อินสแตนซ์ที่ BizTalk Server โฮสต์ล้มเหลว และมีข้อผิดพลาด "เครือข่ายทั่วไป" ถูกเขียนไปยังล็อกแอพลิเคชันเมื่อเซิร์ฟเวอร์ BizTalk Server ใช้ประมวลผลการไดรฟ์ข้อมูลสูงสุดของเอกสาร

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 899599 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

อินสแตนซ์ที่โฮสต์เซิร์ฟเวอร์ BizTalk Microsoft ล้มเหลวแล้ว รีสตาร์ตเอง และเขียนลงในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk ข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: BizTalk Server 2004
ประเภทเหตุการณ์: (1)
รหัสเหตุการณ์: 6913
คอมพิวเตอร์:BizTalkServer
คำอธิบาย::สแตนซ์, BizTalkMsgBoxDb, [DBNETLIB] [ConnectionWrite (send())]ข้อผิดพลาดของเครือข่ายทั่วไป ตรวจสอบเอกสารประกอบของเครือข่ายของคุณ
ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: BizTalk Server 2004
ประเภทเหตุการณ์: (1)
รหัสเหตุการณ์: 5410
คอมพิวเตอร์:BizTalkServer
คำอธิบาย: มีข้อผิดพลาดเกิดซึ่งต้องใช้บริการ BizTalk สำหรับสิ้นสุด สาเหตุที่พบโดยทั่วไปมากที่สุดได้ที่ไม่คาดคิดออกจากข้อผิดพลาดของหน่วยความจำ และไม่สามารถเพิ่มการเชื่อมต่อ หรือการสูญเสียการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของ BizTalk อย่างใดอย่างหนึ่ง บริการจะปิดและเริ่มโดยอัตโนมัติใน 1 นาที ถ้าฐานข้อมูลที่ปัญหายังคงอยู่ไม่พร้อมใช้งาน รอบการนี้จะทำซ้ำ

เกิดข้อผิดพลาด: [DBNETLIB] [ConnectionWrite (send())]ข้อผิดพลาดของเครือข่ายทั่วไป ตรวจสอบเอกสารประกอบของเครือข่ายของคุณ

แหล่งที่มาของข้อผิดพลาด:
ชื่อโฮสต์ของ BizTalk: BizTalkHost
ชื่อบริการของ BizTalk Windows: BizTalkHost $ BTSSvc
ปัญหานี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อเซิร์ฟเวอร์ BizTalk Server ใช้ประมวลผลการไดรฟ์ข้อมูลสูงสุดของเอกสาร

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Windows Server 2003 และรุ่นที่ใหม่กว่าใช้คุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยที่ลดขนาดของคิวสำหรับการเชื่อมต่อ TCP/IP เกิดขึ้นพร้อมกันไปยังเซิร์ฟเวอร์ ลักษณะการทำงานนี้ช่วยป้องกันการปฏิเสธการจู่โจมบริการ ภายใต้เงื่อนไขการโหลดหนา โพรโทคอล TCP/IP อาจไม่ถูกต้องระบุการเชื่อมต่อ TCP/IP ถูกต้องเป็นการปฏิเสธการโจมตีด้วยวิธีการบริการ ลักษณะการทำงานนี้อาจนำกับปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ"

การแก้ไข

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปิดฟังก์ชันการทำงานนี้ใหม่ โดยการเพิ่มSynAttackProtectรายการรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft SQL Server ที่ houses ฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
ตั้งค่านี้
SynAttackProtect
รายการค่า DWORD00000000. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 4. ประเภท:SynAttackProtectแล้ว กด ENTER
 5. ในการแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน.
 6. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด00000000. คลิกตกลง.
 7. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
หมายเหตุ:เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีนี้ คุณต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ SQL Server

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 899599 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Standard
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Partner Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Standard Edition
Keywords: 
kbprb kbmt KB899599 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:899599

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com