หัวข้อวิธีใช้ "ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลประมวลป้องกัน" ระบุการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ DEP ใน Windows Server 2003 Service Pack 1 อย่างไม่ถูกต้อง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 899298 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หัวข้อวิธีใช้ "ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลประมวลป้องกัน" ใน Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) ประกอบด้วยรายการที่ไม่ถูกต้องต่อไปนี้:
โดยค่าเริ่มต้น DEP เท่านั้นเปิดอยู่สำหรับโปรแกรมของระบบปฏิบัติการ Windows จำเป็นและบริการ เมื่อต้องการช่วยปกป้องโปรแกรมเพิ่มเติมกับ DEP เลือกเปิดงาน DEP สำหรับโปรแกรมและบริการยกเว้นส่วนที่ฉันเลือกทั้งหมด
โดยค่าเริ่มต้น ใน Windows Server 2003 SP1, DEP ที่เปิดอยู่สำหรับโปรแกรมและบริการยกเว้นที่เลือกของผู้ดูแลทั้งหมด โดยค่าเริ่มต้น นโยบาย OptOut "เปิด DEP สำหรับโปรแกรมและบริการยกเว้นส่วนที่ฉันเลือกทั้งหมด" แล้วเลือก

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล ด้วยตนเองคุณสามารถกำหนดค่า DEP ให้สลับไปมาระหว่างนโยบาย OptIn และ OptOut โดยใช้การป้องกันการปฏิบัติงานข้อมูลแท็บในคุณสมบัติของระบบ.

การตรวจสอบการตั้งค่าของคุณ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:sysdm.cplในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. คลิกการขั้นสูงแท็บ แล้วคลิกการตั้งค่าภายใต้ประสิทธิภาพการทำงาน.
 3. คลิกการป้องกันการปฏิบัติงานข้อมูลแท็บ และจากนั้น ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้:
  • คลิกเปิด DEP สำหรับโปรแกรมของ Windows ที่จำเป็นและบริการเท่านั้นเมื่อต้องการเลือกนโยบาย OptIn
  • คลิกเปิด DEP สำหรับโปรแกรมและบริการยกเว้นส่วนที่ฉันเลือกทั้งหมดการเลือกนโยบาย OptOut แล้ว คลิกaddเมื่อต้องการเพิ่มโปรแกรมที่คุณไม่ต้องการใช้คุณลักษณะของ DEP
 4. คลิกตกลงสองครั้ง

หมายเหตุ

 • โดยค่าเริ่มต้นใน Windows XP,เปิด DEP สำหรับโปรแกรมของ Windows ที่จำเป็นและบริการเท่านั้นมีเลือกนโยบาย OptIn
 • นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดค่าการกำหนดค่า dep สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้สวิตช์ในแฟ้ม Boot.ini
  • เมื่อต้องการเลือกนโยบาย OptOut เพิ่ม /noexecute =พารามิเตอร์ optout กับรายการเริ่มต้นระบบ ตัวอย่าง::
   rdisk ดิสก์ (0) หลาย (0) (0) พาร์ติชัน (1) \WINDOWS="Microsoft Windows Server 2003 " /fastdetect /noexecute = OptOut
  • เมื่อต้องการเลือกนโยบาย OptIn เพิ่ม /noexecute =พารามิเตอร์ optin ลงในแฟ้ม Boot.ini ตัวอย่าง::
   rdisk ดิสก์ (0) หลาย (0) (0) พาร์ติชัน (1) \WINDOWS="Microsoft Windows Server 2003 " /fastdetect /noexecute = OptIn
 • การสนับสนุน DEP, Windows โหลดเคอร์เนลส่วนขยายที่อยู่ทางกายภาพ (PAE) ถึงแม้ว่าพารามิเตอร์ /PAE ไม่รวมในอยู่ในแฟ้ม Boot.ini
 • ถ้าไม่พบพารามิเตอร์ /noexecute ในรายการเริ่มต้นระบบ Windows Server 2003 ใช้นโยบาย OptIn สำหรับ DEP.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของ DEP และ Windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP1 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc738483.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะ DEP ใน Windows XP คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
875352คำอธิบายโดยละเอียดของคุณสมบัติ Data Execution Prevention (DEP) ใน Windows XP Service Pack 2, Windows XP Tablet PC Edition 2005 และ Windows Server 2003

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 899298 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
Keywords: 
kbtshoot kbmt KB899298 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:899298

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com