วิธีการแก้ไขปัญหาฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันใน Outlook ด้วยการปรับปรุงตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 901164 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยให้คุณตั้งค่าคอนฟิกฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันใน Microsoft Office Outlook 2003 ด้วยการปรับปรุงตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ:
 • ตัวจัดการที่ติดต่อทางธุรกิจใช้ร่วมกันวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด
 • ตัวจัดการที่ติดต่อทางธุรกิจใช้ร่วมกันการตั้งค่าคอนฟิก
นอกจากนี้ บทความนี้อธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ที่คุณสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาการใช้งานร่วมกันที่คุณอาจพบ ต่อไปนี้:
 • ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างไคลเอนต์ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ และการ เซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ
 • ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างไฟร์วอลล์ของ Microsoft และฐานข้อมูลตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ
 • ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างอินสแตนซ์ของตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจที่ระยะไกล และฐานข้อมูลตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ
 • ตรวจสอบว่า โพรโทคอลเครือข่าย TCP/IP ที่มีการเปิดใช้งานสำหรับอินสแตนซ์ฐานข้อมูล Microsoft Small Business Server บนคอมพิวเตอร์ระยะไกล

คำแนะนำ

Microsoft Office Outlook 2003 ด้วยการปรับปรุงตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจในขณะนี้สนับสนุน กำหนดค่าฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) คุณสามารถใช้ธุรกิจใหม่ ตัวจัดการที่ติดต่อร่วมกันช่วยสร้างการกำหนดค่าฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน บทความนี้อธิบายวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดเมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน นอกจากนี้ บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาที่คุณสามารถใช้ได้หลังจากที่คุณเรียกใช้ ตัวจัดการที่ติดต่อทางธุรกิจที่ตัวช่วยสร้างการใช้ร่วมกัน

หมายเหตุ วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสมมติว่า คุณรันตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจเรียบร้อยแล้ว ตัวช่วยสร้างการใช้ร่วมกัน

นี้ บทความใช้เงื่อนไขต่อไปนี้:
 • เซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจคือ คอมพิวเตอร์ที่มี จัดการโฮสต์สำหรับฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน
 • คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจอยู่ คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน
 • ผู้ใช้ที่ใช้ร่วมกันเป็นผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงธุรกิจ ฐานข้อมูลตัวจัดการการติดต่อบนเซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ
 • ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบเป็นบัญชีผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ ไคลเอนต์ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

การปรับปรุงตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจที่ใช้ร่วมกันฐานข้อมูลวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด

ฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันผ่าน LAN

ในการปรับปรุงตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ ฐานข้อมูลถูกออกแบบมาให้ ที่ใช้ร่วมกันผ่าน LAN ในโดเมน หรือ ในสภาพแวดล้อมแบบเวิร์กกรุ๊ป ดีที่สุดคือไม่ใช้ร่วมกันฐานข้อมูลการปรับปรุงตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • คุณเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจผ่าน อินเทอร์เน็ต

  ฐานข้อมูลตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจถูกออกแบบไม่สามารถใช้ร่วมกัน ระหว่างไคลเอ็นต์ของอินเทอร์เน็ตสองครั้ง ในสถานการณ์สมมตินี้ มีไม่เพียงพอสำหรับตัวควบคุม ที่พอร์ตอาจพร้อมใช้งาน
 • คุณเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจผ่านการ เครือข่ายบริเวณกว้าง (WAN)

  คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อกับผู้ติดต่อทางธุรกิจ ผู้จัดการผ่าน WAN โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคอมพิวเตอร์สองเครื่องที่อยู่ในการประกอบการ สภาพแวดล้อมขององค์กร อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลเครือข่ายจำนวนมากอาจปิด หรือ จำกัดการพอร์ตต่าง ๆ ที่จำเป็นโดย Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE)
 • คุณเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ โดยใช้ การเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN)

  คุณสามารถเชื่อมต่อไปยัง เซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ โดยใช้การเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์หรือเชื่อมต่อ VPN อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพการทำงานอาจไม่พอใจ Microsoft ไม่ได้ทดสอบการกำหนดค่าที่ผู้ใช้เชื่อมไปยังฐานข้อมูลตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ โดยใช้การเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์หรือเชื่อมต่อ VPN ดังนั้น เราไม่แนะนำการกำหนดค่านี้

