Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896428 προσθέτει ένα νέο κλειδί μητρώου το οποίο επιτρέπει στον υπολογιστή-πελάτη Telnet να κοινοποιεί πρόσθετες μεταβλητές περιβάλλοντος στον Windows Server 2003 και τα Windows XP

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 900934 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896428 (MS05-033) της Microsoft περιορίζει τις μεταβλητές περιβάλλοντος τις οποίες μπορεί να κοινοποιήσει ο υπολογιστής-πελάτης Telnet στον Microsoft Windows Server 2003 και στα Microsoft Windows XP. Ωστόσο, η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας προσθέτει επίσης ένα νέο κλειδί μητρώου το οποίο σας επιτρέπει να καθορίζετε πρόσθετες μεταβλητές περιβάλλοντος τις οποίες μπορεί να κοινοποιήσει ο υπολογιστής-πελάτης Telnet.

Περισσότερες πληροφορίες


Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896428 προσθέτει το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\TelnetClient\AllowedEnvVariables
Από προεπιλογή, ο υπολογιστής-πελάτης Telnet επιτρέπει στον διακομιστή να υποβάλλει αίτηση μόνο για τις ακόλουθες μεταβλητές περιβάλλοντος:
 • USER
 • DISPLAY
 • SYSTEMTYPE
 • ACCT
 • JOB
 • PRINTER
 • SFUTLNTMODE
 • SFUTLNTVER
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κλειδί μητρώου AllowedEnvVariables για να καθορίσετε πρόσθετες μεταβλητές περιβάλλοντος οι οποίες μπορούν να κοινοποιηθούν από τον υπολογιστή-πελάτη Telnet. Το νέο κλειδί δημιουργείται ως τιμή μητρώου MULTI_SZ.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 900934 - Τελευταία αναθεώρηση: Τρίτη, 28 Ιουνίου 2005 - Αναθεώρηση: 1.1
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbinfo kbtshoot kbsecurity KB900934

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com