขาเข้าของความรู้ของละเฉพาะ ภายในอายุการใช้การก่อนหน้า tombstone งานจำนวนวัน forever จะสอดคล้องกันสำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจนกว่าผู้ดูแลระบบ intervenes

เหตุการณ์ในล็อกเหตุการณ์ของบริการไดเรกทอรีที่ระบุว่า การจำลองแบบ Active Directory มีความล้มเหลวบนตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 รวมต่อไปนี้:
 • 1862: “ DC แบบโลคัลได้ไม่ล่าสุดรับข้อมูลการจำลองแบบจากหมายเลขของตัวควบคุมโดเมน ” (intersite)
 • 1864: “ DC แบบโลคัลได้ไม่ล่าสุดรับข้อมูลการจำลองแบบจากหมายเลขของตัวควบคุมโดเมน ” (intrasite)
 • 2042: “ดังกล่าวไว้ยาวเกินไปจากเครื่องนี้ครั้งสุดท้าย ที่จำลองแบบกับแหล่งที่มาที่มีชื่อ ” (TSL จำนวนวัน)
ถ้าผู้ดูแลยังไม่ได้ตรวจสอบวิธีแก้ไขปัญหา พวกเขาสามารถใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบระดับองค์กรให้เรียกใช้ Windows Server 2003 ต่อไปนี้repadminคำสั่งแต่ละวัน:
repadmin /showrepl * /csv > showrepl.csv
ผู้ดูแลระบบสามารถดูแฟ้ม Showrepl.csv ในโปรแกรมเช่น Microsoft Excel ที่แยกวิเคราะห์ข้อความที่คั่นด้วยจุลภาค งานมีระดับความสำคัญสูงมีการแก้ไขการจำลองแบบล้มเหลวบนตัวควบคุมโดเมนปลายทางที่ไม่สามารถจำลองแบบขาเข้าสำหรับเวลาที่ยาวนานที่สุดได้

Repadmin.exe จะอยู่ในแฟ้ม Suptools.msi Support\Tools\ บนสื่อการติดตั้ง Windows Server 2003

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเอาวัตถุ lingering คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
870695วัตถุ Active Directory ที่ตกรุ่นแล้วสร้างเหตุการณ์ ID 1988 ใน Windows Server 2003
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมจากจุดตรวจสอบซอฟต์แวร์เทคโนโลยี แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของเทคโนโลยีซอฟต์แวร์จุดตรวจสอบ:
http://www.checkpoint.com
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ ISA แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/isaserver/default.mspx
Microsoft ไม่รับทราบถึงเราเตอร์ใด ๆ หรือสวิทช์ที่ดำเนินการ program–level ที่กรองข้อมูลที่จะรบกวนอยู่กับดำเนินตาม RPC ใน Windows Server 2003 SP1 หรือ ใน Windows Vista

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้โดยทั่วไปจะแสดง โดยคอมโพเนนต์เมื่อเฟรม RPC กับ syntaxes โอนหลายถูกปฏิเสธ โดยไฟร์วอลล์ หรือ VPN Windows 32 ที่สร้างข้อผิดพลาด 1727:
การเรียกขั้นตอนระยะไกลล้มเหลว และไม่ได้ใช้งาน
รหัสข้อผิดพลาดทั่วไปนี้มีหลายสาเหตุที่น่าราก และไม่เฉพาะระบุการบล็อคเฟรม RPC จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 หรือใช้งาน Windows Vista

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ DCE RPC ข้อมูลจำเพาะ Opengroup เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.opengroup.org/onlinepubs/009629399/toc.htm
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนไวยากรณ์การถ่ายโอนหลายในสเปค DCE RPC ไปที่ Opengroup เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.opengroup.org/onlinepubs/009629399/chap12.htm#tagcjh_17_06_04_03
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Windows Server 2003 Service Pack 2

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 899148 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Keywords: 
kbautohotfix kbwinserv2003sp2fix kbhotfixserver kbqfe kbwinservnetwork kbnetwork_techconfigissue kbconnectivity kbconfig kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbmt KB899148 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:899148

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com