วิธีการอ่านแฟ้ม Windowsupdate.log

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 902093 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

โดยค่าเริ่มต้น ไคลเอนต์ Windows Update จะบันทึกข้อมูลทั้งหมดของธุรกรรมบันทึกแฟ้มต่อไปนี้:
%windir%\Windowsupdate.log
ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด Microsoft เว็บไซต์ Windows Update หรือ จาก Automatic Updates ให้บริการ คุณสามารถใช้ข้อมูลที่รวมอยู่ในแฟ้มบันทึก Windowsupdate.log เพื่อแก้ไขปัญหา ได้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการอ่านแฟ้ม Windowsupdate.log เมื่อต้องการดูล็อกไฟล์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดwindowsupdate.logแล้ว คลิกตกลง.

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

รูปแบบ:

ตารางการติดตามแสดงในรูปแบบพื้นฐาน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
วันที่เวลาpidtidคอมโพเนนต์ข้อความ
2005-06-0118:30:03992810เบ็ดเตล็ด= กำหนดค่าเริ่มต้นบันทึก
2005-06-0118:30:03992810เบ็ดเตล็ด= ขั้นตอน:
2005-06-0118:30:03992810เบ็ดเตล็ด= โมดูล:

คอมโพเนนต์

คอมโพเนนต์ต่อไปนี้สามารถเขียนไปยัง Windowsupdate.log แฟ้ม:
 • ตัวแทน-ผู้ทำหน้าที่ Windows Update
 • au-การปรับปรุงอัตโนมัติกำลังทำงานนี้
 • auclnt-โต้ตอบ โดย AU กับผู้ใช้ที่ล็อกไว้บน
 • cdm-ตัวจัดการอุปกรณ์
 • cmpress-ผู้ทำหน้าที่บีบอัด
 • comapi-Windows API การปรับปรุง
 • ไดรเวอร์-ข้อมูลโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
 • dtastor-จับธุรกรรมที่ฐานข้อมูล
 • dwnldmgr-สร้าง และตรวจสอบงานการดาวน์โหลด
 • eehndler-ตัวจัดการนิพจน์ที่ใช้ในการประเมิน applicability การปรับปรุง
 • ตัวจัดการ-จัดการ installers ปรับปรุง
 • misc-รายละเอียดของบริการทั่วไป
 • offlsnc-การตรวจหาโปรแกรมปรับปรุงพร้อมใช้งานเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย
 • ตัวแยกวิเคราะห์-ข้อมูลนิพจน์ที่แยกวิเคราะห์ของ
 • จุด-การทำให้ตรงกันการปรับปรุงข้อมูลเพื่อ datastore ที่เฉพาะ
 • รายงาน-รายงานข้อมูล collects
 • <a0>$$$$</a0><a1>$$$$</a1>:<a2>$$$$</a2>-เริ่มต้น/ปิดบริการการปรับปรุงอัตโนมัติ
 • การตั้งค่า-การติดตั้งไคลเอนต์ Windows Update เมื่อมีรุ่นที่ใหม่
 • shutdwn-ติดตั้งเมื่อปิดคุณลักษณะ
 • wuredir-Windows Update ตัวเปลี่ยนเส้นทางแฟ้ม
 • wuweb-ตัวควบคุม ActiveX การปรับปรุงของ Windows

วิธีการระบุผู้เรียก

ระบุผู้เรียกที่ถูกต้องสำหรับปัญหาที่คุณประสบ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ Windows Update ค้นหา "Windowsupdate" callerID

ตัวอย่างที่ 1

แฟ้มบันทึก distinguishes ระหว่างผู้เรียกสามแบบต่อไปนี้:
2005-06-01	18:30:33	 992	58c	Agent	*************
2005-06-01	18:30:33	 992	58c	Agent	** START ** Agent: Finding updates [CallerId = WindowsUpdate]
2005-06-01	18:30:33	 992	58c	Agent	*********

