ACC: ข้อความข้อผิดพลาดการ "ไม่ค้นหา ISAM สามารถติดตั้งได้"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 90111 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
moderate: ต้องแมโครพื้นฐาน รหัส และทักษะในการทำงานร่วมกัน
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ถ้าคุณพยายามที่จะนำเข้า ส่งออก หรือเชื่อมโยง (แนบ) แฟ้ม โดยใช้โปรแกรมควบคุมวิธี (ISAM) การเข้าถึงตามลำดับที่จัดทำดัชนีไว้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดถ้า Microsoft Access ไม่สามารถค้นหาโปรแกรมควบคุม ISAM ได้

สาเหตุ

โปรแกรมควบคุม ISAM จะใช้ โดย Microsoft ในการเข้าถึงการปรับปรุงรูปแบบแฟ้มอื่นที่ไม่ใช่ของตนเอง

ใน 2.0 การเข้าถึงของ Microsoft หากเส้นทางไปยังโปรแกรมควบคุม ISAM ในแฟ้ม Msacc20.ini ไม่ถูกต้อง หรือ ถ้าไม่ มีไดรเวอร์ ISAM คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถค้นหา ISAM สามารถติดตั้งได้

Microsoft Access 7.0 และ 97 ไม่ได้เป็นแฟ้ม.ini มีการจัดเก็บข้อมูลที่เก็บไว้ในแฟ้ม.ini ก่อนหน้านี้ ในขณะนี้ในรีจิสทรีของ Microsoft Windows In Microsoft Access 7.0 and 97, if the path to the ISAM driver in your Windows Registry is invalid, or if the ISAM driver does not exist, you may receive the following error message:
Couldn't find installable ISAM.

This error can also occur if you enter an invalid database name for a SQL database when you are using the TransferDatabase action in a macro. When you use an invalid connect string, Microsoft Access looks for an installable ISAM for the SQL database. If an installable ISAM cannot be located, an error occurs.

การแก้ไข

In Microsoft Access 2.0, edit the .ini file to specify the correct path in the [Installable ISAMs] section, or reinstall Microsoft Access using the Custom option. For troubleshooting tips related to this error message in Microsoft Access 2.0, please see the following article in the Microsoft Knowledge Base:

150494ACC2: Troubleshooting "Can't Find Installable ISAM" Error

In Microsoft Access 7.0 or 97, you can edit the Windows Registry. For more information on registry changes, search for "Registry," and then "Customize Windows Registry settings used by Microsoft Access" using the Microsoft Access 97 Help index. For troubleshooting tips related to this error message in Microsoft Access 7.0, please see the following article in the Microsoft Knowledge Base:

155666ACC95: Troubleshoot "Couldn't Find Installable ISAM" Error

For information about the ISAM drivers in Microsoft Access 97, please see the following article in the Microsoft Knowledge Base:

159322ACC97: Paradox, Lotus, & MS Exchange/Outlook ISAMs in ValuPack

สถานะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Steps to Reproduce Behavior


 1. Start Microsoft Access and open any database.
 2. Create a new macro called TestError:
     Macro Name Condition Action
     --------------------------------------
     TestError       TransferDatabase
  
     TestError Actions
     ----------------------------------------------------------------
     TransferDatabase
       Transfer Type: Link (or Attach in version 2.0)
       Database Type: ODBC Database (or SQL Database in version 2.0)
       Database Name: pubs
       Object Type: Table
       Source: dbo.authors
       Destination: Test
       Structure Only: No
  						
 3. Save and run the macro. Note that you receive the error message. In this example, the invalid database name argument for a SQL database causes the error. To have the database name be valid, you must include the entire ODBC connection string for the attached SQL table.

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about the TransferDatabase action, typeTransferDatabasein the Office Assistant, click Search, and then click to view "TransferDatabase Action."

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 90111 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Access 2.0 Standard Edition
 • Microsoft Access 97 Standard Edition
Keywords: 
kberrmsg kbprb kbusage kbmt KB90111 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:90111
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com