วิธีการแก้ปัญหา DTS และฐานข้อมูลที่ sizing ปัญหาในการรายงาน 2005 MOM

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 899158 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณพบอาการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่างหลังจากที่คุณติดตั้งบริการการรายงานตัวจัดการการดำเนินการที่ Microsoft (MOM) ใน MOM 2005:
 • mom รายงานจะว่างเปล่า หรือไม่สมบูรณ์
 • เมื่อคุณพยายามที่จะดูรายงานบางอย่าง โดยใช้คอนโซลการรายงาน MOM คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ไม่มีข้อมูลสำหรับรายงานนี้
 • ขนาดของฐานข้อมูล OnePoint grows ทันที ฐานข้อมูล grows ถึงแม้ว่าคุณได้ไม่เปลี่ยนแปลงของเซิร์ฟเวอร์ที่มีการจัดการหรือกลุ่มของกฎในกลุ่มการปรับเปลี่ยน MOM ฐานข้อมูล OnePoint อาจขยายเกินขีดจำกัด 30 กิกะไบต์ (GB) แนะนำ
 • เหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้ปรากฏในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์บนเซิร์ฟเวอร์ราย MOM:

  รหัสเหตุการณ์ 1001
  แหล่งที่มา: MOM.Datawarehousing.DTSPackageGenerator.exe
  คำอธิบาย: งาน DTS การรายงาน MOM ล้มเหลวให้เสร็จสมบูรณ์

  รหัสเหตุการณ์: 81
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: DataTransformationServices
  อธิบาย: เหลวปฏิบัติการของแพคเกจ DTS ต่อไปนี้:

รหัสเหตุการณ์ 1001 ให้คำอธิบายโดยย่อของเหตุผลการล้มเหลวของแพคเกจบริการแปลงข้อมูล (DTS) รหัสเหตุการณ์ 81 แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุของข้อผิดพลาด คำอธิบายของเหตุการณ์ทั้งอาจบ่งชี้ว่า ฐานข้อมูลที่มีเนื้อที่ว่างไม่เพียงพอ ตัวอย่างของคำอธิบายข้อผิดพลาดทั่วไปบางอย่างมีดังนี้:
 • ไม่สามารถจัดสรรเนื้อที่สำหรับวัตถุ 'SC_EventFact_Table' ในฐานข้อมูล 'SystemCenterReporting' ได้เนื่องจาก filegroup ที่ 'หลัก' เต็ม
 • แฟ้มบันทึกสำหรับฐานข้อมูล 'SystemCenterReporting' นั้นเต็ม สำรองค่าล็อกของธุรกรรมสำหรับฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างบางแฟ้มบันทึก
 • ไม่สามารถจัดสรรเนื้อที่สำหรับวัตถุ ' (หมายเลขของตารางระบบ: -548802855) ' ในฐานข้อมูล 'TEMPDB' ได้เนื่องจาก filegroup 'ค่าเริ่มต้น' เต็ม
กฎของเหตุการณ์ “ MOM รายงาน DTS งานล้มเหลวให้เสร็จสมบูรณ์ ” อาจจะสร้างข้อความแจ้งเตือน การแจ้งเตือนนี้บ่งชี้ว่า งานที่คัดลอกข้อมูลที่มีการรายงานจากฐานข้อมูล OnePoint ไปยังฐานข้อมูลเพื่อการรายงาน ล้มเหลว

สาเหตุ

อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้หากไม่แพคเกจ DTS สามารถคัดลอกข้อมูลที่มีการรายงานจากฐานข้อมูล OnePoint MOM รายงานเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล ซึ่งทำให้ฐานข้อมูล OnePoint หยุด grooming และจะทำต่อไปเพื่อขยายจนกว่างาน DTS รันเรียบร้อยแล้ว
แพคเกจ DTS อาจล้มเหลวเมื่อมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • แพคเกจ DTS พยายามที่จะคัดลอกมาก ๆ ของข้อมูลในฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ราย MOM
 • ฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ราย MOM มีเนื้อที่ว่างไม่เพียงพอที่จะดำเนินการคัดลอก
 • จัดตารางงาน SystemCenterDTSPackageTask ในการจัดตารางเวลางานได้ถูกปรับเปลี่ยนจะไม่ทำงานโดยอัตโนมัติ
ฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ราย MOM หรือบันทึกอาจทำงานออกจากพื้นที่ว่างเมื่อแพคเกจ DTS พยายามที่จะคัดลอกข้อมูลจากฐานข้อมูล OnePoint ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นหากเซิร์ฟเวอร์ MOM ได้รวบรวมจำนวนมากข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ตัวอย่างเช่น ลักษณะการทำงานนี้เกิดหากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • เซิร์ฟเวอร์ MOM ที่มีการเรียกใช้เวลานานก่อนที่คุณติดตั้งบริการรายงาน MOM
 • คุณติดตั้งผู้ทำหน้าที่จำนวนมากในกลุ่มการเซิร์ฟเวอร์ MOM ในเวลาเดียวกัน
 • คุณได้เพิ่มกฎใหม่ที่สร้างเหตุการณ์จำนวนมากหรือข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานจำนวนมาก
 • คุณได้ติดตั้งการจัดการชุดที่มีจำนวนมากกฎใหม่ที่เพิ่มเข้าไป
 • รุ่นของ MOM 2005 Reorting ไม่ได้ถูกปรับรุ่นเป็น Service Pack 1 (SP1)