ตัวอย่างที่ 2

2005-06-22	13:02:11	1000	594	Agent	*************
2005-06-22	13:02:11	1000	594	Agent	** START ** Agent: Finding updates [CallerId = MicrosoftUpdate]
2005-06-22	13:02:11	1000	594	Agent	*********

ตัวอย่างที่ 3

2005-06-02	11:37:18	 992	4e8	Agent	*************
2005-06-02	11:37:18	 992	4e8	Agent	** START ** Agent: Finding updates [CallerId = AutomaticUpdates]
2005-06-02	11:37:18	 992	4e8	Agent	*********

ตั้งค่าคอนฟิกทั่วไป

แฟ้มบันทึก Windowsupdate.log จะบันทึกการตั้งค่าการบริการทั่วไปเมื่อเริ่มต้นการให้บริการการปรับปรุงอัตโนมัติ ส่วนแรกจะบันทึกข้อมูลต่อไปนี้:
 • รุ่นของไคลเอ็นต์
 • ไดเรกทอรีที่มีการใช้
 • ชนิดของการเข้าถึง
 • พร็อกซีเป็นค่าเริ่มต้น
 • สถานะปัจจุบันของเครือข่าย
หมายเหตุ:พร็อกซีมีอยู่ในรายการในล็อกไฟล์ Windowsupdate.log เฉพาะเมื่อมีการกำหนดค่าพร็อกซี โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Proxycfg.exe
2005-06-01	18:30:03	 992	810	Service	*************
2005-06-01	18:30:03	 992	810	Service	** START ** Service: Service startup
2005-06-01	18:30:03	 992	810	Service	*********
2005-06-01	18:30:03	 992	810	Agent	 * WU client version 5.8.0.2468
2005-06-01	18:30:03	 992	810	Agent	 * SusClientId = '071ffd36-f490-4d63-87a7-f7b11866b9fb'
2005-06-01	18:30:03	 992	810	Agent	 * Base directory: C:\WINDOWS.0\SoftwareDistribution
2005-06-01	18:30:03	 992	810	Agent	 * Access type: Named proxy
2005-06-01	18:30:03	 992	810	Agent	 * Default proxy: test:80
2005-06-01	18:30:03	 992	810	Agent	 * Network state: Connected
2005-06-01	18:30:03	 992	7a0	Agent	*********** Agent: Initializing Windows Update Agent ***********
ส่วนถัดไปแสดงเซิร์ฟเวอร์บริการการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ของ Windows (WSUS) ที่พร้อมใช้งานไปยังไคลเอนต์ ในตัวอย่างนี้ การตั้งค่าเป็น NULL ได้เนื่องจากไม่มีการใช้เซิร์ฟเวอร์ WSUS ถ้ามีการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ Update Services (SUS) การตั้งค่าที่จะแสดงขึ้นในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้
2005-06-01	18:30:03	 992	7a0	Agent	*********** Agent: Initializing global settings cache ***********
2005-06-01	18:30:03	 992	7a0	Agent	 * WSUS server: <NULL>
2005-06-01	18:30:03	 992	7a0	Agent	 * WSUS status server: <NULL>
2005-06-01	18:30:03	 992	7a0	Agent	 * Target group: (Unassigned Computers)
2005-06-01	18:30:03	 992	7a0	Agent	 * Windows Update access disabled: No
2005-06-01	18:30:04	 992	7a0	DnldMgr	Download manager restoring 0 downloads
2005-06-01	18:30:09	3948	918	Misc	=========== Logging initialized (build: 5.8.0.2469, tz: -0700) ===========
2005-06-01	18:30:09	3948	918	Misc	 = Process: C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
2005-06-01	18:30:09	3948	918	Misc	 = Module: C:\WINDOWS.0\system32\wuweb.dll

