ไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์บริการเทอร์มินัล อาจทำเสียงเตือนหลังจากที่คุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 901115 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 ถึงเซสชันบริการเทอร์มินัล ไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์บริการเทอร์มินัลอาจทำให้ beep มีเสียงเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่าง

ตัวอย่างเช่น ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มการทำงานของแผ่นจดบันทึกบนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัล พิมพ์อักขระบางตัว และจากนั้น ปิดแผ่นจดบันทึกโดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลง กล่องข้อความเตือนให้คุณสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำ กล่องข้อความที่เปิดขึ้น โดยเสียง beep

หมายเหตุ:คุณพบอาการเหล่านี้หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 1 บนเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการMessageBeepฟังก์ชันถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัล ถ้าไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์บริการเทอร์มินัลไม่สนับสนุนเสียง มีเล่นเสียง beep ผ่านลำโพงของระบบ

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
889100วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'

Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x86

  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  11-Jun-2005 03:02 5.2.3790.346   988,672 Kernel32.dll   
  11-Jun-2005 03:02 5.2.3790.346   222,208 Termsrv.dll   
  11-Jun-2005 03:02 5.2.3790.346    52,224 Winsta.dll    
  25-Feb-2005 03:51 6.1.22.4     371,936 Updspapi.dll

windows Server 2003 Service Pack 1, x รุ่นที่ใช้ x86

  Date     Time  Version      Size  File name 
  --------------------------------------------------------------------
  30-Jun-2005 02:35 5.2.3790.360   988,672 Kernel32.dll   
  30-Jun-2005 02:35 5.2.3790.360   222,208 Termsrv.dll   
  30-Jun-2005 02:35 5.2.3790.360    52,224 Winsta.dll    
  05-Mar-2005 01:30 6.1.22.4     371,936 Updspapi.dll 
  30-Jun-2005 03:06 5.2.3790.2477   245,248 Termsrv.dll   
  30-Jun-2005 00:58 5.2.3790.2477   32,256 Arpidfix.exe  

Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium

  Date     Time  Version      Size  File name    Platform
  --------------------------------------------------------------------
  10-Jun-2005 14:29 5.2.3790.346  1,851,392 Kernel32.dll   IA-64
  10-Jun-2005 14:29 5.2.3790.346   621,568 Termsrv.dll   IA-64
  10-Jun-2005 14:29 5.2.3790.346   141,824 Winsta.dll    IA-64
  10-Jun-2005 14:32 5.2.3790.346   934,912 Wkernel32.dll  x86
  10-Jun-2005 14:32 5.2.3790.346    52,224 Wwinsta.dll   x86
  24-Feb-2005 15:22 6.1.22.4     639,712 Updspapi.dll   IA-64

windows Server 2003 Service Pack 1 เวอร์ชันที่ใช้ Itanium

  Date     Time  Version      Size  File name     Platform
  -----------------------------------------------------------------------
  29-Jun-2005 15:02 5.2.3790.360  1,851,392 Kernel32.dll   IA-64
  29-Jun-2005 15:02 5.2.3790.360   621,568 Termsrv.dll   IA-64
  29-Jun-2005 15:02 5.2.3790.360   141,824 Winsta.dll    IA-64
  29-Jun-2005 15:02 5.2.3790.360   934,912 Wkernel32.dll  x86
  29-Jun-2005 15:02 5.2.3790.360    52,224 Wwinsta.dll   x86
  29-Jun-2005 15:02 5.2.3790.2477   696,320 Termsrv.dll   IA-64
  29-Jun-2005 15:02 5.2.3790.2477   74,752 Arpidfix.exe   IA-64
  29-Jun-2005 15:02 6.1.22.4     639,712 Updspapi.dll   IA-64

Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64

  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  29-Jun-2005 15:02 5.2.3790.2477   363,008 Termsrv.dll   
  29-Jun-2005 15:02 5.2.3790.2477   43,008 Arpidfix.exe   
  29-Jun-2005 15:02 6.1.22.4     462,560 Updspapi.dll

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Windows Server 2003 Service Pack 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน คุณสามารถใช้รีจิสทรีเพื่อเปิดใช้งานการเปลี่ยนเส้นทางของMessageBeepฟังก์ชัน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  เซิร์ฟเวอร์ HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 4. ประเภท:DisableBeepแล้ว กด ENTER
 5. คลิกขวาDisableBeepแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 6. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด0แล้ว คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:คุณสามารถปิดใช้งานนั้นMessageBeepฟังก์ชัน โดยการเปลี่ยนแปลงค่าเป็น 1
 7. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 901115 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbwinserv2003sp2fix kbHotfixServer kbbug kbfix kbqfe kbmt KB901115 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:901115

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com