การแก้ไข

To resolve this issue, increase the size of the SystemCenterReporting database and the SystemCenterReporting log. To do this, follow these steps on the MOM Reporting Server:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่Microsoft SQL Serverแล้ว คลิกตัวจัดการองค์กร.
 2. ขยายการMicrosoft SQL Servers\กลุ่ม sql Server\SQL Instance\ฐานข้อมูลคอนเทนเนอร์

  หมายเหตุ:SQL Instanceis the named instance that contains the MOM Reporting Server database.
 3. คลิกขวาSystemCenterReportingแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 4. ในการแฟ้มข้อมูลแท็บ คลิกการSpace allocated (MB)value, and then type a larger file size.
 5. ในการล็อกธุรกรรมแท็บ คลิกการSpace allocated (MB)value, and then type a larger file size.
 6. คลิกตกลงเมื่อต้องการยอมรับการเปลี่ยนแปลง
 7. Make sure that Tempdb is not running out of disk space. Tempdb holds all temporary tables and temporary stored procedures. Tempdb will automatically increase and decrease as the data engine performs actions. If Tempdb runs out of space, an error appears in the SQLERROR log. You can either set the Data Files and Transaction Log toAutomatically grow file, or you can expand the files by manually using Enterprise Manager or Transact-SQL.
  Verify that there is enough physical disk space on the hard disk drive where Tempdb is stored. Move Tempdb to a larger hard disk drive if necessary.
After you increase the size of the SystemCenterReporting database and the SystemCenterReporting log, or Tempdb, manually run the DTS job again. This step copies the data from the OnePoint database to the SystemCenterReporting database. To manually run the DTS job, follow these steps.

Verify that the SystemCenterDTSPackageTask scheduled task in Scheduled Tasks is scheduled to run automatically. If so, go to the next procedure.
 1. Use Windows Explorer to find theMOM reporting drive:\Program Files\Microsoft System Center Reporting\Reporting folder.
 2. Double-click the MOM.Datawarehouse.DTSPackageGenerator.exe file.
หมายเหตุ:You can also manually run the SystemCenterDTSPackageTask scheduled task in Scheduled Tasks, which is in Control Panel.

ข้อมูลเพิ่มเติม

Moving smaller amounts of data by using the /latency switch or the /chunksize switch

We recommend that you move data in smaller packets if you have a large amount of data to move at the same time. This can help avoid time outs in SQL Server. This can also avoid putting too much of a load on the computer that is running SQL Server.

The /latency switch

The MOM.Datawarehouse.DTSPackageGenerator.exe file supports a latency parameter that lets you specify the age of the data to transfer to the SystemCenterReporting database. You can use the latency parameter to determine how much data is copied to the SystemCenterReporting database. The latency parameter uses the following syntax:
MOM.Datawarehousing.DTSPackageGenerator.exe /latency:number of days
We recommend that you use the latency parameter if the DTS job has failed for more than three or four days.

To see when the last time the DTS job successfully ran, examine the ReportingSettings table in the OnePoint database for the TimeDTSLastRan value. This is displayed in Coordinated Universal Time (Greenwich Mean Time).

In this example, the DTS job has not run in 30 days. Therefore, you can use the latency switch with a value of 20 and the job will migrate all data that is older than 20 days into the MOM Reporting database. The next time that you run the job, specify a value of10 to migrate anything that is older than 10 days. The last time that you run the job, remove the/latencyswitch from the MOM.Datawarehousing.DTSPackageGenerator.exe to migrate the remaining data. By doing this, the data can be moved over without overwhelming the system.

หมายเหตุ:This example assumes that you have 30 days of data in the OnePoint database.
 1. Log on to the MOM Reporting server by using an account that has administrative rights.
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง คัดลอกพารามิเตอร์บรรทัดคำสั่งของ SystemCenterDTSPackageTask ชนิด/latency:20แล้ว กดป้อน.