การค้นหาความล้มเหลวในการล็อกไฟล์

ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดเฉพาะบนเว็บไซต์ Windows Update ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิด Windowsupdate.log ล็อกไฟล์ใน Notepad
 2. ในการแก้ไขเมนู คลิกค้นหาแล้ว ค้นหาข้อความข้อผิดพลาดเฉพาะ
หมายเหตุ:เว็บไซต์แสดงข้อผิดพลาดขั้นสุดท้าย ข้อความแสดงข้อผิดพลาดขั้นสุดท้ายนี้อาจได้รับเกิดจากความล้มเหลวที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ในแฟ้มบันทึก Windowsupdate.log นอกจากนี้ หากคุณไม่ทราบว่า เกิดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์การปรับปรุง Windows หรือคุณต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความล้มเหลวโดย Automatic Updates ค้นหาคำว่าคีย์ต่อไปนี้:
 • ร้ายแรง
 • คำเตือน
หมายเหตุ:คำเตือนทั้งหมดที่ไม่มีข้อผิดพลาดที่สำคัญ เริ่มการทำงานกับข้อผิดพลาดร้ายแรง และทำงานไปยังด้านบนของล็อกไฟล์ Windowsupdate.log เพื่อให้แน่ใจว่า คุณได้ระบุข้อความข้อผิดพลาดที่ถูกต้อง

ตัวอย่างของความล้มเหลวทั่วไป

ค้นหาคำว่าคีย์ "FATAL" ก่อน:
2005-06-02	04:32:01	 992	158	Setup	FATAL: IsUpdateRequired failed with error 0x80072eef
ข้อผิดพลาดที่คุณค้นหาคือ 0x80072EEF เลื่อนขึ้นในล็อกไฟล์ Windowsupdate.log เพื่อค้นหาคำที่ใกล้เคียงที่สุดต่อไปนี้:
คำเตือน
2005-06-02	04:32:01	 992	158	Misc	WARNING: Send failed with hr = 80072eef.
2005-06-02	04:32:01	 992	158	Misc	WARNING: SendRequest failed with hr = 80072eef. Proxy List used: <Test:80 > Bypass List used : <(null)> Auth Schemes used : <NTLM;Negotiate (NTLM or Kerberos);>
2005-06-02	04:32:01	 992	158	Misc	WARNING: WinHttp: SendRequestUsingProxy failed for <http://update.microsoft.com/v6/windowsupdate/redir/wuredir.cab>. error 0x80072eef
ในตัวอย่างนี้ พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ "ทดสอบ" ไม่ถูกต้อง เซิร์ฟเวอร์ "ทดสอบ" จะไม่ถูกต้องเป็นสาเหตุของข้อผิดพลาด

พื้นฐานของแฟ้ม Windowsupdate.log

เริ่มต้นบริการ

2005-06-01	18:30:03	 992	810	Service	*************
2005-06-01	18:30:03	 992	810	Service	** START ** Service: Service startup
2005-06-01	18:30:03	 992	810	Service	*********

ตัวแทนของ Windows Update แสดงพารามิเตอร์ที่พร้อมใช้งาน

2005-06-01	18:30:03	 992	810	Agent	 * WU client version 5.8.0.2468
2005-06-01	18:30:03	 992	810	Agent	 * SusClientId = '071ffd36-f490-4d63-87a7-f7b11866b9fb'
2005-06-01	18:30:03	 992	810	Agent	 * Base directory: C:\WINDOWS.0\SoftwareDistribution
2005-06-01	18:30:03	 992	810	Agent	 * Access type: Named proxy
2005-06-01	18:30:03	 992	810	Agent	 * Default proxy: test:80
2005-06-01	18:30:03	 992	810	Agent	 * Network state: Connected
2005-06-01	18:30:03	 992	7a0	Agent	*********** Agent: Initializing Windows Update Agent ***********
2005-06-01	18:30:03	 992	7a0	Agent	*********** Agent: Initializing global settings cache ***********
2005-06-01	18:30:03	 992	7a0	Agent	 * WSUS server: <NULL>
2005-06-01	18:30:03	 992	7a0	Agent	 * WSUS status server: <NULL>
2005-06-01	18:30:03	 992	7a0	Agent	 * Target group: (Unassigned Computers)

ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ Windows Update โดยใช้ Microsoft Internet Explorer และตัวควบคุม activex ถูกโหลด

2005-06-01	18:30:09	3948	918	Misc	=========== Logging initialized (build: 5.8.0.2469, tz: -0700) ===========
2005-06-01	18:30:09	3948	918	Misc	 = Process: C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
2005-06-01	18:30:09	3948	918	Misc	 = Module: C:\WINDOWS.0\system32\wuweb.dll

การตรวจสอบคอมโพเนนต์การติดตั้งไคลเอนต์ Windows Update เพื่อดูว่า ไคลเอนต์ Windows Update จะต้องปรับปรุงรุ่นที่ติดตั้ง

2005-06-01	18:30:09	3948	918	Setup	*********** Setup: Checking whether self-update is required ***********
2005-06-01	18:30:09	3948	918	Setup	 * Inf file: C:\WINDOWS.0\SoftwareDistribution\WebSetup\wusetup.inf
2005-06-01	18:30:09	3948	918	Setup	Update required for C:\WINDOWS.0\system32\cdm.dll: target version = 5.8.0.2468, required version = 5.8.0.2468
2005-06-01	18:30:09	3948	918	Setup	 * IsUpdateRequired = No

ไคลเอ็นต์คลิกปุ่ม "Express" หรือ "กำหนดเอง" เพื่อเริ่มการค้นหา

2005-06-01	18:30:32	3948	918	COMAPI	-------------
2005-06-01	18:30:32	3948	918	COMAPI	-- START -- COMAPI: Search [ClientId = WindowsUpdate]
2005-06-01	18:30:32	3948	918	COMAPI	---------
2005-06-01	18:30:32	3948	918	COMAPI	 - Online = Yes; Ignore download priority = No
2005-06-01	18:30:32	3948	918	COMAPI	 - Criteria = "IsInstalled=0 and IsHidden=1"
2005-06-01	18:30:32	3948	918	COMAPI	 - ServiceID = {9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77}
หมายเหตุ:COMAPI ส่งตัวแทนการค้นหา ดังนั้น ส่วนสองคือ:
2005-06-01	18:30:33	3948	918	COMAPI	<<-- SUBMITTED -- COMAPI: Search [ClientId = WindowsUpdate]
2005-06-01	18:30:33	 992	58c	Agent	*************
2005-06-01	18:30:33	 992	58c	Agent	** START ** Agent: Finding updates [CallerId = WindowsUpdate]
2005-06-01	18:30:33	 992	58c	Agent	*********

โพรโทคอล talker ซิงโครไนซ์รายการโปรแกรมปรับปรุงกับฐานข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์

2005-06-02	12:09:28	 992	4e8	PT	+++++++++++ PT: Synchronizing server updates +++++++++++
2005-06-02	12:09:28	 992	4e8	PT	 + ServiceId = {9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77}, Server URL = https://update.microsoft.com/v6/ClientWebService/client.asmx
2005-06-02	12:09:35	 992	4e8	PT	+++++++++++ PT: Synchronizing extended update info +++++++++++
2005-06-02	12:09:35	 992	4e8	PT	 + ServiceId = {9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77}, Server URL = https://update.microsoft.com/v6/ClientWebService/client.asmx
2005-06-02	12:09:36	 992	4e8	Agent	 * Found 0 updates and 10 categories in search

บริษัทตัวแทนการปรับปรุงของ Windows ค้นหาโปรแกรมปรับปรุงที่พร้อมใช้งาน

2005-06-02	12:09:36	 992	4e8	Agent	*************
2005-06-02	12:09:36	 992	4e8	Agent	** START ** Agent: Finding updates [CallerId = WindowsUpdate]
2005-06-02	12:09:36	 992	4e8	Agent	*********
2005-06-02	12:09:36	 992	4e8	Agent	 * Added update {AC94DB3B-E1A8-4E92-9FD0-E86F355E6A44}.100 to search result
2005-06-02	12:09:37	 992	4e8	Agent	 * Found 6 updates and 10 categories in search

