ไม่มีเล่นแฟ้ม animated.gif มีในการนำเสนอ Office PowerPoint 2003 เมื่อคุณดูงานนำเสนอในมุมมองภาพนิ่ง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 900496 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณใส่เป็นแฟ้ม.gif ที่เคลื่อนไหวในงานนำเสนอของ Microsoft Office PowerPoint 2003 และจากนั้น คุณดูงานนำเสนอในมุมมองภาพนิ่ง อย่างไรก็ตาม แฟ้ม.gif ที่เคลื่อนไหวไม่เล่น

สาเหตุ

แฟ้ม.gif ที่เคลื่อนไหวไม่เล่นเมื่อมีใช้การตั้งค่าต่อไปนี้ไปยังแฟ้ม:
เล่นภาพเคลื่อนไหวสำหรับจำนวนครั้งที่จำกัด แต่วนรอบไม่อย่างต่อเนื่อง
หมายเหตุ:ถ้าแฟ้มเล่น แฟ้ม.gif ที่เคลื่อนไหวถูกกำหนดเป็นการวนรอบอย่างต่อเนื่อง และมีการตั้งค่าการวนซ้ำกว่าจำนวนชุดการวนรอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

89a รุ่น CompuServe กราฟิก Interchange รูปแบบ (GIF) ทำให้แฟ้ม.gif ที่เดียวเพื่อที่ประกอบด้วยรูปภาพหลายรูป ถ้าแฟ้ม.gif รูปภาพหลายรูปที่ประกอบด้วย และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กระหว่างแต่ละรูปภาพ แฟ้มนั้นถูกมักเรียกอินแฟ้ม.gif ที่เคลื่อนไหว.

แฟ้ม.gif ที่เคลื่อนไหวใช้การตั้งค่าที่สองเพื่อเล่นภาพเคลื่อนไหวในระหว่างการแสดงภาพนิ่ง PowerPoint:
  • ค่าสถานะการวนรอบ
  • ค่าคำซ้ำ
ค่าสถานะการวนซ้ำมีค่าเป็น 0 หรือ 1 ค่า 0 บ่งชี้ว่า การเคลื่อนไหวการวนรอบไม่ ค่าของ 1 บ่งชี้ว่า ภาพเคลื่อนไหวที่จะถูก looped

คำซ้ำค่าเป็น 0 หรือคำซ้ำที่ตั้งค่าเป็นค่าที่บ่งชี้จำนวนครั้งที่เคลื่อนไหวที่จะเล่น

PowerPoint 2003 จะเล่นแฟ้ม.gif ที่เคลื่อนไหวได้หากเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
  • ถ้ามีกำหนดค่าสถานะการวนซ้ำเป็น 1 และถ้ามีตั้งค่าคำซ้ำเป็น 0 แฟ้ม.gif ที่เคลื่อนไหวเล่นอย่างต่อเนื่อง
  • ถ้ามีกำหนดค่าสถานะการวนซ้ำเป็น 1 และถ้าค่าคำซ้ำถูกกำหนดเป็นค่ามากกว่า 0 แฟ้ม.gif ที่เคลื่อนไหวเล่นจำนวนครั้งที่ จะเท่ากับค่าคำซ้ำ


อย่างไรก็ตาม ถ้ามีกำหนดค่าสถานะการวนซ้ำเป็น 0 และ ถ้าค่าคำซ้ำถูกกำหนดเป็นค่ามากกว่า 0, PowerPoint 2003 จะไม่เล่นแฟ้ม.gif ที่เคลื่อนไหว

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปรับเปลี่ยนแฟ้ม.gif ที่เคลื่อนไหวในโปรแกรมกราฟิกที่ช่วยให้คุณกำหนดค่าสถานะการวนซ้ำเป็น 1

หมายเหตุ:บางโปรแกรมกราฟิกตั้งค่าสถานะการวนรอบเสมอเป็น 0 ถ้าค่าคำซ้ำถูกกำหนดเป็น 1

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 900496 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office PowerPoint 2003
  • Microsoft Office PowerPoint 2003 Viewer
Keywords: 
kbslideshow kbgraphic kbanimation kbtshoot kbprb kbmt KB900496 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:900496

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com