คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด "หน่วยความจำไม่สามารถอ่าน" ข้อความเมื่อคุณคลิกที่การเชื่อมโยงเว็บไซต์บางอย่างใน Internet Explorer 6

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 899811 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณกำลังใช้ Microsoft Internet Explorer 6 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows XP มี Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Windows XP พร้อม Service Pack 2 (SP2)
เมื่อคุณคลิกที่การเชื่อมโยงเว็บไซต์บาง คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
คำสั่งในหน่วยความจำอ้างอิง 0x7777f3d9 ที่ 0x0c73a8bb ไม่สามารถอ่านหน่วยความจำ คลิก'ตกลง'เพื่อจบการทำงานของโปรแกรม

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นกับการเชื่อมโยงเว็บไซต์ที่ใช้สายอักขระการ URL ยาว ๆ ที่เรียกว่าจากสคริปต์ ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ URL ของเว็บไซต์จะไม่ถูกต้องเก็บไว้ในไฟล์ Index.dat แฟ้ม Index.dat เก็บการอ้างอิงถึง Url เว็บไซต์ทั้งหมดที่คุณเยี่ยมชม เมื่อคุณคลิกการเชื่อมโยงเว็บไซต์ใน Internet Explorer, Internet Explorer ปรับปรุงประวัติ Internet Explorer ด้วยข้อมูล URL ของเว็บไซต์ บางครั้ง Internet Explorer เก็บข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ URL ในไฟล์ Index.dat ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมนี้มีความยาวมาก คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด

หมายเหตุ แฟ้ม Index.dat จะอยู่ในโฟลเดอร์ Settings\History %userprofile%\Local

การแก้ไข

Windows XP

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์และการบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น
ข้อกำหนดเบื้องต้น
เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows XP SP1 หรือ Windows XP SP2 ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์
ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่
คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่นใด ๆ
ข้อมูลแฟ้ม
เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
Date     Time  Version      Size  File name  Service Pack
------------------------------------------------------------------------
07-Sep-2005 02:14 6.0.2900.2754  1,485,824 Shdocvw.dll SP2  
07-Sep-2005 00:09 5.1.2600.2754   30,720 Arpidfix.exe SP2
06-Sep-2005 10:48 6.0.2800.1740  1,338,880 Shdocvw.dll SP1

Windows Server 2003

ข้อมูล Service pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack รุ่นล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
889100 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อกำหนดเบื้องต้น
ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นจำเป็น
ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่
คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่นใด ๆ
ข้อมูลแฟ้ม
เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในรายการวันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
Date     Time  Version      Size  File name   Service Pack
-------------------------------------------------------------------------
03-Jul-2005 02:19 6.0.3790.363  1,058,304 Browseui.dll   
07-Sep-2005 02:10 6.0.3790.404  1,398,272 Shdocvw.dll   
07-Sep-2005 02:33 6.0.3790.2524  1,503,744 Shdocvw.dll  SP1  
07-Sep-2005 00:29 5.2.3790.2524   32,256 Arpidfix.exe SP1

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1: ล้างแฟ้มชั่วคราวของอินเทอร์เน็ตและประวัติแคช

 1. เริ่มโปรแกรม Internet Explorer
 2. ในการ เครื่องมือ เมนู คลิก Internet Options.
 3. ภายใต้ แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราวคลิก ลบแฟ้มคลิกเพื่อเลือกแบบ ลบเนื้อหาออฟไลน์ทั้งหมด กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิก ตกลง.
 4. ภายใต้ ประวัติคลิก ล้างประวัติแล้ว คลิก ตกลง.
 5. ล้างแฟ้มชั่วคราวของอินเทอร์เน็ตและประวัติแคช เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิก ล้างประวัติ ภายใต้ ประวัติคลิก ใช่แล้ว คลิก ตกลง.
 6. เริ่ม Internet Explorer ใหม่

วิธีที่ 2: เอาโฟลเดอร์ประวัติ

 1. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 2. ใช้ข้อมูลประจำตัวสำหรับผู้ดูแลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
 3. เปิด Windows Explorer
 4. ค้นหาโฟลเดอร์ Settings\History %userprofile%\Local สำหรับผู้ใช้ที่มีปัญหา

  หมายเหตุ ที่ การตั้งค่าภายในเครื่อง โฟลเดอร์เป็นโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ เมื่อต้องการดูโฟลเดอร์นี้ เปิดใช้งานการ แสดงแฟ้มที่ซ่อนไว้และโฟลเดอร์ ตัวเลือกใน Windows Explorer เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกเมนูเครื่องมือใน Windows Explorer คลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์คลิก มุมมอง แท็บ การเปิดใช้งานการ แสดงแฟ้มที่ซ่อนไว้และโฟลเดอร์ ตัวเลือก
 5. คลิกขวา ประวัติ โฟลเดอร์ และคลิก ลบ.
 6. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันการลบโฟลเดอร์ คลิก ใช่.
 7. ปิด Windows Explorer
 8. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 9. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นผู้ใช้ที่ประสบปัญหา
 10. เริ่มโปรแกรม Internet Explorer
 11. ในการ เครื่องมือ เมนู คลิก Internet Options.
 12. ภายใต้ แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราวคลิก ลบแฟ้มคลิกเพื่อเลือกแบบ ลบเนื้อหาออฟไลน์ทั้งหมด กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิก ตกลง.
 13. เริ่ม Internet Explorer ใหม่

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน" ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Windows Server 2003 Service Pack 2 ก่อน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 899811 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 เมษายน 2556 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbwinserv2003presp2fix kbwinserv2003sp1fix kbwinxppresp3fix kbie600fix kbqfe kbfix kbbug kbHotfixServer kbmt KB899811 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:899811

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com