ใช้โดเมนหรือเวิร์กกรุ๊ปเดียวกัน

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows สามารถเป็นสมาชิกของเวิร์กกรุ๊ปอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือโดเมนของ Windows อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้คุณ การตั้งค่าคอนฟิกสภาพแวดล้อมของคุณเพื่อให้ธุรกิจ ติดต่อผู้จัดการเซิร์ฟเวอร์ ไคลเอนต์ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ และผู้ใช้ทั้งหมด มีอยู่ ใน workgroup เดียวกัน หรือ ในเดียวกัน โดเมน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
101957โดเมน ตัวควบคุมโดเมน และเวิร์กสเตชัน
295017 วิธีการเปลี่ยนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ การเข้าร่วมโดเมน และเพิ่มคำอธิบายคอมพิวเตอร์ ใน Windows XP หรือ ใน Windows Server 2003

ใช้บัญชีใหม่ในแต่ละเวิร์กสเตชัน

ถ้าผู้ใช้หลายคนในเวิร์กกรุ๊ปใช้ผู้ดูแลระบบ บัญชีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของตนเองแต่ละ เหล่านี้ ผู้ใช้จะใช้รหัสผ่านเดียวกันกับฐานข้อมูลตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจที่ใช้ร่วมกัน ลักษณะการทำงานนี้อาจทำให้ ปัญหาด้านความปลอดภัย เพื่อช่วยป้องกันปัญหาด้านความปลอดภัย สร้าง และใช้บัญชีใหม่ในแต่ละเวิร์กสเตชันที่เป็นสมาชิกของท้อง กลุ่มผู้ดูแล

ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ บัญชีบนเซิร์ฟเวอร์ต้องเป็นบัญชีเดิม ชื่อผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงจะแสดงเป็นรูปภาพ และไม่ได้มีผลต่อการเข้าสู่ระบบ

ตัวจัดการที่ติดต่อทางธุรกิจใช้ร่วมกันการตั้งค่าคอนฟิก

ที่ ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงการกำหนดค่าผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ที่คุณสามารถใช้ เมื่อต้องการข้อมูลในตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจที่ใช้ร่วมกัน

การตั้งค่าคอนฟิกที่ได้รับการสนับสนุน

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ไคลเอ็นต์ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจที่ล็อกไว้บน ผู้ใช้เซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจผู้ใช้ที่ใช้ร่วมกัน
ไคลเอนต์เป็นสมาชิกของโดเมนผู้ที่ใช้เข้าสู่บนไคลเอ็นต์ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจที่เป็นผู้ใช้โดเมนที่มีสิทธิ์การใช้ร่วมกันเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นสมาชิกของโดเมน ผู้ใช้ที่ใช้ร่วมกันที่มีสิทธิ์ผู้ใช้เดียวกันเป็นผู้ใช้โดเมนที่จะเข้าสู่ระบบโดเมนบนไคลเอ็นต์ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ
ไคลเอนต์เป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กกรุ๊ปผู้ใช้จะเข้าสู่ระบบ ไปที่ไคลเอ็นต์ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจเป็นผู้ใช้ท้องถิ่นเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ เป็นสมาชิกของเวิร์กกรุ๊ปผู้ใช้ที่ใช้ร่วมกันคือ ผู้ใช้ไม่ใช่โดเมนท้องถิ่น

การตั้งค่าคอนฟิกที่ไม่สนับสนุน

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ไคลเอ็นต์ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจผู้ใช้เข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจผู้ใช้ที่ใช้ร่วมกัน
ไคลเอนต์เป็นสมาชิกของเวิร์กกรุ๊ปผู้ที่ใช้เข้าสู่บนไคลเอ็นต์ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจเป็นผู้ใช้ท้องถิ่นเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ เป็นสมาชิกของโดเมนผู้ใช้ที่ใช้ร่วมกันคือ ผู้ใช้ไม่ใช่โดเมนท้องถิ่น
ไคลเอนต์เป็นสมาชิกของโดเมนผู้ที่ใช้เข้าสู่บนไคลเอ็นต์ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจที่เป็นผู้ใช้โดเมนเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ เป็นสมาชิกของเวิร์กกรุ๊ปผู้ใช้ที่ใช้ร่วมกันคือ ผู้ใช้ไม่ใช่โดเมนท้องถิ่น
ไคลเอนต์เป็นสมาชิกของโดเมนผู้ที่ใช้เข้าสู่บนไคลเอ็นต์ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจเป็นผู้ใช้ท้องถิ่นเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ เป็นสมาชิกของโดเมนผู้ใช้ที่ใช้ร่วมกันจะเป็นผู้ใช้โดเมนหรือผู้ใช้ไม่ใช่โดเมนท้องถิ่น
หมายเหตุ คุณ ใช้แบบเดียวกับข้อมูลประจำตัวที่คุณ ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในการเข้าถึงฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน ข้อมูลประจำตัวที่ใช้ในการเข้าถึง ไม่มีส่งจดหมายไปยังเซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ

วิธีการแก้ไขปัญหาการใช้งานร่วมกัน

เมื่อต้องการ แก้ไขปัญหา ที่อาจเกิดขึ้นกับฐานข้อมูลตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจที่ใช้ร่วมกัน ดำเนินการ ขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ปรากฏ:
 • ตรวจสอบว่า ไคลเอ็นต์ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจที่จะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด คำสั่งแล้ว คลิก ตกลง.
  2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์ ping server_name.

   ในคำสั่งนี้ server_name คือชื่อ NetBIOS หรือที่ครบถ้วน ชื่อโดเมน(แบบเต็ม FQDN) ของเซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ
  ถ้าธุรกิจติดต่อผู้จัดการ คุณมีการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ ดู ผลลัพธ์ต่อไปนี้หลังจากที่คุณเรียกใช้คำสั่งping :
  C:\>ping myserver
  
  Pinging myserver.contoso.com [10.0.0.1] with 32 bytes of data:
  
  Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
  Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
  Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
  Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
  
  Ping statistics for 10.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
  Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
  
  ถ้า ไม่มีการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจกับผู้ติดต่อทางธุรกิจ เซิร์ฟเวอร์ของผู้จัดการ คุณดูผลลัพธ์ต่อไปนี้หลังจากที่คุณเรียกใช้คำสั่งping :
  • C:\>ping myserver.contoso.com
   Ping request could not find host myserver_name.contoso.com. Please check the name and
   try again.
   
  • C:\>ping myserver 
   
   Pinging Myserver with 32 bytes of data:
   
   Request timed out.
   Request timed out.
   Request timed out.
   Request timed out.
   
   Ping statistics for 123.0.0.2:
     Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
   
  ถ้าคุณไม่สามารถ ค้นหาเซิร์ฟเวอร์เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งpingพร้อมกับชื่อ NetBIOS หรือ FQDN ของเซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ ลอง เมื่อต้องการใช้ คำสั่งpingพร้อมด้วย อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ ตัวอย่างเช่น คุณได้รับผลลัพธ์ต่อไปนี้หลังจากที่คุณเรียกใช้การ ping ที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ คำสั่ง:
  C:\>ping 10.0.0.1
  
  Pinging myserver.contoso.com [10.0.0.1] with 32 bytes of data:
  
  Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
  Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
  Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
  Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
  
  Ping statistics for 10.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
  Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
  
  หมายเหตุ ถ้าคุณไม่แน่ใจของเซิร์ฟเวอร์ ที่อยู่ IP หรือชื่อ NetBIOS ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด คำสั่งแล้ว คลิก ตกลง.
  2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์ ipconfig / ทั้งหมดแล้ว กด ENTER คุณเห็นต่อไปนี้ รายละเอียด:
   C:\>ipconfig /all
   
   Windows IP Configuration
   
     Host Name . . . . . . . . . . . . : mymachine
     Primary Dns Suffix . . . . . . . : Contoso.com
     Node Type . . . . . . . . . . . . : Mixed
     IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
     WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
     DNS Suffix Search List. . . . . . : Contoso.com
   
   Ethernet adapter Local Area Connection:
   
     Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
     Physical Address. . . . . . . . . : 00-08-74-16-20-91
     DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
     Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
     IP Address. . . . . . . . . . . . : 169.0.0.126
     Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.252.0
   
