เหตุการณ์ 10016 อาจถูกบันทึกลงในบันทึกของระบบบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP Professional x64 Edition

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 899965 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition เหตุการณ์ที่คล้ายกับต่อไปนี้อาจเป็นได้ เข้าสู่ระบบในแฟ้มบันทึกของระบบ:

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งของเหตุการณ์: DCOM
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 10016
วันที่: วันที่
เวลา: เวลา
ผู้ใช้: NT AUTHORITY\LOCAL การบริการ

คำอธิบาย: ทำการตั้งค่าสิทธิ์เฉพาะของโปรแกรมประยุกต์ ไม่อนุญาตให้สิทธิ์การเปิดใช้งานเฉพาะสำหรับแอพลิเคชันของเซิร์ฟเวอร์ COM กับ CLSID {AppGUID } สำหรับผู้ใช้ User_Name SID User_SID. จะสามารถปรับเปลี่ยนสิทธิ์ด้านความปลอดภัยนี้โดยใช้การ คอมโพเนนต์บริการดูแลมือ

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งของเหตุการณ์: DCOM
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 10016
วันที่: วันที่
เวลา: เวลา
ผู้ใช้: เครือข่าย บริการ

คำอธิบาย: ทำการตั้งค่าสิทธิ์เฉพาะของโปรแกรมประยุกต์ ไม่อนุญาตให้สิทธิ์การเปิดใช้งานเฉพาะสำหรับแอพลิเคชันของเซิร์ฟเวอร์ COM กับ CLSID {AppGUID } สำหรับผู้ใช้ User_Name SID User_SID. จะสามารถปรับเปลี่ยนสิทธิ์ด้านความปลอดภัยนี้โดยใช้การ คอมโพเนนต์บริการดูแลมือ

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ เงื่อนไขเป็นจริง:
 • โปรแกรมที่ มี ID (CLSID) ที่ปรากฏในชั้น ข้อความพยายามเริ่มการทำงานของคอมโพเนนต์ COM โดยการใช้โครงสร้างพื้นฐานของ DCOM อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็นเพื่อเริ่มต้นการ COM คอมโพเนนต์
 • บัญชีบริการเครือข่ายไม่ได้ถูกต้อง สิทธิ์

การแก้ไข

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้หนึ่งต่อไปนี้ วิธี ขึ้นอยู่กับสาเหตุของปัญหา

สิทธิผู้ใช้เพื่อเริ่มการทำงานของคอมโพเนนต์ COM

สิทธิผู้ใช้เพื่อเริ่มการทำงานของคอมโพเนนต์ COM เมื่อต้องการทำ นี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้, ชนิด regedit ในการ เปิด กล่อง จากนั้น คลิก ตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\CLSID value
  หมายเหตุ ในคีย์ย่อยนี้ "ค่า CLSID" คือ ตัวยึดสำหรับ CLSID ข้อมูลที่ปรากฏในข้อความหรือไม่
 3. ในบานหน้าต่างด้านขวาAppID.

  แก้ไขสายอักขระกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น ปล่อย กล่องโต้ตอบเปิด และทำตามขั้นตอนถัดไป
 4. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้, ชนิด dcomcnfg ในการ เปิด กล่อง จากนั้น คลิก ตกลง.

  ถ้ามีข้อความแจ้งเตือนของ Windows ความปลอดภัย พร้อมท์ให้คุณสามารถบล็อกโปรแกรม Microsoft Management Console คลิกเมื่อต้องการ ยกเลิกบล็อกโปรแกรม
 5. ในบริการคอมโพเนนต์ คลิกสองครั้ง คอมโพเนนต์ บริการคลิกสองครั้ง คอมพิวเตอร์คลิกสองครั้งคอมพิวเตอร์ของฉันแล้ว คลิก DCOM การกำหนดค่า.
 6. ในบานหน้าต่างรายละเอียด ค้นหาโปรแกรม โดยใช้การ ชื่อที่จำง่าย

  ถ้ารหัส AppGUID อยู่แทน เป็นมิตรชื่อ ค้นหาโปรแกรม โดยใช้รหัสนี้
 7. คลิกขวาโปรแกรม และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 8. คลิก รักษาความปลอดภัย แท็บ
 9. ในการ เปิดใช้และสิทธิ์ในการเปิดใช้งานพื้นที่ คลิก กำหนดด้วยตนเองแล้ว คลิกแก้ไข.
 10. คลิก เพิ่มพิมพ์ชื่อบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้ แล้ว คลิก ตกลง.
 11. ในขณะที่มีเลือกผู้ใช้ ให้คลิกเลือกอนุญาตให้ ตรวจสอบช่องสำหรับรายการต่อไปนี้:
  • เปิดใช้งานท้องถิ่น
  • เปิดใช้งานระยะไกล
  • การเปิดใช้งานท้องถิ่น
  • การเปิดใช้งานระยะไกล
 12. คลิก ตกลง สองครั้ง
 13. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี

ให้สิทธิ์ที่ถูกต้องไปยังบัญชีบริการเครือข่าย

การให้สิทธิ์ที่ถูกต้องไปยังบัญชีบริการเครือข่าย ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้, ชนิด dcomcnfg ในการ เปิด กล่อง จากนั้น คลิก ตกลง.
 2. ในบริการคอมโพเนนต์ คลิกสองครั้ง คอมโพเนนต์ บริการแล้ว คลิกสองครั้ง คอมพิวเตอร์.
 3. คลิกขวา คอมพิวเตอร์ของฉันแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิก การรักษาความปลอดภัย COM แท็บ
 5. ในการ เปิดใช้และสิทธิ์ในการเปิดใช้งานพื้นที่ คลิก แก้ไขค่าเริ่มต้น.
 6. คลิก เพิ่มชนิด เครือข่าย บริการแล้ว คลิก ตกลง.
 7. ชั่วขณะ บริการเครือข่าย จะเลือก คลิก เมื่อต้องการเลือก อนุญาตให้ ตรวจสอบช่องสำหรับรายการต่อไปนี้:
  • เปิดใช้งานท้องถิ่น
  • เปิดใช้งานระยะไกล
  • การเปิดใช้งานท้องถิ่น
  • การเปิดใช้งานระยะไกล
  คลิก ตกลง สองครั้ง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการที่ใช้ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional x64 Edition คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
888733คำอธิบายรุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional x64 Edition

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 899965 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มิถุนายน 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
kbtshoot kbmt KB899965 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:899965

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com