ผู้ใช้มีเสนอการปรับปรุงหนึ่ง และเลือกการติดตั้งการปรับปรุงหนึ่ง

2005-06-02	12:10:41	1660	d0c	COMAPI	-------------
2005-06-02	12:10:41	1660	d0c	COMAPI	-- START -- COMAPI: Install [ClientId = WindowsUpdate]
2005-06-02	12:10:41	1660	d0c	COMAPI	---------
2005-06-02	12:10:41	1660	d0c	COMAPI	 - Allow source prompts: Yes; Forced: No; Force quiet: No
2005-06-02	12:10:41	1660	d0c	COMAPI	 - Updates in request: 1
2005-06-02	12:10:41	1660	d0c	COMAPI	 - ServiceID = {9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77}
2005-06-02	12:10:41	1660	d0c	COMAPI	 - Updates to install = 1
2005-06-02	12:10:41	1660	d0c	COMAPI	<<-- SUBMITTED -- COMAPI: Install [ClientId = WindowsUpdate]

บริษัทตัวแทนการปรับปรุงของ Windows เริ่มต้นกระบวนการติดตั้ง

2005-06-02	12:10:41	 992	58c	Agent	*************
2005-06-02	12:10:41	 992	58c	Agent	** START ** Agent: Installing updates [CallerId = WindowsUpdate]
2005-06-02	12:10:41	 992	58c	Agent	*********
2005-06-02	12:10:41	 992	58c	Agent	 * Updates to install = 1
2005-06-02	12:10:41	 992	58c	Agent	 *  Title = <NULL>
2005-06-02	12:10:41	 992	58c	Agent	 *  UpdateId = {19813D2E-0144-43CA-AEBB-71263DFD81FD}.100
2005-06-02	12:10:41	 992	58c	Agent	 *   Bundles 1 updates:
2005-06-02	12:10:41	 992	58c	Agent	 *    {08D9F87F-7EA2-4523-9F02-0931E291908E}.100

บริษัทตัวแทนการปรับปรุง Windows เรียกตัวจัดการที่เหมาะสมเพื่อติดตั้งแพคเกจ โดยเลียนผู้ใช้ที่ล็อกอิน

2005-06-02	12:10:46	 992	58c	Handler	Attempting to create remote handler process as Machine\User in session 0
2005-06-02	12:10:46	 992	58c	DnldMgr	Preparing update for install, updateId = {08D9F87F-7EA2-4523-9F02-0931E291908E}.100.
2005-06-02	12:10:47	3348	70c	Handler	:::::::::::::
2005-06-02	12:10:47	3348	70c	Handler	:: START :: Handler: Command Line Install
2005-06-02	12:10:47	3348	70c	Handler	:::::::::
2005-06-02	12:10:47	3348	70c	Handler	 : Updates to install = 1
2005-06-02	12:11:01	3348	70c	Handler	 : Command line install completed. Return code = 0x00000000, Result = Succeeded, Reboot required = false
หมายเหตุ:การติดตั้งไม่สำเร็จ และรีสตาร์ทครั้งไม่จำเป็น

วิธีการเปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบแบบขยาย

Microsoft Product Support Services may ask you to turn on verbose logging. To turn on verbose logging, add the following registry key with two values:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Trace
Value name: Flags
ค่าชนิด: REG_DWORD
Value data: 00000007

Value name: Level
ค่าชนิด: REG_DWORD
Value data: 00000004
This registry key turns on an extended tracing to the %systemroot%\Windowsupdate.log file. Additionally, this registry key turns on an extended tracing to any attached debuggers.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 902093 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Update
Keywords: 
kbtshoot kbinfo kbmt KB902093 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:902093

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com