การแก้ไข: หน่วยความจำทั้งหมดไม่จะพร้อมใช้งานเมื่อเปิดใช้งาน AWE บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server 2000 SP4 รุ่น 32 บิต

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 899761 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
bug #: 474343 (SQL Server 8.0)
Microsoft กระจาย Microsoft SQL Server 2000 แก้ไขเป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2000 ก่อนหน้าออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายต่อไปนี้เกี่ยวกับรุ่นของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
 • ปัญหาที่แก้ไขตามที่แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนหรือไม่
 • แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกแทนที่ด้วยแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนตัวอื่นหรือไม่
 • คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีใดๆ หรือไม่
 • แฟ้มที่มีอยู่ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน

อาการ

ถ้ามีการเปิดใช้การสนับสนุน Extentions Windowing อยู่ (AWE) อินสแตนซ์ SQL Server 2000 เดียวสามารถใช้ได้สูงสุด 50 เปอร์เซ็นต์ของหน่วยความจำกายภาพที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น

หมายเหตุ:ปัญหานี้เกิดขึ้น บน Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4 ที่รันในอาจมีการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ x86 x รุ่น 32 บิต หรือมีการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ x64 x เท่านั้น

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมี คอมพิวเตอร์ที่มี RAM และ AWE GB 16 ถูกเปิดใช้งาน อินสแตนซ์ SQL Server 2000 เดียวสามารถเข้าถึง ram ขนาด 8 GB เท่านั้น

การตรวจสอบว่า มีการเปิดใช้ AWE เรียกใช้สคริปต์ต่อไปนี้จากตัววิเคราะห์คำถาม SQL:
sp_configure 'show advanced options', 1
go
reconfigure
go
sp_configure 'awe enabled'
go
ถ้าrun_valueมีการตั้งค่าเป็น 1, AWE ถูกเปิดใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์

เมื่อต้องการดูลักษณะการทำงาน ตรวจสอบหน่วยความจำของหน่วยความจำตัวจัดการ/รวมเซิร์ฟเวอร์ SQL Server: (KB)การตรวจนับในการตรวจสอบระบบ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ SQL Server Service Pack 3 (SP3), ค่านี้อาจจะถึงจำนวนหน่วยความจำกายภาพที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ SQL Server SP4 ค่านี้จะไม่เคยมีมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของหน่วยความจำกายภาพ

หมายเหตุ
 • This behavior only occurs on computers that have more than 2 GB of RAM.
 • If you use AWE memory and you have set the value of theหน่วยความจำสูงสุดของเซิร์ฟเวอร์option to less than 50 percent of physical memory, you will not be affected by this bug.
 • AWE is not available on all versions of SQL Server 2000. For example, AWE is not available for MSDE, SQL Server 2000 Standard Edition, SQL Server 2000 Personal edition, or installations of only the SQL Server 2000 Tools.
 • If you are running SQL Server 2000 SP4 on an IA-64-bit system, you will not be affected by this bug.

สาเหตุ

This behavior occurs because the total number of usable buffer pages was based on an incorrect comparison of the number of SQL pages (8 KB) and system pages (4 KB). The problem does not occur on IA-64-bit systems because the code that makes this comparison is not executed.

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

To obtain this hotfix, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=7C407047-3F1F-48B8-9E4C-DC32875E1961
สิ่งสำคัญOnly one download exists for both x64-based computers and x86-based computers. This hotfix uses installer technology that will determine the platform and will install the correct files.

ข้อกำหนดเบื้องต้น

SQL Server 2000 Service Pack 4.

To obtain SQL Server 2000 Service Pack 4, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=8E2DFC8D-C20E-4446-99A9-B7F0213F8BC5

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อมูลไฟล์ Hotfix

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาที่แสดงรายการของบทความนี้ This hotfix may not contain of all the files that you must have to fully update a product to the latest build.

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
SQL Server 2000 32-bit versions for x86-based computers
  Date     Time  Version     Size    File name
  -----------------------------------------------------------
  14-May-2005 01:11 2000.80.2040.0 9,150,464 Sqlservr.exe   
SQL Server 2000 32-bit versions for x64-based computers
  Date     Time  Version     Size    File name   Platform
  ---------------------------------------------------------------------
  14-May-2005 01:11 2000.80.2040.0 9,150,464 Sqlservr.exe x86
หมายเหตุ:เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม โปรแกรมแก้ไขด่วนหรือคุณลักษณะที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้ครั้งล่าสุดอาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

For more information about AWE, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
274750How to configure SQL Server to use more than 2 GB of physical memory
For more information about the naming schema for Microsoft SQL Server updates, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server

For more information about the terminology that Microsoft uses when it corrects software after it is released, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 899761 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
Keywords: 
kbfix kbpending kbhotfixserver kbqfe kbmt KB899761 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:899761

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com