  คุณมี ประสบกับความละเอียดของชื่อ ปัญหาถ้ามีเงื่อนไขต่อไปนี้:
  • คุณสามารถเรียบร้อยแล้ว ค้นหาเซิร์ฟเวอร์เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งping พร้อมกับอยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์
  • คุณไม่สามารถ ค้นหาเซิร์ฟเวอร์เมื่อคุณรันชุดงานนี้ คำสั่งping พร้อมกับชื่อ NetBIOS หรือ FQDN ของเซิร์ฟเวอร์
  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ในตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ การเชื่อมต่อกับ เซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ โดยใช้อยู่ IP แทน ชื่อของคอมพิวเตอร์

  ถ้าคุณไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์แล้ว เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งping ร่วมกับอย่างใดอย่างหนึ่ง อยู่ IP หรือชื่อ NetBIOS คุณได้ พบ ปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย คุณต้องแก้ไขปัญหานี้ก่อนที่คุณพยายามที่จะใช้ร่วมกันกับ ฐานข้อมูลตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียด ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในการ ฐานความรู้ของ Microsoft:
  314067วิธีการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ TCP/IP กับ Windows XP
 • ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างไฟร์วอลล์ของ Microsoft และฐานข้อมูลตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจหรือไม่

  หากสถานะการออนไลน์ของการตรวจสอบตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ ไฟร์วอลล์ของ Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) ข้อยกเว้นที่สองจะถูกสร้างขึ้น มีข้อยกเว้นสำหรับแฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน ข้อยกเว้นอื่น ๆ จะใช้สำหรับ เซิร์ฟเวอร์ธุรกิจขนาดเล็กของ Microsoft อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่มีสร้างข้อยกเว้น คุณอาจ ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อติดต่อทางธุรกิจที่ไคลเอ็นต์ของผู้จัดการ กำลังพยายามเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ:
  เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลบนคอมพิวเตอร์<Computer_Name> ไม่สามารถเข้าถึง ยืนยันว่า คอมพิวเตอร์ระยะไกลมีตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจสำหรับ การติดตั้ง outlook ว่า กำลังทำ และฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันเป็นพร้อมใช้งาน ที่ตำแหน่งนั้น นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าไฟร์วอลล์บนคอมพิวเตอร์ระยะไกล การบล็อกการเข้าถึง ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของรีโมท เครื่องจักร</Computer_Name>
  คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ถ้ามีการ ไฟร์วอลล์ของบริษัทอื่นในตัวจัดการการติดต่อของธุรกิจ เซิร์ฟเวอร์

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด wscui.cpl ในการ เปิด กล่อง และคลิก ตกลง.
  2. คลิก ไฟร์วอลล์ Windows.
  3. ในการ ข้อยกเว้น แท็บ คลิก ธุรกิจขนาดเล็กของ Microsoftแล้ว คลิก แก้ไข.
  4. ตรวจสอบว่า หมายเลขพอร์ต TCP 56183 หรือไม่
  ถ้าทั้งไคลเอนต์ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจและธุรกิจ เซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการที่ติดต่อที่อยู่บนบนเครือข่าย TCP/IP เดียวกัน การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ ข้อยกเว้นสามารถถูกรักษาไว้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคงการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับข้อยกเว้นเมื่อตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจในเล็ก ๆ เวิร์กกรุ๊ป

  ถ้าติดต่อธุรกิจ ไคลเอ็นต์ของผู้จัดการและเซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจอยู่ในที่แตกต่างกัน เครือข่ายย่อย คุณอาจต้องเปลี่ยนขอบเขต เมื่อต้องการยืนยันว่า ไคลเอนต์ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจและตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บนเครือข่ายย่อยที่แตกต่างกัน ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด wscui.cpl, แล้ว คลิก ตกลง.
  2. คลิก Windows Firewall
  3. ในการ ข้อยกเว้น แท็บ คลิกเพื่อเลือก ธุรกิจขนาดเล็กของ Microsoftแล้ว คลิก แก้ไข.
  4. คลิก เปลี่ยนแปลงขอบเขตและการเปลี่ยนแปลงขอบเขตไปแล้ว ใด ๆ คอมพิวเตอร์.
  ถ้าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงขอบเขต ธุรกิจ ไคลเอ็นต์ตัวจัดการที่ติดต่อและเซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจที่อยู่บนที่แตกต่างกัน เครือข่ายย่อย ดังนั้น คุณ ต้องตั้งค่าการตั้งค่าขอบเขตเริ่มต้นใหม่ แล้ว คุณต้องสร้างตัว รายการกำหนดเองเมื่อต้องการ จำกัดการตั้งค่าไฟร์วอลล์และ การอนุญาตสำหรับไคลเอนต์ที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เมื่อต้องการดู บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  875357การแก้ไขปัญหาการตั้งค่า Windows Firewall ใน Windows XP Service Pack 2
  164015 ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณา TCP/IP และ subnetting ขั้นพื้นฐาน
 • ตรวจสอบว่า ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจไคลเอ็นต์สามารถสร้างการ เชื่อมต่อระหว่างอินสแตนซ์ของตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจที่ระยะไกลและ ฐานข้อมูลตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ

  ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. บนไคลเอนต์ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด คำสั่งแล้ว คลิก ตกลง.
  2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์ C:\>osql -E -S computer_name\microsoftsmlbiz,56183แล้ว กด ENTER

   หมายเหตุ ในคำสั่งนี้ computer_nameมี IP แอดเดรสหรือชื่อ NetBIOS ของเซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ
  เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งนี้ ไคลเอ็นต์พยายามเชื่อมต่อไปนี้ อินสแตนซ์ที่ระยะไกล โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ OSQL การ ถ้า ไคลเอ็นต์สามารถสร้างการเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ระยะไกล ของธุรกิจผู้ติดต่อ Manager การ OSQL หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง ปรากฏขึ้น มี พร้อมรับคำสั่ง OSQL ถูกบ่งชี้โดย " 1 > " ลักษณะที่ปรากฏของการ OSQL บ่งชี้ว่า การพรอมต์คำสั่ง ที่ไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายและ ฐานข้อมูลมีการใช้ร่วมกัน สำหรับ ตัวอย่าง ถ้าไคลเอ็นต์สามารถสร้างการเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ระยะไกลของ ปรากฏขึ้นในตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ ข้อความต่อไปนี้
  C:\>osql -E -S computer_name\microsoftsmlbiz,56183
  1>
  
  ถ้าการ ไคลเอ็นต์ไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ระยะไกลของการติดต่อทางธุรกิจ ผู้จัดการ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  C:\>osql -E -S computer_name\microsoftsmlbiz,56183
  [DBNETLIB]SQL Server does not exist or access denied.
  [DBNETLIB]ConnectionOpen (Connect()).
  
  ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้อาจบ่งชี้ว่า ปัญหาเป็นไปได้ดังต่อไปนี้:
  • ไฟร์วอลล์ Microsoft หรือยัง ไฟร์วอลล์ของบริษัทอื่นกำลังบล็อกการเข้าถึงไปยังเซิร์ฟเวอร์ SQL
  • ฐานข้อมูลไม่ได้ ใช้ร่วมกันสำหรับผู้ใช้ที่กำลังพยายามเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์
  • ไคลเอ็นต์ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจและธุรกิจ เซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการที่ติดต่อ ในกลุ่มงานที่แตกต่างกัน หรือ ในโดเมนที่แตกต่างกันได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ตารางในส่วน "ทางธุรกิจผู้ติดต่อ Manager ตั้งค่าคอนฟิกที่ใช้ร่วมกัน"
  • คอมพิวเตอร์สองเครื่องไม่สามารถติดต่อสื่อสารที่เป็นระบบเครือข่าย ระดับ
  สิ่งสำคัญ อย่าลืมว่า ข้อมูลประจำตัวที่ใช้สำหรับการเข้าถึงฐานข้อมูล มีการ ข้อมูลประจำตัวเดียวกันกับที่ใช้ เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ OSQL ที่เป็นแบบ ผู้ใช้ที่ได้ถูกกำหนดให้เข้าไปยังฐานข้อมูลในตัวจัดการการติดต่อของธุรกิจ เซิร์ฟเวอร์
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โพรโทคอลเครือข่าย TCP/IP ที่มีการ เปิดใช้งานสำหรับเซิร์ฟเวอร์ธุรกิจขนาดเล็กของ Microsoft อินสแตนซ์ของฐานข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ระยะไกล

  เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในตัวจัดการการติดต่อของธุรกิจ เซิร์ฟเวอร์:
  1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด svrnetcn.exe, แล้ว คลิก ตกลง.
  2. ในการ โปรแกรมอรรถประโยชน์เครือข่ายของ SQL หน้าต่าง ให้คลิกเลือก ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ ตัวอย่างใน ที่ อินสแตนซ์ {s } บนเซิร์ฟเวอร์นี้ กล่อง
  3. ในการ ยูทิลิตี้การเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ หน้าต่าง ตรวจสอบว่า ตั้งชื่อ ท่อ และ TCP/IP จะเปิดใช้งานในการ โปรโตคอลที่เปิดใช้งาน กล่อง
  4. ในการ โปรโตคอลที่เปิดใช้งาน กล่อง คลิก TCP/IPแล้ว คลิก คุณสมบัติ.
  5. ตรวจสอบว่า หมายเลขพอร์ต TCP 56183 หรือไม่
  6. หยุด และเริ่มบริการ SQL
 • ตรวจสอบว่า ผู้ใช้ระยะไกลของตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจไม่มีรหัสผ่านที่ว่างเปล่า

  ผู้ใช้ที่คุณอนุญาตให้โปรแกรมจัดการการติดต่อทางธุรกิจเข้าถึงฐานข้อมูลไม่ต้องมีรหัสผ่านที่ว่าง เมื่อคุณพยายามที่จะช่วยให้เข้าถึงผู้ใช้ที่มีรหัสผ่านว่างเปล่า ผู้ใช้ระยะไกลได้รับข้อความต่อไปนี้เมื่อผู้ใช้พยายามเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลระยะไกล:
  ความพยายามของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกลชื่อผู้ใช้>, ฐานข้อมูลจะถูกเก็บไว้ อาจไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์ได้เนื่องจากเหตุผลต่อไปนี้: BCM ไม่มีสิทธิเข้าถึงคอมพิวเตอร์ระยะไกลชื่อผู้ใช้>. เจ้าของฐานข้อมูลคุณต้องการใช้ได้อนุญาตให้คุณเข้าถึงฐานข้อมูลและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ร้องขอการเข้าถึงจากเจ้าของฐานข้อมูล รหัสผ่านที่ BCM ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบไปยังคอมพิวเตอร์ชื่อผู้ใช้> จะแตกต่างจากใช้ BCM รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบไปยังคอมพิวเตอร์ท้องถิ่นชื่อผู้ใช้ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์>, ที่คุณกำลังทำงานจากการเข้าถึงฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์ชื่อผู้ใช้> จากคอมพิวเตอร์ชื่อผู้ใช้ท้องถิ่น>, รหัสผ่านของคุณบนคอมพิวเตอร์ระยะไกลต้องตรงกับรหัสผ่านบนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น
 • ตรวจสอบว่า อินสแตนซ์ของ MICROSOFTSML $ MSSQL ที่กำลังรับฟังบนพอร์ต 56183

  เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้คำสั่งNETSTAT - การค้นหารายการที่คล้ายกับรายการต่อไปนี้:
  รับฟัง TCP 0.0.0.0:56183 0.0.0.0:0
  ดูแฟ้ม ERRORLOG ของเซิร์ฟเวอร์ SQL เมื่อต้องการตรวจสอบว่า อินสแตนซ์ของ MICROSOFTSML $ MSSQL ถูกเตรียมใช้งานพอร์ตที่ถูกต้อง แฟ้มนี้อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL $ MICROSOFTSMLBIZ\LOG
  แฟ้มนี้ควรมีรายการที่คล้ายกับรายการต่อไปนี้:
  2007-01-17 01:08:58.40 เซิร์ฟเวอร์ SQL เซิร์ฟเวอร์ฟังบน 10.0.0.0:56183 IP ของเซิร์ฟเวอร์: พอร์ต
  ดูคีย์ registy ดังต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบพอร์ตใดอินสแตนซ์ MSSQL $ MICROSOFTSML ถูกกำหนดค่าให้ฟัง:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MICROSOFTSMLBIZ\MSSQLServer\SuperSocketNetLib\Tcp Reg

  SZ: TcpPort
  ค่า: 56183
  ควรตั้งค่าคอนฟิกอินสแตนซ์เพื่อฟังบน 56183

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 901164 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มิถุนายน 2556 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager
Keywords: 
kbtshoot kbinfo kbmt KB901164 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:901164

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com