Οι καταχωρήσεις μητρώου δεν ενημερώνονται όταν η Microsoft επανακυκλοφορεί μια ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας ή μια επείγουσα επιδιόρθωση στα Windows 2000, τα Windows XP και τον Windows Server 2003

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 901168 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Όταν η Microsoft επανακυκλοφορεί μια ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας ή μια επείγουσα επιδιόρθωση, οι καταχωρήσεις μητρώου δεν ενημερώνονται. Αυτή η συμπεριφορά είναι αναμενόμενη. Αυτή η συμπεριφορά δεν επηρεάζει το σύστημα στο οποίο είναι εγκατεστημένη η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας ή η επείγουσα επιδιόρθωση.

Περισσότερες πληροφορίες

Ας εξετάσουμε το ακόλουθο σενάριο. Μια παλαιότερη έκδοση μιας ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας ή μιας επείγουσας επιδιόρθωσης είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας. Κάνετε εγκατάσταση μιας νέας έκδοσης της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας ή της επείγουσας επιδιόρθωσης. Το κλειδί FileList του μητρώου για την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας ή την επείγουσα επιδιόρθωση εξακολουθεί να εμφανίζει τις παλαιότερες εκδόσεις αρχείων και αθροισμάτων ελέγχου.

Το πρόγραμμα Εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας ή της επείγουσας επιδιόρθωσης αντιμετωπίζει τη νέα εγκατάσταση ως επανεγκατάσταση. Επομένως, το πρόγραμμα Εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας ή της επείγουσας επιδιόρθωσης δεν ενημερώνει τις καταχωρήσεις μητρώου.

Τα Microsoft Windows Update and Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) δεν χρησιμοποιούν τις καταχωρήσεις μητρώου για αναζήτηση εγκατεστημένων επιδιορθώσεων. Όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιούν τις καταχωρήσεις μητρώου θεωρούν ότι η έκδοση του εγκατεστημένου αρχείου είναι η έκδοση που παρατίθεται στο μητρώο ή μια νεότερη έκδοση. Επομένως, δεν παραβιάζετε οποιαδήποτε εργαλεία αναφοράς ή εντοπισμού, όταν κάνετε εγκατάσταση μιας νέας έκδοσης μιας ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας ή μιας επείγουσας επιδιόρθωσης.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 901168 - Τελευταία αναθεώρηση: Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2005 - Αναθεώρηση: 1.3
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
 • Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1a
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1a
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbinfo KB901168

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com