  “ 20 ” แสดงถึง 20 วันที่ในตัวอย่างนี้
 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 โดยใช้ timeframes เวลาแฝงที่มีขนาดเล็ก
 5. เอาออกแบบ/latencyสลับเป็นครั้งสุดท้ายที่มีการเรียกใช้งาน การตั้งค่าเริ่มต้นเวลาแฝงเป็น 5 นาที ณจุดนี้ ข้อมูลทั้งหมดที่เก่ากว่า 5 นาทีจะถูกย้าย
หมายเหตุ:หลังจากที่คุณได้ย้ายข้อมูลของคุณทั้งหมดไปยังเซิร์ฟเวอร์รายงาน คุณต้องลบพารามิเตอร์เวลาแฝงที่จัดกำหนดการงาน

สวิตช์ /chunksize

พารามิเตอร์การขนาดใหม่ถูกเพิ่มใน MOM 2005 SP1 สำหรับใช้เมื่อคุณรันงาน DTS จากบรรทัดคำสั่ง:
 • /chunksize: chunk ขนาดวัน ปริมาตรสูงข้อมูลจะถูกโอนย้าย ด้วยการเพิ่มขนาดของกลุ่ม ซึ่งช่วยให้การถ่ายโอนข้อมูลระดับสูงที่มีพื้นที่การบันทึกที่จำกัด ถ้าคุณระบุค่าเป็น 0 (ศูนย์), ซึ่งจะไม่ chunk ข้อมูล (ค่าเริ่มต้น =วันที่ 1)
 • /maxchunks: หมายเลขสูงสุดของกลุ่มเพื่อสร้างเมื่อ chunking ถูกเปิดใช้งาน (ค่าเริ่มต้น = 10 พื้นที่)

งาน DTS ล้มเหลว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดการหมดเวลา

งาน DTS อาจยังคงล้มเหลว และสร้างข้อผิดพลาดการหมดเวลาถ้าจำนวนข้อมูลที่จะถูกคัดลอกมีขนาดใหญ่มาก

ข้อความคำอธิบายของเหตุการณ์ 1001 เหตุการณ์ 81 หรือผลลัพธ์ของคำสั่ง DTS ได้/ silentสลับการเอาออกไปอาจมีข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
หมดเวลาหมดอายุแล้ว
รอบระยะเวลาการหมดเวลาที่ผ่านไปก่อนที่จะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ของการดำเนินงาน หรือเซิร์ฟเวอร์ไม่ตอบสนอง
ดำเนินการยกเลิก โดยผู้ให้บริการได้เนื่องจากมีทรัพยากรไม่ครบ
ถ้ารายละเอียดในเหตุการณ์ที่สอดคล้องกัน 81 ไม่แสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการล็อกในฐานข้อมูลหรือธุรกรรมที่จะเต็ม นี่คือแนวโน้มมากที่สุดเนื่องจากการเชื่อมต่อการตัดสินค้าจากคลังหรือปัญหาเกี่ยวกับเครือข่าย ดังนั้น ใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
 • เรียกใช้งาน DTS อีกครั้ง
 • ถ้างาน DTS ไม่สำเร็จ เปลี่ยนแปลงค่าการหมดเวลาของแบบสอบถาม

หมดเวลาการสอบถามระยะไกลสามารถถูกเพิ่มจากค่าเริ่มต้นของวินาที 600 เพื่อ 1200 หรือมากกว่า หรือจะสามารถตั้งค่าการหมดเวลาการสอบถามระยะไกลเป็น 0 (ไม่จำกัด) เพื่อดูว่า จะทำงาน เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการหมดเวลาการสอบถามระยะไกล ดำเนินการดังต่อไปนี้:

หมายเหตุ:ค่าหมดเวลาการสอบถามระยะไกลควรเปลี่ยนแปลงใน SQL Server ที่โฮสต์ฐานข้อมูลการรายงานและ SQL Server ที่เป็นโฮสต์ OnePoint ฐานข้อมูล
 1. ในการเปิดตัวจัดการองค์กรคลิกขวาที่รายงานฐานข้อมูล SQL Server และจากนั้น คลิกคุณสมบัติแท็บการเชื่อมต่อ
 2. ในหน้าคุณสมบัติของเซิร์ฟเวอร์ SQL คลิกการการเชื่อมต่อแท็บ
 3. ในส่วนการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล พิมพ์1200ในการค่าการหมดเวลาของแบบสอบถามกล่อง
 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 บน OnePoint ฐานข้อมูล SQL Server
 5. เริ่มงาน DTS
  หมายเหตุ
  • ถ้างาน DTS ยังคงหมดเวลา ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 6 อย่างไรก็ตาม เพิ่มรายการในขั้นตอนที่ 3 ถึง 2400, 3600 หรือ 0
  • หลังจากปัญหานี้ได้รับ การแก้ไขรีเซ็ตค่าหมดเวลาการสอบถาม 600 หรือค่าใด ๆ ก็ตามจำเป็นต้องใช้สำหรับงานในภายหลังให้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รหัสเหตุการณ์ 1001 อาจประกอบด้วยข้อมูลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:
Step StepInvokeInnerPackage failed. Step Error Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server Step Error Description: (1:SC_Inner_DTS_Package) SubStep 'DTSStep_ExecuteSQLTask_SC_SampledNumericDataFact_View_1_Insert' failed with the following error: OLE DB provider 'SQLOLEDB' reported an error. Execution terminated by the provider because a resource limit was reached. (Microsoft OLE DB Provider for SQL Server (80040e14): OLE DB error trace [OLE/DB Provider 'SQLOLEDB' ICommandText::Execute returned 0x80040e31: Execution terminated by the provider because a resource limit was reached.].) (Microsoft OLE DB Provider for SQL Server (80040e14): [OLE/DB provider returned message: Timeout expired]) Execution was canceled by user. Step Error Code: -2147220441 Step Error Help File: Step Error Help Context ID:0

ข้อมูลการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม

 • ตรวจทานแอพลิเคชัน และระบบจะบันทึกบน SQL Server ที่แพคเกจ DTS จะถูกดำเนินการ
 • ตรวจดูไฟล์บันทึกของ SQL Server บน SQL Server ที่แพคเกจ DTS จะถูกดำเนินการ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการตั้งค่าฐานข้อมูล OnePoint และ SystemCenterReporting โหมดการกู้คืนข้อมูลแบบธรรมดา ซึ่งมีการกำหนดค่าในคุณสมบัติของฐานข้อมูลตัวเลือกแท็บ
 • การขอรับการแสดงผลข้อมูลของข้อผิดพลาดโดยตรงจากโปรแกรม สำเนาบรรทัดคำสั่ง DTS จากการจัดตารางงานไปพรอมต์คำสั่ง

  ตัวอย่างเช่น C:\Program Files\Microsoft System Center Reporting\Reporting>MOM.Datawarehousing.DTSPackageGenerator.exe /silent /srcserver:servername /srcdb:OnePoint /dwserver:servername /dwdb:SystemCenterReporting /product: "ตัวจัดการการดำเนินงาน Microsoft"

  เอา /silent สลับกัน เรียกใช้คำสั่งจากพร้อมรับคำสั่ง ถ้างานล้มเหลว รายละเอียดข้อผิดพลาดจะแสดงผลบนหน้าจอ ซึ่งสามารถคัดลอกไปยังแฟ้มข้อความสำหรับการอ้างอิงในอนาคต
  งาน DTS สำเร็จจะไม่มีผลลัพธ์จะปรากฏขึ้น และพร้อมท์รับคำสั่งจะแสดง

  ถ้าไม่มีเนื้อที่ว่างบนดิสก์เพิ่มเติมจะพร้อมใช้งาน

  ถ้าฐานข้อมูล SystemCenterReporting ได้ถึงขีดจำกัดของกำลังการผลิตฮาร์ดดิสก์ที่มีอยู่จริง อย่างใดอย่างหนึ่งต้องที่จะเพิ่มเนื้อที่ว่างบนดิสก์เพิ่มเติม หรือ grooming ช่วงฐานข้อมูลจะต้องถูก reconfigured เป็น aggressive มากขึ้น โดยค่าเริ่มต้น รอบระยะเวลาที่จะเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล SystemCenterReporting คือ วัน 395 When you install the MOM 2005 Reporting component, a stored procedure p_updategroomdays is created in the SystemCenterReporting database. You can use this stored procedure to configure the number of days that data is retained in the SystemCenterReporting database.For more information about how to change the grooming interval, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  887016How to modify the number of days to retain data in the SystemCenterReporting database in Microsoft Operations Manager 2005
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
873235วิธีการที่หยุดการล็อกธุรกรรมของฐานข้อมูล SQL Server จากเติบโดยไม่คาดคิด
317375ล็อกของธุรกรรม grows โดยไม่คาดคิด หรือใช้ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ SQL Server

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 899158 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Operations Manager 2005 Enterprise Edition
Keywords: 
kbopmanreporting kbopmaneventmgmt kbopmanalerts kbtshoot kbdatabase kberrmsg kbevent kbmt KB899158 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:899158

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com