วิธีการขอรับ Windows Messenger 5.1 รุ่นล่าสุด

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 899283 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการขอรับรุ่นล่าสุดของ Microsoft 5.1 Messenger ของ Windows รุ่นของ Windows Messenger 5.1 รุ่นล่าสุดประกอบด้วยหมายเลขรุ่นต่อไปนี้:
 • รุ่นของ Microsoft Windows Messenger 5.1.0715 (วันที่นำออกใช้: 12 สิงหาคม 2008)
 • รุ่นของ Microsoft Windows Messenger 5.1.0706 (วันที่นำออกใช้: เดือน 4 มิถุนายน 2007)
 • รุ่นของ Microsoft Windows Messenger 5.1.0700 (วันที่นำออกใช้: 16 กันยายน 2005)
 • รุ่นของ Microsoft Windows Messenger 5.1.0680 (วันที่นำออกใช้: 13 พฤษภาคม 2005)
 • รุ่นของ Microsoft Windows Messenger 5.1.0639 (re-release วัน: 24 มีนาคม 2005)
 • รุ่นของ Microsoft Windows Messenger 5.1.0639 (วันที่นำออกใช้: 1 ธันวาคม 2004)
นอกจากนี้ บทความนี้ประกอบด้วยรายชื่อของการปรับปรุงและรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไข โดย Windows Messenger 5.1 รุ่นล่าสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการขอรับ Windows Messenger 5.1 รุ่นล่าสุด

การขอรับรุ่นล่าสุดของ Windows Messenger 5.1 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=A8D9EB73-5F8C-4B9A-940F-9157A3B3D774

รุ่นของ Microsoft Windows Messenger 5.1.0715

วันที่นำออกใช้: 2008 สิงหาคม

ปรับปรุงลักษณะการทำงาน

รุ่นนี้ช่วยปรับปรุงลักษณะการทำต่อไปนี้ใน Windows Messenger 5.1:
 • ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย โดยใช้คอมโพเนนต์ความปลอดภัยล่าสุด

การตัดสินค้าจากคลังถาวร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขที่อยู่ใน Microsoft Security บูเลทีนการ MS08-050 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms08-050.mspx

รุ่นของ Microsoft Windows Messenger 5.1.0706

วันที่นำออกใช้: 2007 พฤษภาคม

ปรับปรุงลักษณะการทำงาน

รุ่นนี้ช่วยปรับปรุงลักษณะการทำต่อไปนี้ใน Windows Messenger 5.1:
 • ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย โดยใช้คอมโพเนนต์ความปลอดภัยล่าสุด

ปัญหาแบบถาวร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่ได้รับการแก้ไขใน rerelease นี้ของ Windows Messenger 5.1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
937107Windows Messenger 5.1 คุณได้รับข้อผิดพลาดการละเมิดการเข้าถึงเมื่อคุณคลิกแสดงชื่อผู้ใช้เพื่อเริ่มการสนทนา

รุ่นของ Microsoft Windows Messenger 5.1.0700

วันที่นำออกใช้: 16 กันยายน 2005

ปรับปรุงลักษณะการทำงาน

รุ่นนี้ช่วยปรับปรุงลักษณะการทำต่อไปนี้ใน Windows Messenger 5.1:
 • ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย โดยใช้คอมโพเนนต์ความปลอดภัยล่าสุด

ปัญหาแบบถาวร

For more information about the issue that is fixed in this re-release of Windows Messenger 5.1, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
900466The sound and video are not synchronized correctly if you call a computer by using sound and video in Windows Messenger

Microsoft Windows Messenger version 5.1.0680

Release date: May 13, 2005

Improved features

This release improves the following features in Windows Messenger 5.1:
 • Improves the file transfer functionality for users who have multiple network connections. These multiple network connections include the following connection types:
  • Configurations for users who have wired connections.
  • Configurations for users who have wireless network connections.
  • Configurations for users who user virtual private network (VPN) connections.
 • Improves presence integration with programs. For example, this version includes the functionality to update presence information in Microsoft Outlook and in Microsoft Windows SharePoint services.
 • Provides support for Microsoft Windows XP 64-bit.
 • Improves security by using the latest secure components. Additionally, URL links are now non-clickable. This behavior is by default.

Microsoft Windows Messenger version 5.1.0639

Re-release date: March 24, 2005

Fixed issue

For more information about the issue that is fixed in this re-release of Windows Messenger 5.1, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
894867Windows Messenger 5.1 tries to repair itself when you copy or paste data from an Office program, open Adobe Acrobat Reader, or use MSN Messenger

Microsoft Windows Messenger version 5.1.0639

Release date: December 1, 2004

Improved features

This release improves the following functions in Windows Messenger 5.1:
 • Improves Tablet PC and laptop support. The following is a list of the improvements:
  • Improved ink
  • Improved performance when a user uses power saving features in portable computers
 • Improves presence integration with programs. This improvement includes better presence integration when programs are in full-screen mode. This improvement in presence integration helps users to avoid receiving unwelcome instant messaging interruptions.
 • Improves the sign-in process. This improvement gives users a quicker sign in.

Fixed issues

For more information about the fixes that are listed in Microsoft Security Bulletin MS05-009, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms05-009.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 899283 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 ตุลาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Messenger 5.1
Keywords: 
kbupdate atdownload kbinfo kbmt KB899283 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:899283

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com