V systémovém protokolu počítače se systémem Windows XP Professional x64 Edition může být zaznamenána událost 10016

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 899965 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Příznaky

V systémovém protokolu počítače se systémem Microsoft Windows XP Professional x64 Edition mohou být zaznamenány události podobné následujícím:

Typ události: Chyba
Zdroj události: DCOM
Kategorie události: Není k dispozici
ID události: 10016
Datum: Datum
Čas: Čas
Uživatel: NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE

Popis: Nastavení oprávnění specifické pro aplikaci neuděluje oprávnění k místnímu spuštění aplikace serveru COM s identifikátorem CLSID{AppGUID} uživateli uživatelské_jméno SID SID_uživatele. Toto oprávnění zabezpečení lze upravit pomocí nástroje správy Služba komponent.

Typ události: Chyba
Zdroj události: DCOM
Kategorie události: Není k dispozici
ID události: 10016
Datum: Datum
Čas: Čas
Uživatel: Network services

Popis: Nastavení oprávnění specifické pro aplikaci neuděluje oprávnění k místnímu spuštění aplikace serveru COM s identifikátorem CLSID{AppGUID} uživateli uživatelské_jméno SID SID_uživatele. Toto oprávnění zabezpečení lze upravit pomocí nástroje správy Služba komponent.

Příčina

K tomuto problému může dojít, pokud platí některá z následujících podmínek:
 • Program s identifikátorem třídy (CLSID) uvedeným ve zprávě se pokouší spustit komponentu COM pomocí infrastruktury DCOM. Uživatel však nemá ke spuštění komponenty COM potřebná oprávnění.
 • Účet Network Service nemá správná oprávnění.

Řešení

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Tento problém vyřešíte pomocí jedné z následujících metod, v závislosti na jeho příčině.

Přidělení oprávnění ke spuštění komponenty COM uživateli

Přidělte uživateli oprávnění ke spuštění komponenty COM. Postupujte takto:
 1. V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte a klepněte na následující podklíč registru:
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\CLSID value
  Poznámka: „CLSID value“ je v tomto podklíči zástupný znak pro identifikátor CLSID uvedený ve zprávě.
 3. V pravém podokně poklepejte na položku AppID.

  Zobrazí se dialogové okno Upravit řetězec. Toto dialogové okno ponechte otevřené a pokračujte dalším krokem.
 4. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz dcomcnfg a klepněte na tlačítko OK.

  Pokud se zobrazí Upozornění centra zabezpečení vyzývající k blokování programu Microsoft Management Console, zrušte blokování programu.
 5. V okně Služba komponent poklepejte na položku Služba komponent, na složku Počítače, na ikonu Tento počítač a poté klepněte na složku Konfigurace modelu DCOM.
 6. V podokně s podrobnostmi vyhledejte program podle popisného názvu.

  Pokud je místo popisného názvu uveden identifikátor AppGUID, vyhledejte program podle tohoto identifikátoru.
 7. Klepněte pravým tlačítkem myši na program a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 8. Klepněte na kartu Zabezpečení.
 9. Ve skupinovém rámečku Spouštěcí a aktivační oprávnění klepněte na přepínač Vlastní nastavení a pak klepněte na tlačítko Upravit.
 10. Klepněte na tlačítko Přidat, zadejte název uživatelského účtu a potom klepněte na tlačítko OK.
 11. Když je uživatel vybrán, zaškrtněte políčka Povolit u následujících položek:
  • Místní spuštění
  • Vzdálené spuštění
  • Místní aktivace
  • Vzdálená aktivace
 12. Dvakrát klepněte na tlačítko OK.
 13. Ukončete Editor registru.

Přidělení správných oprávnění účtu Network Service

Chcete-li účtu Network Service udělit správná oprávnění, postupujte následovně:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz dcomcnfg a klepněte na tlačítko OK.
 2. V okně Služba komponent poklepejte na položku Služba komponent a poté poklepejte na složku Počítače.
 3. Pravým tlačítkem myši klepněte na položku Tento počítač a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 4. Klepněte na kartu Zabezpečení COM.
 5. Ve skupinovém rámečku Spouštěcí a aktivační oprávnění klepněte na tlačítko Upravit výchozí.
 6. Klepněte na tlačítko Přidat, zadejte Network Service a klepněte na tlačítko OK.
 7. Když je vybrána položka Network Service, zaškrtněte políčka Povolit u následujících položek:
  • Místní spuštění
  • Vzdálené spuštění
  • Místní aktivace
  • Vzdálená aktivace
  Dvakrát klepněte na tlačítko OK.

Prohlášení

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Další informace

Další informace o verzích x64 systému Windows Server 2003 a o systému Windows XP Professional x64 Edition získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
888733 Popis verzí x64 systému Windows Server 2003 a systému Windows XP Professional x64 Edition

Vlastnosti

ID článku: 899965 - Poslední aktualizace: 28. prosince 2006 - Revize: 1.2
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Klíčová slova: 
kbtshoot KB899965

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com